Bemoeizorg in Groningen (BinG)

Op dit moment is er een tijdelijke patiëntenstop bij BinG. Patiënten bedoeld voor BinG kunnen eventueel door één van de FACT-teams van Lentis in zorg kunnen worden genomen.

BinG is een samenwerking van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en Lentis. Dit maakt dat ons team zich richt op zowel verslavingsproblemen als psychiatrische problemen. Dit noemen we een dubbele diagnose.

Vaak willen of kunnen deze mensen in eerste instantie de hulp van zorg niet accepteren. Wij zoeken hen op en proberen een band op te bouwen. Wij gaan bijvoorbeeld naar je toe op straat, thuis of bij de dagopvang. In de stad Groningen begeleiden we maximaal 80 volwassenen.

Voor wie is BinG bedoeld?

BinG is voor volwassenen die zowel psychiatrische problemen als verslavingsproblemen hebben. Deze mensen komen vaak niet zelf naar de hulpverlening toe. Zij lopen de kans om tussen wal en schip te vallen. Dit heeft te maken met de complexe zorgvraag op verschillende levensgebieden.

Wij vinden het belangrijk om een relatie met je aan te gaan en dit in stand te houden. Het uiteindelijke doel is om je eigen kwaliteiten te benutten en een stabiel leven te leiden in de maatschappij.

Welke behandeling biedt BinG?

We bieden ambulante zorg en bezoeken wekelijks patiënten op plekken waar zij verblijven. Onze begeleiders komen niet alleen als er problemen zijn, maar ook om het contact te onderhouden. Wij bieden hulp bij vragen die jij hebt. Bijvoorbeeld op gebied van middelengebruik, gezondheid, wonen, familie en financiën. Samen met jou stellen wij een behandelplan en signaleringsplan op. Hierin beschreven we je doelen, zoals het benutten en verder ontwikkelen van eigen kwaliteiten. In het signaleringsplan wordt beschreven wanneer jij of je omgeving merkt dat het minder goed met je gaat en hoe je omgeving daarop kan reageren.

Activiteiten

Naast behandeling, begeleiding en bemoeizorg willen wij op een andere manier in contact zijn met patiënten. Bijvoorbeeld in de muziekgroep, sportgroep of bootgroep. Dit zijn ontspannen activiteiten waar patiënten elkaar treffen en allemaal met dezelfde interesse bezig zijn. Dit versterkt de band en maakt dat wij kunnen helpen met psychiatrische zorg, verslavingszorg en maatschappelijke hulp.

Aanmelden

Patiënten kunnen via een verwijzer worden aangemeld bij Bemoeizorg in Groningen. Dit is de huisarts of een andere hulpverlenende organisatie. 

Contact

Bemoeizorg in Groningen (BinG)
Hereweg 82
9725 AG Groningen

Telefoon secretariaat BinG: 050-5223563
Telefoon receptie Hereweg 82: 050-5225600
Email: bing@lentis.nl
Email secretariaat: secretariaatbing@lentis.nl
Postadres: Postbus 86, 9700 AB Groningen