Home Poliklinieken Centrum Integrale Psychiatrie (CIP)

Centrum Integrale Psychiatrie (CIP)

Top GGZ

Steeds meer mensen met psychische problemen willen naast de bekende, reguliere behandelingen gebruik maken van aanvullende behandelvormen en leefstijlinterventies. Ze zoeken naar nieuwe wegen om hun klachten te verminderen en maken hierin graag hun eigen keuze.

Bij het CIP kijken we naar wie jij bent als persoon. We kijken naar je lichaam, je geest én je omgeving. De focus ligt dus niet alleen op de klachten die je hebt. We werken ook aan het vergroten van je (draag)kracht. En daarnaast kijken we welke leefstijlveranderingen een positieve invloed op je gezondheid en welzijn hebben.

Voor wie is het CIP bedoeld?

Je kunt bij het CIP terecht voor gewone behandelingen en leefstijlinterventies bij diverse psychische problemen. Bij het CIP sta jij als mens centraal. We kijken niet alleen naar je klachten, maar houden rekening met jouw unieke situatie en behoeftes. We hebben oog voor je woon- en leefsituatie en kijken naar je lichamelijke gesteldheid. We hechten veel waarde aan een goede (therapeutische) relatie tussen jou en je behandelaar.

We behandelen niet alleen patiënten, maar doen ook wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt het CIP scholing voor professionals en kunnen zij een beroep doen op onze expertise. Het Centrum Integrale Psychiatrie heeft in 2021 het TOPGGz keurmerk gekregen.

Second opinion

Ook voor een second opinion kan je terecht bij de CIP. Een second opinion houdt in dat een ‘tweede mening’ wordt gevraagd van een onafhankelijk psychiater, klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog. Bijvoorbeeld omdat je behandeling is gestagneerd of er twijfel is over de gestelde diagnose. Uit een second opinion volgt in principe geen behandeling, alleen een behandelingsadvies. Je kunt het beste samen met jouw huidige behandelaar het verzoek voor een second opinion indienen.

Hoe ziet een traject eruit?

Je huisarts, psycholoog of psychiater van Lentis of een andere GGZ-instelling verwijst je door naar het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP). Je kunt je niet zelf aanmelden bij het CIP.

Nadat je bent doorverwezen ontvang je een vragenlijst met vragen over jouw leefstijl, levensvisie, klachten en krachten, behandelgeschiedenis en behandelvoorkeur. De antwoorden vormen de leidraad voor het eerste gesprek (de intake) Samen met jou wordt gezocht naar de beste weg om je klachten te verminderen en jouw krachten te versterken.

Het CIP werkt op basis van zogenaamde zorgpaden om je behandeling vorm te geven. Samen met je behandelaar stel je vast wat je hulpvraag is en binnen welk zorgpad dit past. Het kan gaan om een klachtgerichte vraag (werken aan het verminderen van klachten), een krachtgerichte vraag (werken aan het versterken van je draagkracht), een procesgerichte vraag (het doormaken van een proces, bijvoorbeeld het verwerken van trauma of het accepteren van klachten) of een combinatie daarvan.

Bovengenoemde zorgpaden duren maximaal een jaar. Daarna evalueer je de behandeling met je behandelaar. Vervolgens kunnen jullie ervoor kiezen het zorgpad te verlengen, een ander zorgpad in te zetten of om af te ronden en/of een stap te zetten naar andere zorg of ondersteuning.

Welke behandelingen biedt het CIP?

Het behandelaanbod van het CIP bestaat uit drie typen interventies: 

  • Reguliere interventies, waaronder medicatie, psychologische behandeling maar ook psychomotorische therapie en creatieve therapie. 
  • Leefstijlinterventies, zowel individueel als in een groep, variërend van laagdrempelig tot intensief. 
  • Natuurlijke middelen zoals kruiden en supplementen die veilig en effectief bevonden zijn. 

"Ik kan verder bouwen aan een waardevol leven."

Sinds mijn 12e heb ik last een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Toen ik rond mijn 25e helemaal vastliep,…

Lees het volledige verhaal van Marieke (28)

Contactgegevens

Centrum Integrale Psychiatrie
Hereweg 80
9725 AG Groningen
050 – 522 3135
integralepsychiatrie@lentis.nl