man-en-vrouw-in-het-park

Welke behandelingen heeft Lentis voor een psychose?

Wanneer je aan psychoses lijdt, ben je misschien terughoudend in het zoeken van hulp. Je vertrouwt de hulpverleners niet, je denkt dat behandelaars je niet begrijpen of je schaamt je voor je gedachten en gevoelens.

Het is echter belangrijk om hulp te zoeken en je psychose te behandelen.  Je staat er niet alleen voor. Jonx heeft de volgende behandelingen voor een psychose:

Psycho-educatie

Psycho-educatie betekent dat je uitleg krijgt over wat een psychose is, hoe het ontstaat, hoe je het behandelt en dat drugsgebruik (zoals LSD en cannabis) kan leiden tot een psychose of ervoor kan zorgen dat de behandeling niet goed werkt. Het doel van psycho-educatie is dat jij inzicht krijgt in je stoornis en er beter mee leert omgaan. Op die manier wordt de kans op een volgende psychose verkleint.

Zorgprogramma Psychosen Groningen

Het Zorgprogramma Psychosen Groningen is erkend met het TOPGGz keurmerk. De afdeling heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een psychotische stoornis en is gericht op adolescenten en volwassenen. Hoogspecialistische zorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen.

Gesprekken en medicijnen

Het helpt wanneer je met je behandelaar praat over je psychose. De gesprekken zullen gaan over je wensen en dromen en hoe je die kunt bereiken ook als je een psychose hebt gehad. Doel is om inzicht te krijgen in de achtergrond van je psychose en te leren omgaan met psychotische kenmerken zoals gevoelens van angst, argwaan, het horen van stemmen en stemmingswisselingen.

Bij een snelle behandeling van een psychose krijg je medicijnen, die ervoor zorgen dat je sneller en beter herstelt. De belangrijkste groep medicijnen die bij een psychose worden gegeven zijn de antispychotica. Deze medicijnen zorgen ervoor dat je minder klachten hebt.

In sommige gevallen is het ook nodig dat je wordt opgenomen om te herstellen van je psychose. Je krijgt dan voortdurende begeleiding en samen werken we eraan om jou leven weer op de rails te krijgen.

Samen met je behandelaar kijk je welke behandeling het beste bij jou past. De behandeling van je psychose zorgt er gelukkig in veel gevallen voor dat je psychose verdwijnt. Dit betekent niet dat je nooit meer een psychose krijgt. Het is mogelijk dat je een terugval hebt. Wanneer je weer psychotisch bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk weer contact op te nemen met je behandelaar. Je hoeft het niet alleen op te lossen.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback