Home Behandelingen Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)

Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een lichaamsgerichte therapie. Met gemakkelijke bewegingsvormen, sport en spel of lichaamsgerichte oefeningen krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en gevoelens. Je werkt bijvoorbeeld aan het verbeteren van je zelfbeeld, het uiten van emoties of het aangeven van grenzen. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij ervaringen. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en behoeftes en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedragsveranderingen te komen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Er vindt een eerste gesprek plaats met jou en de psychomotorisch therapeut. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en voorlichting te krijgen over de behandeling. In goed overleg met jou worden er meerdere sessies ingepland om aan je behandeldoelen te werken. De therapie wordt gegeven in een sportzaal of kleinere oefenzalen. Dit kan individueel of in groepsverband.

Hoe volg je deze behandeling?

Een behandeling bij Lentis is altijd op maat. Het behandelplan stellen we samen met jou en (eventueel) je naasten op. Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig. Dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten eerst met je huisarts.

Wanneer wordt PMT ingezet?

Psychomotorische therapie kan bij verschillende klachten een onderdeel van je behandeling zijn. Bijvoorbeeld bij PTSS, angst of depressie.