Lentis - Fasehuis Eugeria Groningen

Fasehuis Eugeria

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je blijvende beperkingen die je dagelijkse leven beïnvloeden. In het fasehuis kun je leren je functioneren te verbeteren. Samen stellen wij doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zoals het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten, leren accepteren van je ziekte en omgaan met financiën.

Voor wie

Fasehuis Eugeria kan voor jou van betekenis zijn als je vanwege psychiatrische problemen blijvende beperkingen ervaart. Dit kan allerlei levensgebieden beïnvloeden, zoals wonen, werken, sociale contacten, boodschappen doen, et cetera. Hierdoor is het soms moeilijk om je staande te houden of mee te doen in de maatschappij. Als dit je niet goed lukt, kun je een periode bij ons in het fasehuis komen verblijven om je zelfredzaamheid te vergroten en weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren.

Wil je gecoacht worden in je zelfredzaamheid en ben je tussen de 18 en 65 jaar, dan ben je bij Eugeria aan het juiste adres. Ook als je na een opname in een psychiatrische kliniek nog onvoldoende bent hersteld en je behoefte hebt aan coaching om dit te verstevigen, dan is deze ondersteuning mogelijk. Samen kijken wij naar je wensen en behoeften en stellen we met jou doelen op.

Behandeling en coaching

In de beginperiode verkennen we samen met jou wat je wensen zijn. Ook proberen we samen beter zicht te krijgen op je mogelijkheden, sociale vaardigheden, kwetsbaarheid en psychisch functioneren. Bij het samen formuleren van jouw doelen, kijken wij naar je sterke kanten en je ontwikkelpunten. Regelmatig vinden er afstemmingsgesprekken plaats tussen jou, je verpleegkundig coach, behandelaar, andere betrokken zorgverleners en familie. Tijdens deze gesprekken evalueren jouw behandelafspraken en behandelplan en stellen we deze waar nodig bij.

Samen met jou werken we aan doelen die zijn afgestemd op jouw situatie. Hierbij kun je denken aan:

  • Het verstevigen van structuur en dagelijkse routines
  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen
  • Het inzicht vergroten dat je aandoening soms een proces is van acceptatie en daarom ook keuzes met zich meebrengt
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare daginvulling
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Vaardigheden aanleren om je administratieve en financiële zaken op orde te krijgen en te houden.

Jouw ambulant regiebehandelaar is actief betrokken bij jouw behandeling in het Fasehuis. Hij of zij blijft contact met je houden. In veel gevallen is dit een Fact-medewerker. Na ontslag bij Eugeria blijf je in zorg bij deze ambulante behandelaar.

Behandelingen bij Eugeria

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk en deze worden afgestemd op jouw wensen. Tijdens je verblijf werken we aan vaardigheden die je nodig hebt om je kamer te onderhouden,  boodschappen te doen, te koken, om kleding te wassen, voor jezelf te zorgen en andere praktische vaardigheden. Daarnaast worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Ook kan psycho-educatie worden ingezet. Dat doen we rondom het kwetsbaarheid-stress-coping model. En er zijn verschillende bewegingsactiviteiten mogelijk, waaronder runningtherapie, zwemmen, wandelen, badminton, fitness.

Het team van Eugeria

De begeleiders in het fasehuis noemen wij ‘coaches’. Deze coaches volgen jou en staan je bij als jij aan je doelen werkt. Je bent zelf gemotiveerd om aan je doelen te werken en je wordt daarbij ondersteund door jouw coach.

Het team bestaat uit verpleegkundig coaches: een verpleegkundig specialist, meerdere leerling verpleegkundigen, een assistent coach en een teamleider. Je persoonlijk coach is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij coördineert de zorg rondom jou.

 

Verblijf en dagelijkse gang van zaken

In fasehuis Eugeria krijg je een gemeubileerde kamer die is voorzien van een wastafel. Daarnaast kun je gebruik maken van gezamenlijke douches, toiletten, wasmachines, drogers et cetera. Je maakt onderdeel uit van één van de vier huiskamergroepen, die aansluiten bij jouw fase van herstel. Samen met je groepsgenoten doe je boodschappen, leer je met jouw huishoudgeld om te gaan en leer je een gezonde levensstijl vorm te geven die bij jou past. Als je moeite hebt met de uitvoering van huishoudelijke taken, willen we je dat graag leren.

De huiskamergroepen zorgen er gezamenlijk voor dat er één keer per week grondig schoongemaakt wordt en dat het schoon blijft. Je houdt zelf je eigen kamer bij. Wekelijks is er een huiskamerbespreking waarin praktische zaken worden besproken en een planning wordt gemaakt voor de komende week. Bij opname krijg je een sleutel van je eigen kamer, de voordeur, je kast en je postvak. Bezoek kun je tijdens bezoektijden altijd ontvangen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij fasehuis Eugeria?

Je kunt telefonisch een afspraak maken met fasehuis Eugeria voor een oriëntatiebezoek. Tijdens dit bezoek krijg je meer informatie en is er gelegenheid om je vragen te stellen. Uiteraard krijg je ook een rondleiding zodat je een indruk krijgt van het Fasehuis en de sfeer om te beoordelen of het bij je past.

Als je na het oriëntatiebezoek vindt dat het fasehuis je iets kan bieden bij het werken aan je hersteldoelen, dan kan je ambulante behandelaar je aanmelden via een verwijsbrief.

Intakegesprek

Als je bent verwezen, beoordelen we eerst of fasehuis Eugeria passend is. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar jouw hulpvraag en zoeken we uit of de werkwijze van het fasehuis aansluit bij wat jij nodig hebt. Bij dit gesprek is de verpleegkundig coach en de behandelaar van Eugeria aanwezig, evenals je ambulant behandelaar. Als je het prettig vindt kun je iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan je partner, familielid of een vriend(in) zijn. In principe krijg je aan het einde van het gesprek al te horen of het fasehuis passend is bij je hulpvraag.

Praktische informatie

Op aanvraag kunnen we je een filmpje sturen over fasehuis Eugeria.
Bij fasehuis Eugeria is een parkeerplaats. Hier kun je gratis parkeren.
Voor het fasehuis is een bushalte.

Als je in fasehuis Eugeria verblijft is het belangrijk om je fiets mee te nemen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen: