Hamrikheem

Ouderenpsychiatrie Hamrikheem

In het Hamrikheem wonen ouderen met (langdurige) psychiatrische beperkingen. Zij wonen hier beschermd, maatschappelijk en zo zelfstandig mogelijk. Ook is er dagbesteding voor bewoners uit het huis en de omgeving.

Voor wie is het Hamrikheem bedoeld?

Door uw psychische aandoening lukt het niet of niet langer om zelfstandig te wonen. U heeft bescherming en begeleiding nodig voor het leven van alledag.

Hoe ziet het wonen in het Hamrikheem eruit?

In het Hamrikheem wonen in totaal 68 cliënten, verdeeld over vier etages. De appartementen bestaan uit een kamer met keukenblokje en een douche en toilet. Ze zijn standaard voorzien van vloerbedekking, gordijnen en een kledingkast. U kunt uw appartement inrichten met eigen spullen. Op iedere etage is een huiskamer voor gezamenlijk gebruik. U kunt eten in het restaurant, met een groepje medebewoners in de huiskamer of op uw eigen kamer.

Activiteiten en dagbesteding

We organiseren regelmatig activiteiten, waaraan u kunt meedoen. Voor bewoners die meer begeleiding bij de dagindeling nodig hebben, is er Dagbesteding Ouderen Psychiatrie (DOP). De DOP is ook bedoeld voor de mensen uit de buurt en andere delen van de stad en provincie. Er komen dagelijks tussen de 20 en 25 bezoekers.

Voorzieningen

U kunt gebruik maken van de voorzieningen van het Hamrikheem, zoals de gastvrouw, kapper, pedicure, het winkeltje, de bibliotheek, wasserij (u kunt ook zelf wassen) en technische dienst voor kleine klusjes. Het winkelcentrum met een supermarkt is vlakbij. De bus stopt aan de zijkant van het gebouw en naast het Hamrikheem is een park. In de buurt zijn diverse verenigingen actief.

Waar iedereen gewoon mag zijn

In het boekje ‘Hamrikheem, waar iedereen gewoon mag zijn’ vertellen bewoners hun ervaringen over het wonen in Hamrikheem. De verhalen publiceren we bij de rubriek ‘ervaringsverhalen’, die u vindt aan de rechterkant van de pagina.

Hoe ziet de begeleiding in het Hamrikheem eruit?

Samen met u werken we aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We vinden het belangrijk, dat u zoveel als mogelijk zelf de regie over uw leven houdt of verkrijgt. We zoeken samen met u en uw naasten uit hoe uw leven er nu uitziet en wat u in Hamrikheem wilt bereiken. Uw zelfgekozen doelen leggen we vast, we maken daarvoor een plan en ondersteunen u bij de uitvoering daarvan. We stimuleren u om uw eigen mogelijkheden en kracht te benutten en houden rekening met uw beperkingen.

Doelen van de begeleiding

  • beter leren zorgen voor uzelf of uw woonomgeving, betere contacten hebben met familie en vrienden
  • het aanleren van vaardigheden, vergroten van veerkracht of accepteren zoals het leven er nu uitziet
  • minder last hebben van psychische of lichamelijke problemen
  • het vinden van passende dagbesteding.

Het team

Het team van het Hamrikheem bestaat uit diverse doelgroepen zoals verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en woonzorgassistenten. Ze hebben ieder hun eigen taak bij de begeleiding. Als u behandeling voor uw psychiatrische aandoening nodig heeft, is ook het team van de ambulante Ouderenpsychiatrie van Lentis betrokken.

Familie en naastbetrokkenen

Familie en naasten willen we ook graag betrekken bij de begeleiding en verzorging. Dat doen we als u ermee instemt. Daarnaast hebben we oog en oor voor de naaste zelf.

Huis van de wijk

Het Hamrikheem is een huis van de wijk waar iedereen uit de buurt welkom is. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma, waaraan u kunt meedoen. Ook is er dagbesteding. In het restaurant kunt u voor een redelijke prijs eten. Heeft u een verjaardag te vieren of wilt u een bijeenkomst organiseren? In het Hamrikheem kunt u ruimtes huren inclusief de catering.

Praktische informatie en aanmelden

Informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met de vestigingsmanager van Hamrikheem.
Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Aanmelden en kosten

Uw huisarts of behandelaar bij Lentis kan u verwijzen. U heeft een indicatie nodig voor Beschermd Wonen. Uw huisarts of behandelaar kan helpen met de aanvraag.

Als u belangstelling heeft om te wonen in het Hamrikheem kijken we eerst of één van de woonvormen bij u past. Als hierover overeenstemming is, gaan we verder met de aanmelding.

Beschermd wonen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kosten worden vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze bijdrage.

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Meer informatie voor verwijzers vindt u op de pagina Ouderenpsychiatrie

Feedback