man-en-vrouw-in-het-park

Omgaan met een psychose

Langdurige psychose gevoeligheid, zoals o.a. bij schizofrenie en schizoaffectieve stoornissen heeft invloed hebben op het leven van jou en je naasten. Het belangrijkste is dan ook om hulp te zoeken en je psychose(s) te laten behandelen. Hieronder vind je alvast enkele tips die jou en je dierbaren mogelijk helpen om met een psychose of psychosegevoeligheid om te leren gaan.

Tips voor iemand met een psychose of psychotische gevoeligheid.

 • Praat over je ervaringen met je partner, vrienden en/of familie, ook al vind je het misschien lastig om mensen te vertrouwen. Het kan een opluchting zijn wanneer je over je klachten en zorgen kan praten. Vrienden en familie kunnen een steun voor je zijn, ook wanneer je met de behandeling gestart bent. Uiteraard kun je ook bij je behandelaar terecht wanneer je vragen hebt.
 • Psychosen zijn ziekte verschijnselen, net als andere ziekten. Niemand heeft de schuld dat iemand hiervoor gevoelig is. Schaamte is dan ook niet nodig. Misschien weet je niet meer wat er tijdens een psychose allemaal is gebeurd. Mogelijk lucht het op om dit aan anderen te vragen zodat je niet alleen met je twijfels blijft rondlopen.
 • Zoek bij stress tijdig ontspanning.
 • Wees zuinig met alcohol. Gebruik geen drugs. Drugs kunnen een psychose uitlokken of verergeren.
 • Zoek professionele hulp. Het is zeker mogelijk om te herstellen of met een psychotische symptomen te leren omgaan. Maak een afspraak met je huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen voor een behandeling.
 • Contact met lotgenoten kan erg helpen. Vaak helpt het je om te praten met anderen die ook gevoelig zijn voor het krijgen van psychoses. Je kunt bijvoorbeeld via de vereniging Anoiksis of Ypsilon met lotgenoten in contact komen (www.anoiksis.nl).

Tips voor naasten

 • Lees meer over psychoses en schizofrenie. Dit kan helpen om je dierbare met een psychotische stoornis beter te begrijpen en levert tips op hoe goed met elkaar in contact te blijven. De website van Ypsilon biedt vaak een goede opstap voor meer informatie (www.ypsilon.nl)
 • Probeer rustig en begripvol met elkaar om te gaan. Als je partner of kind verward is, helpt het vaak niet om tegen psychotische ervaringen in te gaan. Begrip uiten voor de ervaringen en de aandacht verplaatsen naar dagelijkse zaken (boodschappen, huishouding, wandeling) is vaak helpend. Bewaak ook je grenzen en realiseer je dat je geen professionele hulpverlener bent.
 • Als iemand tot erg weinig komt (apathisch is/negatieve symptomen vertoont) is dat vaak erg lastig voor mensen uit de omgeving. Voorzichtige aanmoediging, geduld en samen met alle betrokkenen en hulpverleners een plan maken, zijn vaak de weg naar een oplossing.
 • Ga tijdens een psychose niet met elkaar in discussie. Tijdens een psychose beleeft hij of zij ervaringen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk lijken maar voor betrokkene juist heel reëel. Een discussie heeft dan vaak geen zin, maakt iedereen gespannen en schaadt soms het vertrouwen. Zoek naar een andere onderwerpen om over te praten of zoek afleiding.
 • Stimuleer je dierbare om hulp te zoeken en stimuleer hem of haar ook om de behandeling vol te houden.
 • Licht zelf de huisarts of andere bij de behandeling betrokkenen in wanneer hulp wordt afgeslagen. Het is belangrijk dat hulpverleners op de hoogte zijn van de situatie en bij een noodgeval in kunnen grijpen.
 • Let goed op jezelf. Het is voor jou ook heel heftig wanneer iemand om wie je geeft een psychose heeft. Hij of zij kan bijvoorbeeld heel wantrouwend en achterdochtig zijn tegenover jou. Wanneer het je allemaal te veel wordt, kun je altijd naar de huisarts of een andere vertrouwenspersoon gaan om over je zorgen te praten. Ook lotgenotencontact (bv via de vereniging Ypsilon) kan steun bieden.

Meer informatie nodig? Durf de huisarts of leden van het behandelteam te vragen. Ook is o.a. via www.anoiksis.nl, www.ypsilon.org en via www.psychosenet.nl veel meer informatie te vinden. Onderstaande video van Psychose.net geeft meer informatie voor naasten.