Jongen in park

FACT Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Wat is mentaliseren?

Mentaliseren is het proberen te begrijpen van onszelf en anderen. En daarbij te bedenken dat iedereen handelt vanuit zijn of haar eigen ervaringen en ideeën. Het is stil staan bij onze eigen gevoelens, verlangens en gedachten. En nadenken over wat er in de ander omgaat. Mentaliseren helpt om onze gevoelens beter te kunnen plaatsen, grip op emoties te krijgen en te begrijpen waarom we op een bepaalde manier reageren. Ook helpt het om de ander beter te begrijpen en prettige, gezonde relaties op te bouwen.

Iedereen mentaliseert, bewust of onbewust. Wanneer we angstig zijn of ons gespannen voelen, wordt het moeilijker om te mentaliseren. Bij mensen met persoonlijkheids​problematiek is er vaak zo veel spanning die zo lang aanwezig is, dat het mentaliseren steeds onder druk staat. Dat kan verwarring geven en onbegrip of gedoe in relaties. Ook kan het wantrouwen versterken.

Wat is MBT?

MBT is een therapievorm waarin je leert de vaardigheid van mentaliseren te versterken. De behandeling binnen het FACT-MBT team is gericht op het leren herkennen van je emoties, op mogelijke triggers en op de invloed van emoties op je gedrag. Bijvoorbeeld als je opeens heftig uitvalt, word je ondersteund in het onderzoeken van wat je voelt, en waardoor je plotseling zo boos wordt.

Er wordt onderzocht welke betekenis verschillende relaties in je leven hebben, zoals uw relatie met familie, vrienden, partner, behandelaren. Het doel is hevige emoties beter te leren hanteren, gezonde relaties te ontwikkelen en behouden, verminderen van zelfbeschadigend gedrag en alternatieven hiervoor vinden en gezamenlijk nieuwe perspectieven ontdekken.

Inhoud behandeling MBT

MBT is een therapievorm waarin je leert de vaardigheid van mentaliseren te versterken. De behandeling binnen het FACT-MBT team is gericht op het leren herkennen van uw emoties, op mogelijke triggers en op de invloed van emoties op uw gedrag.

PsyQ biedt ook een MBT behandeling aan, deze verschilt in behandelduur en behandelintentsiteit met die van het FACT. Een MBT behandeling bij PsyQ duurt ongeveer 12 tot 18 maanden, afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling wordt gegeven in groepsverband en individueel.

Praktische informatie

 

Wat is de duur van de behandeling?

Voor de duur van de zorg bij FACT-MBT geldt: zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Het toewerken naar zo groot mogelijke zelfstandigheid is hierbij leidend. Er zijn verschillende fasen in de behandeling, de volgorde is in grote lijn zoals hierboven aangegeven, het kan echter ook zo zijn dat een fase meerdere keren opnieuw wordt doorlopen.