man-en-vrouw-in-het-park

Psychose

Hoor je stemmen terwijl niemand spreekt? Lijk je soms van stemmen opdrachten te krijgen? Heb je het idee dat er iets vreemds aan de hand is? Heb je het idee dat je achtervolgd of afgeluisterd wordt? Zie, hoor of ruik je dingen die er eigenlijk niet zijn? Heb je gedachten die niet van jezelf lijken te zijn of onverklaarbaar? Voel je je achterdochtig of wantrouwend zonder duidelijk reden? Voel jij je hierbij misschien ook angstig of verward? Dan heb je mogelijk last van een psychose.

Tijdens een psychose kan de wereld onwerkelijk lijken. Soms lijken werkelijkheid en andere ervaringen door elkaar te lopen. Dit kan verwarrend zijn, voor jezelf en ook voor mensen die met je te maken hebben.

De ene persoon is gevoeliger voor het krijgen van psychoses dan de ander. De precieze oorzaken voor psychosen zijn maar gedeeltelijk bekend. Nare ervaringen in het verleden en of kort geleden kunnen de gevoeligheid voor een psychose vergroten. Erfelijke aanleg, drugsgebruik en over belast zijn, verhogen de kans op psychosen.

Soms duren psychosen kort (uren, tot dagen) en komen nooit meer terug. Soms treden psychosen op na ernstige stress. Voorlichting en medicatie kunnen snel helpen.

Bij sommige mensen kunnen psychotische verschijnselen lang aanhouden en het dagelijks functioneren lukt dan slecht. Als psychosen zo ernstig zijn dat sociale contacten, werk en of school niet meer lukken spreekt men wel van langdurige psychosen, schizofreniforme stoornis of schizofrenie.

Wat is gevoeligheid voor psychosen

Misschien herken je het wel: je ruikt brandlucht in huis, maar nergens vuur. Ik heb het me ingebeeld, denk je opgelucht. Of je denkt dat er in de hoek van de kamer een persoon staat. Snel doe je het licht aan en wat blijkt? Het is maar een berg kleding. Iedereen hoort, ziet of ruikt wel eens dingen die er niet zijn. Dat is helemaal niet erg, aangezien je in staat bent om te beoordelen of iets echt is of niet.

Het is echter een probleem wanneer je niet meer in staat bent ervaringen op juistheid te controleren. De ervaringen als stemmen horen, een vreemde geur ruiken, beelden zien, denken achtervolgd te worden kloppen niet met de werkelijkheid, maar het lukt niet dit te zien. Vaak speelt ook dat studeren en werken niet lukt en dat angst en verwardheid optreden. Dan is er sprake van een psychose.