Jonge vrouw in gras met laptop

Online behandelen

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Je bankiert online, je boekt een reis online, bestelt boeken en kleding via een webshop. Ook in de zorg wordt internet steeds belangrijker. Naast informatievoorzieningen zie je steeds meer andere diensten om via internet aan je geestelijke gezondheid te werken. Lentis biedt je diverse behandelmogelijkheden online. Lentis biedt nu ook een volledig online behandeling, hierbij hoef je niet naar een locatie van Lentis te komen.

Inhoud van online behandelen

Lentis werkt alleen met zogenaamde blended behandelingen. Dat betekent dat je naast persoonlijke gesprekken ook online behandelmogelijkheden hebt. Hoe je behandeling eruit ziet, vindt altijd plaats in onderling overleg. Je bespreekt dit met je eigen behandelaar. Je stemt met je eigen behandelaar af welk deel of welke delen van de behandeling via internet plaats zullen vinden en hoe jullie daarmee om zullen gaan.

Huiswerkopdrachten, oefeningen en uitleg

Het online gedeelte (het gedeelte via internet dus) kan bestaan uit huiswerkopdrachten en oefeningen, maar kan ook een stukje uitleg zijn over je klachten en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Soms bekijken jullie samen de opdrachten tijdens het “face-to-face” contact, wanneer je samen in de kamer bij je behandelaar zit. Dat kan zijn voorafgaande aan het werken aan de opdrachten, maar dat kan ook naar aanleiding van een oefening die je gedaan hebt.

Mogelijkheden voor online behandelen bij Lentis

Op dit moment zijn er bij Lentis diverse mogelijkheden voor behandeling met ondersteuning van internet. Dit kan inmiddels in verschillende behandelprogramma’s en/of bij verschillende klachten of problemen. De bedoeling is dat in de toekomst voor veel zo niet alle behandelprogramma’s deze vorm van behandeling mogelijk is. Je kunt bij je behandelaar vragen naar de mogelijkheden.

Toegankelijke zorg

Als je in behandeling bent bij Lentis zit je meestal in een wat minder goede periode in je leven. Met online behandeling wil Lentis de zorg toegankelijker maken. Je kunt zelf meer bepalen en aan de slag op momenten dat het jou past of dat je het nodig hebt. De voordelen van online behandelen zijn:

  • Vanuit huis aan je behandeling werken
  • Wanneer het jou uitkomt bezig zijn met je behandeling
  • Rustig nadenken over wat je wilt opschrijven en makkelijk teruglezen
  • Meer zelf bepalen hoe je behandeling verloopt
  • Meer contact met je behandelaar door zowel de gesprekken als het online contact