st

Systeemtherapie

De familie (oftewel het systeem) kan een belangrijke rol spelen in de behandeling bij Lentis. Vanuit onze integrale visie en werkwijze besteden we aandacht aan de verschillende levensgebieden. Het systeem speelt een belangrijke rol en kan als krachtbron dienen voor de gezondheid en welzijn van je naaste.

Inhoud van de behandeling

Samen met je partner

Bij diverse afdelingen bestaat de mogelijkheid om partnerrelatiegesprekken te voeren. De psychiatrische problematiek heeft invloed op de relatie en kan bestaande patronen onbedoeld onderuit halen of juist op een ongewenste manier versterken. Doel van de gesprekken is stilstaan bij hoe je samen wilt omgaan met de psychiatrische problematiek. Dit kan in partnerrelatiegesprekken.

Samen met het gezin

Kinderen krijgen, wanneer het nodig is, speciale aandacht gedurende de behandeling. Psychiatrische problematiek heeft invloed op de relatie, maar ook binnen het gehele gezin. Daarom kunnen er, naast de individuele gesprekken, gezinsgesprekken plaatsvinden. We maken regelmatig mee dat het voor patiënten moeilijk is, hoe met de problematiek om te gaan in het gezin. Het doel is om samen met partner en kinderen in gesprek te gaan en onbesproken thema’s op een prettige en verbindende manier te bespreken.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over systeemtherapie

Feedback