Home Behandelingen Farmacotherapie (medicijnen)

Farmacotherapie (medicijnen)

"Pillen, ze hebben een grote plaats in mijn leven."

Wat is farmacotherapie? 

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen. Dit gebeurt vaak in combinatie met een andere vorm van therapie. Bijvoorbeeld met een gedrags- of gesprekstherapie. Door medicijnen kunnen je psychische klachten minder worden of weggaan. Ook kunnen ze het resultaat van een andere behandeling versterken. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij een behandeling met medicijnen gaat het meestal om antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen of stemmingsstabilisatoren. Hoe de behandeling er voor jou uitziet ligt aan de ernst en de soort klachten. Met je behandelaar bespreek je jouw wensen en voorkeuren. Samen kom je tot een behandelplan. We schrijven medicijnen het liefst zo kort mogelijk voor. Daarom kijken we regelmatig of je ze kunt afbouwen. Soms maken we gebruik van laboratoriumonderzoek of vragenlijsten om te bekijken of de behandeling goed werkt.  

Wanneer worden medicijnen ingezet?

Het gebruik van medicatie kan een onderdeel zijn van je behandelplan. Bij de behandeling van psychische klachten en psychiatrische stoornissen speelt medicatie vaak een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij een angststoornis, ADHD, depressie of psychose. We schrijven alleen medicijnen voor als ze passen binnen jouw behandeling. Dit bespreek je van te voren met je behandelaar. 

Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig. Dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten eerst met je huisarts.