Home Crisisbehandeling en klinieken Opname in de kliniek van Lentis

Opname in de kliniek

Het kan zijn dat psychische problemen zo ernstig zijn, dat er een tijdelijke opname in onze kliniek nodig is. Bijvoorbeeld als je een psychose hebt, of een ernstige depressie met veel zelfmoordgedachten. Dit is heftig, ook voor de naasten van iemand die wordt opgenomen.

Lentis doet er alles aan om passende zorg te bieden, zodat je zo snel mogelijk terug kan naar je vertrouwde omgeving. Familie van een patiënt kan met vragen altijd terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling. Daarnaast worden ze uitgenodigd voor gesprekken met de behandelaar.

De afdeling Ouderenpsychiatrie heeft een eigen opnamekliniek, waar oudere patiënten terecht kunnen. Lees hier meer over Ouderenpsychiatrie bij Lentis.

Hoe ziet een traject in de kliniek er uit?

De huisarts of een ambulante behandelaar (bijvoorbeeld bij FACT of een van onze poliklinieken) meldt je bij een psychische crisis aan bij de crisisdienst van Lentis. Binnen kantoortijden vindt er dan zo snel mogelijk een gesprek plaats met jou, je naaste(n), je ambulante behandelaar en een arts en/of psychiater van de kliniek. Buiten kantoortijden vindt de intake plaats op onze Crisisbeoordelingslocatie.

Tijdens de intake wordt bepaald op welke afdeling van de kliniek je wordt opgenomen. Er zijn 6 afdelingen, die variëren in intensiteit van de zorg. We kijken welke afdeling het beste bij je past, en waar op dat moment plek is. Dit kan een open of een gesloten afdeling zijn. Zijn de klachten van mildere aard, dan kun je wellicht terecht op de open afdeling. Een gesloten afdeling biedt nog meer veiligheid, rust en structuur. Vervolgens ontvangt een verpleegkundige of GGZ-agoog je in de kliniek. Hij of zij geeft je een rondleiding en vertelt je over de huisregels binnen de kliniek.

Tijdens je opname in de kliniek heb je gesprekken met de psychiater. We kijken of er (een aanpassing in) medicatie nodig is. Er is een dagprogramma om je zoveel mogelijk structuur te bieden. Daarnaast worden er lichamelijke activiteiten aangeboden, waarbij de focus ligt op leefstijl en gezondheid.

Eén keer per week is er een evaluatiegesprek met jou, je naaste(n), je ambulante behandelaar en de psychiater en/of arts in de kliniek. In dit gesprek kijken we hoe het gaat, en wat er nog nodig is om je weer beter te laten voelen.

We streven ernaar dat je niet langer dan 3 weken in de kliniek verblijft. Soms lukt dat niet, en blijf je nog wat langer. Maar het kan ook best zo zijn dat je na een week alweer naar huis kunt.

Voordat je de kliniek verlaat, is er een laatste gesprek met de arts/psychiater, jou en je naaste(n). Hierin vindt een overdracht en afstemming plaats. Medicijnen worden eventueel overgedragen aan de apotheek. Je komt weer in behandeling bij de ambulante behandelaar die je al had, of je wordt thuis nog een tijd begeleid door een IHT-team, als dat nodig is.

Steun van ervaringsdeskundigen

Bij Lentis werken ervaringsdeskundigen. Zij hebben hun eigen ervaring met psychische problemen. Vanuit die ervaring helpen ze patiënten van Lentis bij hun herstel. Ze zijn opgeleid om hun eigen ervaring op een professionele manier in te kunnen zetten. Als je dat prettig vind, kunnen ook zij worden ingeschakeld bij je behandeling. Lees hier meer over ervaringsdeskundigen bij Lentis.

Geestelijke verzorging

Binnen Lentis werken geestelijk verzorgers. Een geestelijk verzorger geeft je de ruimte om je levensverhaal te vertellen. Hij of zij ondersteunt en helpt bij het vinden van antwoorden op levensvragen. Als je bent opgenomen in de kliniek, kun je één of meerdere gesprekken met een geestelijk verzorger aanvragen. Lees hier meer over de afdeling Geestelijke verzorging.

Ondersteuning voor familie en naasten

We stellen het erg op prijs als familie en naasten betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt. Door gesprekken met naasten proberen we een vollediger beeld te krijgen van de patiënt. Daarnaast worden naasten uitgenodigd voor het intakegesprek en de tussentijdse evaluatiegesprekken.

Je kunt als naaste in gesprek met familie-ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die ook een familielid hebben die kampt met psychische problemen. Heb je behoefte aan zo’n gesprek? Geef dit dan vooral aan bij de verpleegkundigen op de afdeling. Speciaal voor kinderen van patiënten zijn er speciale KOPP-verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen van ouders met psychische problemen.

Restaurant in de kliniek

In het restaurant van de kliniek in Groningen komen patiënten en medewerkers voor hun warme maaltijd of lunch. Familie en vrienden zijn ook van harte welkom in het restaurant, voor een kopje koffie of een smakelijke maaltijd of lunch. Bekijk hier de menukaart van het restaurant week 24 en week 25.