Lentis - Kliniek Winschoten

Kliniek Ouderenpsychiatrie Winschoten

Bij de Kliniek Ouderenpsychiatrie Winschoten kunt u terecht als de psychische problemen zo ernstig zijn, dat opname nodig is. Ook is er voortgezette behandeling mogelijk.

Voor wie is de kliniek Ouderenpsychiatrie?

In de kliniek verblijven mensen van 61 jaar en ouder die door ernstige problemen tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Er zijn drie afdelingen:

Tijdelijke opname

Op deze afdeling worden mensen opgenomen, voor wie een intensieve ambulante behandeling onvoldoende is. Het leven is ontregeld door psychische problemen. Een combinatie van psychische en lichamelijke problemen is ook mogelijk. In de kliniek kunnen ze daarvan herstellen. Het doel is om weer zelfstandig te kunnen leven. Na de opname kan de ambulante behandeling worden voortgezet, als dat nodig is.

Voortgezette klinische behandeling

Op deze afdeling verblijven ouderen met een psychiatrische ziekte, die meestal langdurig is. Daarnaast kan sprake zijn van lichamelijke beperkingen. Door het erger worden van de problemen kan de patiënt tijdelijk niet zelfstandig wonen. Mensen krijgen een intensieve behandeling, waarna ze terugkeren naar hun woonomgeving. Dat kan een eigen huis zijn, maar ook een plek in een woonzorgcentrum. Als er blijvende intensieve ondersteuning nodig is, kunnen mensen een plek krijgen in de kliniek.

Voortgezette klinische behandeling Fasehuis

In het Fasehuis verblijven mensen met een psychiatrische ziekte, waardoor ze beperkingen ondervinden op meerdere terreinen. Ze krijgen een intensief herstelprogramma, dat past bij hun concrete hulpvragen. Het doel is dat ze de regie weer krijgen over hun eigen leven. De eigen actieve inbreng is belangrijk voor het slagen van de behandeling. Patiënten worden verwezen vanuit de thuissituatie of de kliniek.
Verblijf op deze afdeling duurt maximaal 1,5 jaar.

Behandeling in de kliniek Ouderenpsychiatrie

De behandeling bestaat uit diverse therapieën, die u individueel krijgt en in een groep. Vaak is er ook behandeling met medicijnen. We maken ook gebruik van bewegingstherapie en creatieve therapie. In overleg met u stellen we een behandelplan op. Als u dat wilt, doen we dat samen met uw naasten.

Het behandelteam bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, bewegingstherapeut en geestelijk verzorger. Met sommige medewerkers heeft u regelmatig contact, andere ziet u zo nu en dan. Een huisarts en andere behandelaren kunnen ondersteunen.  

U heeft een eigen slaapkamer. De meeste hebben een eigen douche en toilet. Er is ruimte om een paar persoonlijke bezittingen mee te nemen. In de huiskamer vinden activiteiten plaats en kunt u eten. U kunt de maaltijden ook op uw kamer gebruiken.

Het is de bedoeling, dat u na de behandeling terugkeert naar huis. Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, begeleiden we u naar een passende woonvorm.

Meer informatie over de behandeling vindt u op de pagina ‘Klinische behandeling ouderen’

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via de behandelaren.

 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Uw huisarts of behandelaar bij Lentis kan u aanmelden. Na ongeveer een week wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Bij crisis en spoed is er natuurlijk geen wachttijd.

Meer informatie voor verwijzers vindt u op de pagina Ouderenpsychiatrie

Praktische informatie

De kliniek Ouderenpsychiatrie vindt u in de kliniek Winschoten.
Voor meer informatie kunt u de folders downloaden:
Opnamekliniek

Voortgezette klinische behandeling

of contact opnemen met het secretariaat van de kliniek Winschoten:

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

#

Kliniek Winschoten creatieve therapie