Home Over Lentis Organisatie van Lentis

Organisatie van Lentis

Lentis is een grote organisatie met verschillende zorggroepen en diensten. Onze managementstructuur heeft verschillende leidinggevende lagen. Op deze pagina lees je meer over hoe onze organisatie wordt bestuurd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het concern en is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid binnen Lentis. De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit van de zorg en veiligheid van onze patiënten
 • het realiseren van de doelstellingen van het concern
 • de strategie
 • samenwerkingen
 • verkoop

Leden van de Raad van Bestuur

 • Ester Kuiper (voorzitter): aandachtsgebied zorg GGZ
 • Johan Oostinga: gaat over bedrijfsvoering GGZ
 • Inge Pesch: aandachtsgebied zorg Verzorgenden & Verpleegkundigen
 • Leo Wanders: gaat over bedrijfsvoering Verzorgenden & Verpleegkundigen

De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd
naar vaste en andere onkostenvergoedingen zoals; reis- opleidings- en overige kosten. Hier vind je de onkostenvergoedingen van de bestuurders over 2023.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie of contact met onze Raad van Bestuur kun je contact opnemen met:

Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Telefoon (050) 409 79 11
Fax (050) 409 57 95

Mail rvb@lentis.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken, het handelen van de Raad van Bestuur en de financiële huishouding van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de Raad van Bestuur met advies en een luisterend oor.

Leden van de Raad van Toezicht:

 • De heer J. Verschoor (voorzitter)
 • De heer J.M. Bos
 • Mevrouw G.A. Dolstra
 • Mevrouw V.E. Frankot (vice-voorzitter)
 • De heer A. Jansen
 • De heer P.N. van Wageningen

ANBI-gegevens

Lentis staat bij de Belastingdienst bekend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Vanuit de Belastingdienst is Lentis verplicht onderstaande gegevens op internet te plaatsen:

De naam:

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming

RSIN/Fiscaal nummer:

803758121L01

Contactgegevens:

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Bezoekadres:
E 6
9471 KA Zuidlaren
Telefoonnummer: 050 409 79 11
E-mailadres: rvb@lentis.nl

Downloads