Home Over Lentis Vrienden van Lentis

Vrienden van Lentis

De cliënten van Lentis kunnen ieder jaar rekenen op steun van diverse ‘vrienden’. De organisaties achter deze ‘vrienden’ maken extra’s mogelijk voor onze cliënten. Denk aan gezellige uitstapjes, het organiseren en ontwikkelen van culturele activiteiten, de aanschaf van boeken en het opzetten van maatjes projecten. De organisaties investeren in zaken die niet worden vergoed uit de reguliere middelen. 

Wil je ook bijdragen aan extra mogelijkheden voor cliënten? 

Neem dan contact op met onderstaande organisaties. Door de belastingdienst zijn deze aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt fiscale voordelen.

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

06 51 07 34 01/ 050 – 409 76 88