Home Behandelingen Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Wat is MBT?

MBT staat voor Mentaliseren Bevorderende Therapie. Het is een effectieve therapievorm waarin je leert om jezelf en anderen te begrijpen. Je staat stil bij je eigen gevoelens, verlangens en gedachten. Ook denk je na over wat er in een ander omgaat.

Mentaliseren is het proberen te begrijpen van onszelf en anderen. Iedereen mentaliseert, bewust of onbewust. Wanneer we angstig zijn of ons gespannen voelen, wordt het moeilijker om te mentaliseren. Bij mensen met persoonlijkheids​problematiek is er veel spanning. Hierdoor staat het mentaliseren steeds onder druk. Dat kan verwarring en onbegrip geven. Ook kan het wantrouwen versterken.

Mentaliseren helpt om grip op je gevoelens te krijgen en te begrijpen waarom je op een bepaalde manier reageert. Ook helpt het om de ander beter te begrijpen en prettige en gezonde relaties op te bouwen. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling is gericht op het leren herkennen van je emoties, mogelijke triggers en op de invloed van emoties op je gedrag. Bijvoorbeeld als je opeens heftig uitvalt, word je ondersteund in het onderzoeken van wat je voelt, en waardoor je plotseling zo boos wordt. De behandeling wordt gegeven in een groep of één-op-één. 

Bij een groepssessie praten we over thema’s die op dat moment bij groepsleden spelen. Dat kan gaan over zelfbeeld, relaties, impulsieve acties of zelfbeschadiging. Hierbij kijken we naar de overeenkomsten en de verschillen tussen groepsleden. Herkenning helpt om je minder eenzaam te voelen en verschillen zien helpt om via de ogen van een ander naar jezelf te kijken. Dit bevordert mentaliseren.

De individuele therapie ziet er globaal hetzelfde uit. Er is hierbij meer ruimte om te kijken naar zelfbeeld en relaties buiten de therapie.

Hoe volg je deze behandeling?

Een behandeling bij Lentis is altijd op maat. Het behandelplan stellen we samen met jou en (eventueel) je naasten op. Voor alle vormen van behandeling heb je een verwijzing nodig. Dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten eerst met je huisarts.

Wanneer wordt MBT ingezet?

MBT wordt vooral gebruikt bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek.