Home Behandelingen Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

"Ik heb echt geleerd om te praten over wat me dwars zit."

Wat is cognitieve gedragstherapie? 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Het uitgangspunt van CGT is dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en durft te doen. Je leert om niet-helpende gedachten om te buigen naar helpende gedachten. Door anders tegen een situatie aan te kijken verandert je gevoel en ook je gedrag. 

In gedragstherapie staat je gedrag centraal. Hoe je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet meer naar de winkel durft uit angst voor een paniekaanval, zal in steeds meer situaties angstiger raken.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Via exposure in vivo worden moeilijke situaties aangegaan in plaats van deze te vermijden. Hierdoor kun je ervaren dat de angstige verwachting vaak niet uitkomt. Naast exposure in vivo maken we ook gebruik van imaginaire exposure therapie. Ook dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Naast EMDR is het de meest gebruikelijke behandeling voor traumaverwerking. Door telkens weer je traumatische gebeurtenis te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. Door er vaak over te praten, wen je aan de angst en neemt deze geleidelijk af. Ook de emoties die met deze herinnering samengaan worden minder heftig.

Met cognitieve therapie breng je samen met een therapeut het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. De nadruk ligt op het veranderen van je manier van denken. Wanneer blijkt dat je vaak te negatief oordeelt, zoeken we samen uit wat een geschiktere manier van denken is. Bij het uitwerken van meer realistische gedachten maakt de therapeut gebruik van gerichte oefeningen en huiswerkafspraken.

Hoe volg je deze behandeling?

Een behandeling bij Lentis is altijd op maat. Het behandelplan stellen we samen met jou en (eventueel) je naasten op. Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig, dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten met je huisarts.

Wanneer wordt cognitieve gedragstherapie ingezet?

Cognitieve gedragstherapie kan een onderdeel van je behandelplan zij als je bijvoorbeeld last hebt van depressieangststoornissen, dwang een eetstoornis of PTSS.