Home Cursus Mentaal fit

Cursus Mentaal fit

Inhoud van de cursus

De cursus is bedoeld om psychisch fitter te worden, en is gestoeld op de theorie van Jan Auke Walburg en Linda Bolier (vanuit de positieve psychologie). De cursus bestaat uit 6-wekelijkse bijeenkomsten. Elke week kent een ander thema waarbij passende opdrachten mee worden gegeven. In de 6 bijeenkomsten worden achtereenvolgens de volgende thema’s besproken om het welbevinden van de deelnemers te bevorderen:  

  • Richting geven aan je leven;
  • Grip op je leven krijgen;
  • Optimistisch denken;
  • Je veerkracht versterken;
  • Tot rust komen, bewust leven en genieten;
  • Omgaan met anderen;
  • Gezond leven.

De cursus is vooral praktisch ingericht. We starten met het benoemen van eigen kwaliteiten. Vervolgens vullen de deelnemers de kieswijzer in, om te kijken waar ze winst kunnen behalen op de 6 bovengenoemde thema’s. Kwaliteiten en kieswijzer koppelen we aan elkaar. Hoe kunnen de deelnemers kwaliteiten inzetten bij het optimaliseren van hun mentale fitness? Kortom, we geven in de cursusgerichte informatie per thema, bespreken die met elkaar en doen (schrijf) opdrachten, waar de deelnemers elke week mee aan het werk gaat, met behulp van zelf geformuleerde SMART-doelen.

Een quote van één van de deelnemers van de cursus Mentaal Fit uit 2023:

‘Ik heb geleerd meer tijd voor mezelf te maken, op mijn voeding te letten en meer voor mijzelf op te komen’.

Doelgroep voor de cursus

  • Preventief;
  • Patiënten met beginnende psychische problematiek;
  • Patiënten die deelnemen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Praktische informatie

Cursusleiders zijn Monique Wijffels en Katharina Gozdzik (Lentis Preventie).

Opgave en informatie over de cursus: m.wijffels@lentis.nl of 06-31994528.