Home Behandelingen Dramatherapie

Dramatherapie

Wat is dramatherapie? 

Dramatherapie is een vorm van vaktherapie waarbij je op een speelse en creatieve manier oefent met situaties uit het echte leven. Dit doe je door rollenspelen of het naspelen van verhalen. Met dramatherapie kan je in een veilige omgeving oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld door te wisselen van rol of een ander einde te verzinnen. Door te spelen leer je gevoelens te uiten en kom je tot nieuwe inzichten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij dramatherapie gaat het om spel, expressie en beweging. Je gaat bij deze behandeling doen in plaats van praten over je problemen. Samen met een dramatherapeut speel je echte situatie na. Je bent actief bezig en doet nieuwe inzichten en ervaringen op. Dramatherapie kan zowel in groepsverband als één-op-één worden gegeven. Dit hangt af van je behandelplan.

Hoe volg je deze behandeling?

Een behandeling bij Lentis is altijd op maat. Het behandelplan stellen we samen met jou en (eventueel) je naasten op. Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig. Dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten eerst met je huisarts.

Wanneer wordt dramatherapie ingezet?

Dramatherapie kan een onderdeel van je behandelplan zijn als je het bijvoorbeeld lastig vindt om over je problemen te praten of als je onzeker bent. Tijdens deze therapie leer je om je bewust te worden van je gedrag. Je ontdekt wat je kunt veranderen en hoe je je sociale vaardigheden verbetert. Bij Lentis bepaalt een behandelaar samen met jou of deze therapie bij je past.