Home Over Lentis Samenwerken

Samen voor een betere zorg

Samenwerken

Lentis werkt actief samen met provincies, gemeentes, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Met elkaar kunnen we de zorg in onze regio verbeteren en doorontwikkelen. 

Een greep uit onze samenwerkingsinitiatieven

Het Groninger Zorgakkoord 

Het Groninger Zorgakkoord is een afspraak tussen 18 partijen waaronder Lentis die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat deze Groningers, ook in de toekomst, dichtbij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen. Letterlijk en figuurlijk bouwen we aan de zorg van de toekomst.

Samen voor Herstel

Samen voor Herstel is een initiatief van Menzis, VNN, WIJ Groningen, de Gemeente Groningen en Lentis. Het initiatief heeft als doel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening te helpen bij herstel. Cruciaal hierbij is een goede samenwerking tussen cliënten en hun informele en professionele netwerk. Het Samen voor Herstel-team heeft een training ontwikkeld voor hulpverleners. In deze training van 6 bijeenkomsten leren zij wat herstel is en hoe ze netwerkgericht kunnen werken door steungroepen op te zetten. Lees meer over dit samenwerkingsinitiatief.

Grip op onbegrip

Een domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag

In 2020/2021 was er in Groningen een stijging van het aantal levensdelicten en bijna-levensdelicten. Een deel daarvan werd in verband gebracht met onbegrepen gedrag. Bij mensen met onbegrepen gedrag werd het risico op ernstig, gevaarlijk of ontwrichtend gedrag onder de oppervlakte niet gesignaleerd, ondanks de inzet en samenwerking van ketenpartners. De impact hiervan is groot voor (naast)betrokkenen, professionals en voor de maatschappij.

In het project Grip op onbegip hebben partijen uit verschillende domeinen de handen ineengeslagen om mogelijk risicovolle situaties eerder en effectiever te herkennen en op te volgen. Omdat lokale en regionale verbinding erg belangrijk is, is de betrokkenheid van alle Groninger gemeenten van belang.

Dit project loopt van februari 2022 tot en met januari 2024.