CBL Groningen

Crisisbeoordelingslocatie (CBL)

De Crisisbeoordelingslocatie (CBL) is in april 2017 geopend en is bedoeld voor personen met verward gedrag. In samenwerking met verschillende instanties, verschillende gemeenten in Groningen en partners van de keten acute psychiatrie, wordt zo de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeterd. Hiermee wordt voorkomen dat mensen met verward gedrag in een politiecel terecht komen, terwijl ze daar niet thuis horen. Deze nieuwe werkwijze is een onderdeel van de landelijke en provinciale aanpak van personen met verward gedrag.

Voor wie is de CBL geschikt?

De CBL is er voor mensen in de provincie Groningen bij wie de oorzaak van het verward gedrag een psychiatrische stoornis is. Het kan ook mogelijk zijn dat de oorzaak onduidelijk is maar het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis en:

 • Waarbij sprake is van een crisissituatie. Dit is een acute situatie waar direct ingrijpen noodzakelijk is om direct gevaar voor de persoon en/of de omgeving te voorkomen of om ernstige overlast te beëindigen.
 • Waarbij geen of onvoldoende steun van naasten van de persoon te organiseren is.
 • Wanneer het noodzakelijk is om snel een diagnose te stellen.

Niet iedereen kan zomaar terecht bij de CBL. Het gaat om acute crisissituaties waarbij geen andere oplossing mogelijk is. Daarbij moet een psychiatrische aandoening de oorzaak van de crisissituatie zijn. De CBL kan geen mensen beoordelen als iemand:

 • lichamelijke hulpverlening nodig heeft;
 • een strafbaar feit heeft gepleegd;
 • onder de 18 jaar is;
 • zodanig onder invloed van middelen is (alcohol/drugs) dat er de eerste uren geen psychiatrische beoordeling kan plaatsvinden.
 • erg agressief is.

Beoordeling en procedure

De eerste inschatting vindt plaats bij mensen thuis of op straat door bijvoorbeeld de huisarts of de politie. Hierbij kan ook afstemming plaatsvinden met de triagemedewerker van de CBL. De triagist zorgt ervoor dat de persoon op de juiste plek terecht komt. Bij lichamelijke problemen gaat de persoon naar de doktersdienst of de eerste hulp. Als iemand onder invloed is van verdovende middelen gaat deze persoon naar het ziekenhuis of de ‘dronkenmanscel’. Bij inschatting of vermoeden van psychiatrische problematiek gaat de persoon naar de CBL.

In de CBL

In de CBL vindt een beoordeling plaats door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts en/of psychiater van Lentis. Zo nodig vindt afstemming plaats met de huisarts of de GGD-arts. Gemiddeld duurt de beoordeling op de CBL anderhalf uur.

Procedure

 1. Iemand met verward gedrag wordt vervoerd naar de CBL door naasten/familie, politie, of ambulance.
 2. Na aankomst volgt de beoordeling van de persoon met verward gedrag.
 3. Op basis van de beoordeling wordt besloten wat de volgende stap is: naar huis, met of zonder inschakeling van hulpverleners, een crisisopname in de psychiatrie, verslavingszorg of ouderenzorg of een spoedplaatsing in de maatschappelijke opvang. Na vertrek op de CBL (en uiterlijk de volgende dag) ontvangt de huisarts de informatie over de beoordeling van de persoon met verward gedrag.

Contact en aanmelden

CBL
Hereweg 78a
9725 AG Groningen
Fax: (050) 522 3737
meldpunt@lentis.nl

Mensen met verward gedrag kunnen aangemeld worden bij de CBL via de huisarts, politie, meldkamer of GGD-arts. Wanneer je vragen hebt kun je contact opnemen met:

Crisisverpleegkundige: 050-522 35 55 (24/7 bereikbaar)
Teamleiding crisisdienst: 050-522 37 22

#