Home Cursus Psychische problemen in de familie

Cursus Psychische problemen in de familie

Psychische problemen in de familie

De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problematiek.

Inhoud cursus
De deelnemers krijgen informatie over ziektebeelden en leren om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner. Veel naastbetrokkenen voelen zich machteloos in het contact met degene met psychiatrische problematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid die dit met zich meebrengt.

Mensen die zichzelf hierin herkennen, kunnen baat hebben bij de cursus “Psychiatrie in de familie, cursus voor naastbetrokkenen”. In de cursus komen thema’s aan de orde als: psychiatrische problemen en het effect op de omgeving, overbelasting, communicatie en grenzen stellen, zorgvol, oplopende emoties en noodplan, sociale steun, omgaan met de hulpverlening. Het is géén therapiegroep!

Praktische gegevens
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, deelname is gratis.

Cursusleiders zijn Monique Wijffels en Katharina Gozdzik (Lentis Preventie).

Opgave en informatie over de cursus: m.wijffels@lentis.nl of 06-31994528.