Een psychotrauma betekent letterlijk ‘een wond op de ziel’
6513 website-lentis

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

Heb je een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Ben je sindsdien meer gespannen of prikkelbaar? Vermijd je zaken die je doen denken aan het trauma? Heb je last van herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld door nachtmerries of herinneringen die zich opdringen? Wanneer je na een schokkende gebeurtenis last hebt van één of meerdere van bovenstaande zaken kan het zijn dat je een Posttraumatische Stressstoornis hebt (PTSS). Wat een PTSS is, wat de symptomen zijn en hoe je geholpen kan worden, lees je hieronder.

Wat is een PTSS?

Klachten na een traumatische gebeurtenis gaan bij een groot deel van de mensen geleidelijk over. Zij verwerken het trauma en pakken hun leven weer op. Wanneer je een PTSS hebt, heb je het trauma niet verwerkt. Je houdt klachten of krijgt jaren later ineens klachten. Bij ongeveer 20% van de mensen met een trauma is dit het geval. Bij hen is er sprake van een posttraumatische stressstoornis. Een PTSS is een angststoornis. Na de traumatische gebeurtenis blijft je angst bestaan. Je lijf en je geest zijn constant alert op een gevaar dat er niet meer is. Je lichaam staat onder spanning, je schrikt snel en je bent waakzaam. Ook kan je je snel bedreigd voelen en je daardoor terugtrekken. Hierdoor loop je het risico om de grip op het leven te verliezen. Daarnaast kan je last hebben van herbelevingen van het trauma door nachtmerries of herinneringen en vermijd je gevoelens of zaken die jou aan het trauma doen denken.

Symptomen van PTSS

Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben last van symptomen die in drie groepen te verdelen zijn: herbelevingen, vermijden en spanning.

Het hoofdkenmerk van een PTSS zijn vaak zeer realistische herbelevingen, deze kunnen erg veel angst oproepen. Ook herinneringen aan het trauma kunnen dit doen. Hierdoor kan je de neiging hebben om zaken die met het trauma te maken hebben te vermijden. Wanneer je een PTSS ben je daarnaast meer gespannen dan vóór het trauma, dit kan zich bijvoorbeeld uiten in prikkelbaarheid. Lees meer over de symptomen van PTSS.

Soorten stressstoornissen en verschil andere psychische stoornissen

Het verschil tussen PTSS en andere psychische stoornissen is dat een PTSS altijd een direct gevolg is van een trauma. Bij andere stoornissen kunnen negatieve gebeurtenissen in iemands leven ook een rol spelen, maar is de stoornis niet een direct gevolg van een trauma. Ook vermijd je bij PTSS niet het trauma zelf, maar de herinnering eraan. Dit doe je door bijvoorbeeld plekken te vermijden die je aan het trauma doen herinneren of (on)bewust herinneringen weg te drukken.

Oorzaken PTSS

Een posttraumatische stressstoornis ontstaat na een traumatische gebeurtenis. Niet iedereen krijgt een PTSS na een traumatische gebeurtenis. Er zijn een aantal factoren van belang gebleken bij het ontwikkelen van een PTSS:

 • Het soort gebeurtenis
 • Duur
 • Biologische factoren
 • Draagkracht
 • Opvang

Lees meer over de oorzaken van PTSS.

Behandeling PTSS

Voor je herstel is het van belang je trauma onder ogen te zien. Samen met je behandelaar ga je op zoek naar je vermijdingsreacties en roep je het trauma weer op. Het doel van de therapie is dat de angst afneemt en je geen zaken meer vermijdt. Cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn de meest gekozen behandelingen bij PTSS. Lees meer over de behandeling van PTSS.

Omgaan met PTSS

Wanneer je een PTSS hebt is het van groot belang professionele hulp te zoeken. Lentis kan je deze hulp bieden. Ook kan je hulp vragen aan je huisarts en steun zoeken bij lotgenoten of familie of vrienden. Zelf zijn er ook een aantal dingen je kan doen om de invloed van PTSS op je leven te verminderen:

 • Geef jezelf de tijd
 • Sta stil bij je trauma
 • Praat erover
 • Doe dingen die je voor je trauma leuk vond
 • Probeer jezelf niet te verdoven met drank of drugs
 • Zoek professionele hulp

PTSS test

Heb je het vermoeden dat je een PTSS hebt? Doe dan gelijk onze test en achterhaal of je klachten mogelijk te maken hebben met PTSS (of een andere stressstoornis).