Kwaliteit van zorg

We onderscheiden ons door vooruit te kijken, grenzen te verleggen en initiatieven te ontplooien. Dat doen we om ons aanbod steeds te vernieuwen en te verbeteren. Zorg van Lentis is dan ook van een hoogwaardig niveau. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn onderdelen van ons dagelijkse werk. We leggen zorgprocessen systematisch vast zodat voor iedereen duidelijk is hoe we omgaan met verschillende situaties.

Keurmerk en erkend!

Van Stichting TOPGGz hebben we het keurmerk TOPGGz ontvangen voor ons Autisme Team Noord-Nederland en het Zorgprogramma Psychosen waar zeer gespecialiseerde, topklinische zorg verleend wordt. Daar zijn we trots op!

Cliënttevredenheid

We hechten aan de mening van onze cliënten. We vragen daarom regelmatig feedback tijdens de behandelingen en werken met enquêtes zowel voor cliënten als verwijzers. De resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken worden besproken en vormen de basis voor verdere verbetering. Daarnaast meten we de kwaliteit van zorg aan de hand van prestatie-indicatoren. Via Zorgkaart Nederland kan je de ervaringen van cliënten bekijken of zelf een beoordeling achterlaten.

Klachten en suggesties horen we graag

Om te leren en te verbeteren horen wij je klachten graag. Dit geldt ook voor algemene suggesties. Alleen zo kunnen we samen werken aan verbeteringen en blijven we scherp. Onze klachtenregeling is gebaseerd op wettelijke regelingen.

Cliëntparticipatie

De Cliëntenraad en Familieraad zijn nauw betrokken bij de kwaliteit van zorg en de structurele verbetering. De veranderingen in de maatschappij gaan snel en cliënten zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We hebben zorginnovatie en eHealth zodoende stevig op de agenda staan en geven innovatie vorm met cliëntenpanels en klankbordgroepen.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback