Home Over Lentis Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

We onderscheiden ons door vooruit te kijken, grenzen te verleggen en initiatieven te ontplooien. Dat doen we om ons aanbod steeds te vernieuwen en te verbeteren. Zorg van Lentis is dan ook van een hoogwaardig niveau. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn onderdelen van ons dagelijkse werk. We leggen zorgprocessen systematisch vast, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we omgaan met verschillende situaties.

Kwaliteitsstatuut

Lentis beschikt over een eigen Kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat wij geregeld hebben om geneeskundige geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dus hoe Lentis de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. Wij zijn er om te zorgen dat je de juiste behandeling, op het juiste moment en door de juiste behandelaar ontvangt. Dat de zorg klopt en het hele traject daaromheen ook. Dat vind je terug in het Kwaliteitsstatuut.

Alle GGZ instellingen zijn verplicht hun Kwaliteitsstatuut te publiceren. Zo kan je als cliënt weloverwogen kiezen voor een behandeling bij Lentis of juist bij een andere zorgverlener.

Van het formele Kwaliteitsstatuut Lentis (inclusief vaktermen en dergelijke) hebben we een meer toegankelijke versie gemaakt voor cliënten en familie. In deze publieksversie Kwaliteitsstatuut Lentis staat het hele zorgtraject beschreven. Van intake tot nazorg.

Keurmerken: TopGGz

Van Stichting TOPGGz hebben we het keurmerk TOPGGz ontvangen voor ons Autisme Team Noord-Nederland en het Centrum Integrale Psychiatrie.

Cliënttevredenheid

Wij willen onze cliënten zo goed mogelijk helpen. Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, luisteren we goed naar onze patiënten. Om passende zorg te bieden is het van belang om in gesprek te blijven. Naast luisteren passen we ook twee meetinstrumenten toe:

ROM (routine outcome measurement)
Dit instrument geeft inzicht in het effect van de behandeling, dus doet de behandeling wat het moet doen? Ook laat het zien of de kwaliteit van de behandeling aansluit bij de wens van onze cliënten. Dit onderzoek bestaat vooral uit vragenlijsten. Eén aan het begin van de behandeling en één aan het eind. De hulpverlener bespreekt de lijsten met de cliënt. 

Consumer Quality Index
Ook maakt Lentis gebruik van de landelijke vragenlijst ‘Consumer Quality Index’ (CQI vragenlijst). We vragen cliënten om aan het eind van hun behandeling deze vragenlijst in te vullen. Zo meten we de ervaringen van cliënten. De resultaten, die anoniem en vertrouwelijk behandeld worden, gebruiken we om de zorg te verbeteren.  

Klachten

Medewerkers van Lentis willen goede hulp bieden en respectvol zijn. Wij werken hard aan kwaliteit. Heb je toch een klacht, laat het horen. Zo kunnen we samen werken aan verbeteringen en blijven we scherp. Onze klachtenregeling is gebaseerd op wettelijke regelingen. Lees hier hoe je een klacht indient.