man-en-vrouw-in-het-park

Wat zijn de oorzaken van een psychose?

Het is (nog) niet bekend wat de precieze oorzaak is van het ontstaan van een psychotische stoornis en vaak is er niet één oorzaak aan te wijzen. Zoals bij veel psychische stoornissen, ligt het aan een combinatie van factoren. Erfelijkheid, stress, sommige infecties, traumatisch levensgebeurtenissen, drugsgebruik kunnen allemaal de gevoeligheid voor psychosen vergroten.

Erfelijke factoren

Psychose gevoeligheid kan toegenomen zijn als in je familie, mensen voorkomen met bijvoorbeeld bipolaire stoornissen, psychosen (zoals schizofrenie) of ernstige depressies. Ook sociaal isolement, weinig sociale steun ervaren, vergroot de kans op psychotische ervaringen. Er zijn ook aanwijzingen dat problemen tijdens de zwangerschap (zoals ondervoeding van de moeder) of bij de geboorte invloed hebben op het ontstaan van psychosegevoeligheid. Duidelijk is dat erfelijke factoren mee bepalen of iemand gevoelig is voor psychosen, maar dit is lang niet de enige reden.

Psychische en sociale factoren

Mogelijk kunnen ook (een opeenstapeling van) ingrijpende en stressvolle gebeurtenissen een psychose uitlokken, wanneer je daar gevoelig voor bent. Het kan gaan om traumatische ervaringen uit de kindertijd, zoals seksueel misbruik of geweld, maar ook om acute stressvolle gebeurtenissen. Verder is bekend dat ook drugsgebruik een psychose kan uitlokken.

Wat de oorzaak van de psychose ook is, het is belangrijk om hulp te zoeken, aangezien de gevolgen voor jou en je naaste erg heftig kunnen zijn.

Drugs gebruik

Als er gevoeligheid voor psychosen bestaat, zullen drugs de kans op psychose erg laten toenemen. Vooral drugsgebruik op jonge leeftijd vergroot de kans op psychosen. Zeker als ernstige psychiatrische problemen in de familie voorkomen, is drugsgebruik riskant. Dit is vooral duidelijk als mensen cannabis en cocaïne gebruiken. Ook als mensen later drugs gebruiken, is de kans op een nieuwe periode met psychotisch verschijnselen groot.