Home Behandelingen Systeemtherapie

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Binnen deze therapie staat de omgang met mensen uit je omgeving centraal. Je familie, gezin, collega’s en vrienden vormen sociale systemen. Bij veel mensen is de familie of het gezin het belangrijkste systeem. Systeemtherapie wordt daarom ook wel gezins- en relatietherapie genoemd. Naasten, zoals je partner, kinderen, broer, zus, ouders en vrienden worden bij de therapie betrokken.

Het uitgangspunt van systeemtherapie is dat een probleem of een psychische klacht nooit op zichzelf staat. Je leefsituatie, omgeving en relaties hebben invloed op je problemen. 
Als bijvoorbeeld relatieproblemen een oorzaak zijn van je klachten, wordt systeemtherapie geadviseerd. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Ook herstel je hierdoor sneller. De kans wordt kleiner dat je problemen erger worden of terugkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit gesprekken met een systeemtherapeut. Je bespreekt je klachten en samen kijken jullie waar ze mee te maken hebben. Je naaste omgeving wordt daarbij betrokken. Hoe beïnvloeden bijvoorbeeld je familie, partner, vrienden of collega’s jou en je omgeving? In overleg met jou kunnen je naasten ook uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dit hangt af van je problemen en de oorzaak ervan. Systeemtherapie kan ook als individuele therapie worden gegeven. Er worden dus niet altijd andere mensen uitgenodigd. 

Hoe volg je deze behandeling?

Een behandeling bij Lentis is altijd op maat. Het behandelplan stellen we samen met jou en (eventueel) je naasten op. Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig. Dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten eerst met je huisarts.

Wanneer wordt systeemtherapie ingezet?

De behandeling kan bij verschillende psychische klachten als (extra) therapie worden ingezet. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouw, depressieangst en burn-out klachten. Bij ernstige psychiatrische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis, kan systeemtherapie ook uitkomst bieden. Het kan gezinsleden bijvoorbeeld helpen om samen met de stoornis om te leren gaan.