man-en-vrouw-in-het-park

Welke behandelingen heeft Lentis voor een psychose?

De behandeling van psychosen bestaat meestal uit het geven van medicatie (antipsychotica),  voorlichting geven, psychologische behandelingen (o.a. cognitieve gedragstherapie) en hulp bij het dagelijkse functioneren. Hoe de behandeling er voor jou precies uit zal zien, ligt aan de ernst van de klachten en de soort klachten. Goed samenwerking tussen alle betrokkenen is erg belangrijk. Vooral als psychotische symptomen ernstig zijn, zullen familie en anderen samen met hulpverleners nodig zijn om te zorgen dat medicatie wordt genomen en dat orde en regelmaat ontstaat (goed dag en nachtritme). Bij mensen die drugs gebruiken, is het belangrijk deze te stoppen.

Antipsychotica bij psychoses

Medicatie speelt een belangrijke rol bij de vermindering van klachten en het bestrijden van de symptomen. De belangrijkste medicijnen die worden voorgeschreven heten antipsychotica. Zij werken kalmerend en gaan psychotische verschijnselen als wanen en angsten tegen. Samen met je behandelaar zoek je uit welk antipsychoticum en in welke dosis voor jou het beste werken en de minste bijwerkingen hebben.  Soms worden ook andere geneesmiddelen geadviseerd, zoals lithium, middelen tegen angst of middelen tegen depressie.

Vaak blijft psychosegevoeligheid langdurig bestaan, vooral wanneer een psychose voldoet aan de criteria voor schizofrenie of schizoaffectieve stoornis. Gelukkig helpen antipsychotica samen met goede voorlichting in gesprekken met jou, ouders en andere mensen die voor jouw belangrijk zijn, om de kans op een nieuwe psychose te krijgen sterk te verminderen. Deze middelen ook als injectie worden gegeven, bijvoorbeeld eens per maand of per drie maanden. Dat voorkomt dat medicijnen worden vergeten in te nemen. Uitgangspunt is, streven naar psychische stabiliteit, zodat je aan je toekomst kunt werken. Herstel van werk sociale contacten, opleiding, dagbesteding zijn belangrijk om een goede kwaliteit van leven te hebben.

Langdurig medicijnen nemen is niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk dat je goed contact hebt met de hulpverlening om de behandeling in de gaten te houden. Vaak is het lastig om de antipsychotica te blijven slikken wanneer jij je helemaal niet (meer) ziek voelt of denkt dat je niet ziek bent. Dit komt vooral voor in periodes waarin er geen verschijnselen optreden. Het kan dan verleidelijk zijn om te stoppen, maar het gevaar hiervan is dat de psychoses weer terugkomen. Overleg goed met je behandelaar of het verstandig is om te stoppen, wat de voor en nadelen zijn van langdurig medicatie gebruiken. Als je bijwerkingen hebt, stop de medicatie niet, maar bespreek met je behandelaar wat er aan de bijwerkingen te doen is.

Voorlichting en psychologische behandelingen

Goede voorlichting over psychosen is erop gericht om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen met het behandelteam. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor familie en andere mensen die jou kennen, helpt goede informatie om de beste weg naar herstel te bereiken. De voorlichting noemt men vaak psycho-educatie. Tijdens de voorlichting en de behandeling leer je onder andere om psychotische symptomen vroegtijdig bij jezelf te herkennen, zodat beter kunt omgaan met symptomen of hulp kunt zoeken wanneer de eerste verschijnselen van een psychose optreden. Als je beter met je klachten kunt omgaan, als familie het goed begrijpt en de rol van medicijnen is duidelijk, wordt behandeling en het innemen van de antipsychotica makkelijker.  En zijn er bijwerkingen van de medicijnen, niet stoppen, maar overleggen met je behandelaar. Er kan vast iets aan de bijwerkingen worden gedaan.

Een goede voorlichting aan familie, vrienden en eventuele partner kan helpen om onderling begrip te vergroten en relaties te herstellen. Bovendien leren ze, net als jij, om psychotische symptomen bij jou te herkennen. Familie kent je vaak ook goed en hun kennis helpt vaak de beste mogelijk hulp te bieden.

Daarnaast kunnen psychologische behandelingen helpen om met psychoses om te leren gaan. Een voorbeeld van zo’n behandeling is cognitieve gedragstherapie ook wel afgekort als CGT. Het uitgangspunt van deze therapie is dat je gedachten invloed hebben op de manier waarop jij je voelt en gedraagt, en andersom. Wanneer jij tijdens een psychose bijvoorbeeld denkt dat je wordt achtervolgd, kan dat angst en wantrouwen oproepen. Tijdens de behandeling leer je bijvoorbeeld hoe je minder last kunt hebben van wanen, hallucinaties, angst of stress. Als trauma’s in het verleden een rol spelen, dan kan speciale traumatherapie gegeven worden.

Stoppen met drugsgebruik is erg belangrijk. De meeste mensen stoppen gemakkelijk, nadat ze in de psycho-educatie hebben geleerd dat veel drugs de kans op een psychose sterk doen toenemen. Soms is extra hulp nodig om met drugsgebruik te stoppen, het belangrijk hiervoor dan hulp te vragen.

Begeleiding na herstel

Ook wanneer de psychose is hersteld kan het lastig zijn (weer) te werken of te studeren. Vooral lezen en onthouden blijken in het begin niet eenvoudig. Misschien zijn er nog een periode concentratieproblemen. Daarnaast kan het lastig zijn om (weer) sociale contacten op te bouwen. Herstel, vooral herstellen van het sociaal functioneren en het opbouwen van zelfvertrouwen treedt vaak geleidelijk op.  Het is goed bij zaken omtrent werk, school en studie om begeleiding te vragen.

Lentis expert in behandeling psychoses

Bij de meeste mensen met psychosen, is opname in een kliniek niet nodig. Soms echter zijn mensen zo angstig en verward, dat tijdens een opname tijdelijk bescherming en behandeling wordt geboden. Lentis heeft in de klinieken in Groningen en Winschoten gespecialiseerde in de behandeling van psychosen. Een (korte) opname kan nodig zijn om de weer op weg te helpen. Je wordt dan geholpen weer tot rust te komen, en weer baas in je eigen leven te worden. Indien nodig, word je tijdelijk geholpen de dagelijkse gang van zaken vol te houden, eten, drinken, zorgen voor jezelf, medicatie nemen en het onderhouden van sociale contacten. De klinieken werken samen met de psychose afdeling van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen. Samen met de poliklinische hulpverlening, bijvoorbeeld in FACT teams, of het Centrum voor Integrale Psychiatrie wordt gewerkt binnen het Zorgprogramma Psychosen.