Home Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Lentis maakt elk jaar afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten over de zorg die zij vergoeden. Bij de onderhandelingen gaat het over geld, maar ook over de voorwaarden waaronder de zorg geleverd wordt. We vinden het belangrijk om dit gesprek goed te voeren. Want de uitkomst is belangrijk voor de zorg die jij of je naaste van ons krijgt.

Vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente?

GGZ-behandelingen voor cliënten en patiënten van 18 jaar en ouder worden vergoed door de zorgverzekeraar. Met uitzondering van een aantal stoornissen (zie ‘Welke behandelingen worden niet vergoed?’) is er een vergoeding vanuit de Basisverzekering.

GGZ-behandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Ook kan er vanuit de WMO aanspraak worden gedaan op speciale begeleiding of dagbesteding voor bijvoorbeeld cliënten die bij ons verblijven.

Contracten met zorgverzekeraars

Sommige verzekeraars hebben nog geen contract met ons afgesloten voor het nieuwe jaar. Wanneer je zorgverzekeraar een contract met ons heeft, dienen wij de declaraties rechtstreeks bij hen in. Als patiënt hoef je dan zelf geen facturen voor te schieten.

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars een contract met ons hebben en met welke we nog in onderhandeling zijn. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

 • Menzis (Anderzorg, Vink Vink, HEMA)
 • Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife)
 • VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Univé ZEKUR, United Consumers VGZ, Besured, National Academic, Promovendum)
 • ONVZ (VvAA)
 • Zorg en Zekerheid (AZVZ).
 • a.s.r. (Ditzo)
 • DSW (InTwente, StadHolland, SZVK)
 • Eucare (Caresq, Aevitae)
 • Eno (Salland, ZorgDirect, Hollandzorg)
 • CZ (CZ Direct, Just, Nationale-Nederlanden, Ohra)
 • Salland zorgverzekeringen (Eno Salland, ZorgDirect, Hollandzorg)
 • a.s.r. (Ditzo)
 • Zorg en Zekerheid (AZVZ)
 • Menzis (Anderzorg, Vink Vink, HEMA)
 • ONVZ (VvAA)
 • Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife)
 • VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Univé ZEKUR, United Consumers VGZ, Besured, National Academic, Promovendum)
 • DSW (InTwente, StadHolland, SZVK)
 • Eucare (Caresq, Aevitae)
 • CZ (CZ Direct, Just, Nationale-Nederlanden, Ohra

Aangepaste tarieven

Wanneer er geen contract is en je zelf voor je zorg moet betalen, hanteren wij passantentarieven. De passantentarieven van 2023 staan in dit overzicht, voor 2024 staan deze in dit overzicht.

Welke behandelingen worden niet vergoed?

Sommige behandelingen worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Hieronder vind je een overzicht:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Beperkte neurocognitieve stoornis
 • Coachingsgesprekken
 • Communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • Een diagnose stellen zonder te willen behandelen, bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek
 • Een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • Een IQ-test, zonder dat dit bij een behandeling hoort
 • Een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • Huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • Lichte eetbuistoornis
 • Premenstruele stemmingsstoornis
 • Problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid
 • Psychische klachten als u (nog) geen psychische stoornis heeft
 • Psychische klachten door een lichamelijke aandoening of door medicatie
 • Relatieproblemen
 • Seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • Verstandelijke beperking
 • Verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is

Wij adviseren je contact te zoeken met je zorgverzekeraar als je twijfelt of vragen heb over de vergoeding. In het geval van een aanvullende verzekering kan er sprake zijn van aanvullende vergoeding.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

De kosten van je behandeling zijn gebaseerd op het type consult en het tarief dat daarbij hoort. De tarieven zijn voor alle GGZ aanbieders gelijk.

Benieuwd hoe de kosten van je zorg tot stand komen en wie wat betaalt? Hier vind je een duidelijk overzicht voor 2023 en het overzicht voor 2024.

Eigen risico

Je betaalt eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit de Basisverzekering. Het eigen risico is jaarlijks minimaal € 385. Je kunt dit bedrag zelf bij je zorgverzekeraar verhogen tot maximaal € 885. Je GGZ-behandeling wordt meestal vergoed uit de Basisverzekering. Dat betekent dat je eigen risico moet betalen.

Eigen risico per kalenderjaar
Je betaalt het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Hoe werkt dit dan precies? Stel je hebt tien gesprekken met een psycholoog, waarvan acht gesprekken in het huidige jaar en twee gesprekken in het volgende jaar plaatsvinden. Dan tellen de acht gesprekken uit het huidige jaar mee voor het eigen risico van dat jaar. De twee gesprekken die je hebt in het volgende jaar, tellen mee voor het eigen risico van dat jaar.

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. Kom je bij Lentis in behandeling, dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Opt-out regeling

Als je er bezwaar tegen hebt dat uit je declaratie aan de zorgverzekering een diagnose kan worden afgeleid, dan kun je dat kenbaar maken bij je behandelaar. Hij of zij kan je een formulier met een privacy-verklaring geven. Als je dit formulier hebt ingevuld, stuurt je behandelaar dit naar je zorgverzekeraar.

Deze opt-out regeling is mogelijk voor de volwassenen GGZ, dus voor alle zorg vanaf 18 jaar en ouder die betaald wordt door de zorgverzekeraar.

No-show beleid

Als je een afspraak hebt bij Lentis, dan maken onze zorgprofessionals tijd voor je vrij. We sturen jou of je zorgverzekering daarvoor een rekening. Het kan voorkomen dat je op de afgesproken tijd niet kunt. Als we dat op tijd weten, dan krijg je geen rekening. Zeg je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren af of kom je niet op de afspraak, dan sturen we toch een rekening. De hoogte van die rekening is 50 euro. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekering.