Home “Heel Nederland kijkt naar ons.” Interview met Ronald Witteman over expertisecentrum Eemsdelta

“Heel Nederland kijkt naar ons.” Interview met Ronald Witteman over expertisecentrum Eemsdelta

Geplaatst op 28 november, 2023

Lentis, De Hoven en Zonnehuisgroep Noord slaan de handen ineen om de zorg op een vernieuwende manier vorm te geven. Het resultaat van deze unieke samenwerking is het Expertisecentrum Eemsdelta, dat naar verwachting in 2026 de deuren gaat openen. In Delfzijl zullen geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg intensief met elkaar verweven zijn. Ronald Witteman, manager algemene zaken van de ambulante ouderenpsychiatrie bij Lentis, vervult de rol van kwartiermaker in dit innovatieve project. “Heel Nederland kijkt naar ons.”

Foto’s gemaakt door Alwin Koops

Witteman legt uit dat meerdere factoren, waaronder de aardbevingen in het noorden, hebben bijgedragen aan het ontstaan van een expertisecentrum. “Aardbevingsgeld, beschikbaar gesteld door de overheid, leidde tot het Groninger Zorg Akkoord. Hierin werd vastgelegd dat er intensieve samenwerking zou plaatsvinden om zowel aardbevingsbestendige gebouwen neer te zetten als zorgvernieuwing te realiseren. Het slopen van gebouwen van verschillende zorgpartners bood de mogelijkheid om te onderzoeken of er een gedeelde samenwerking kon ontstaan. Tegelijkertijd speelden demografische ontwikkelingen een rol, met een groeiende groep ouderen die specifieke zorg nodig heeft.”

Tekst gaat verder onder de foto

Langer thuis

Het expertisecentrum brengt alle kennis over ouderen onder één dak en richt zich op specifieke zorgverlening. Maar het gaat hier niet alleen om ouderen. Ook de poliklinische en ambulante zorg voor kinderen, jeugd en volwassenen vanuit Lentis maken onderdeel uit van het Expertise centrum. Daarnaast zal revalidatiecentrum Eemsdelta zich – met vijftig bedden voor revalidanten – vestigen in het gebouw. Met het centrum en de bundeling van alle expertise hebben we alles in huis om inwoners duurzaam en dichtbij allerlei soorten van zorg en dienstverlening te kunnen bieden. Mede daardoor scheppen wij de randvoorwaarde, een deel van de inwoners langer in de eigen omgeving te kunnen laten wonen.

Witteman benadrukt het bijzondere karakter van de samenwerking. “Het centrum biedt de mogelijkheid tot laagdrempelige coöperatie tussen verschillende disciplines en organisaties. De focus ligt op het wegnemen van schotten binnen en tussen de organisaties.”

Pionier

Een expertisecentrum zoals die in Delfzijl bestaat nog niet in Nederland. “Heel Nederland kijkt naar ons. Dat merk je. De verzekeraar kijkt mee, want financieringssystemen lopen met deze samenwerking door elkaar heen. De ministeries kijken hoe we met hun geld omgaan. We kunnen niet luchtfietsen, we willen gedegen stappen maken en die ook laten zien.”

“Ik voel me wel verantwoordelijk voor een goed beloop. En ik hoop dat medewerkers van alle organisaties zich gehoord voelen, maar ook dat ze beseffen dat we iets bijzonders gaan neerzetten. We presenteren onze plannen bijvoorbeeld in HealthHubs en werkbezoeken, en je ziet daar nieuwsgierigheid ontstaan: Hoe doe je dat, hoe denk je daarover? Bovendien is het Noorden met haar problematiek zoals de aardbevingen een extra uitdagende regio. Wij hopen met dit centrum een gedeelte van de oplossing te bieden. En daarmee een model te zijn dat in de rest van Nederland ook wordt uitgerold.”

Tekst gaat verder onder de foto

Broedplaats

Witteman en het Groninger Zorg Akkoord kijken verder dan alleen de zorg: ze streven naar een samenwerking met scholen, om op die manier een grote opleider te worden. Door studenten uit de regio te betrekken en hen te laten meedenken over uitdagingen, willen ze een brug slaan tussen studeren in de stad en werken in de regio. Witteman: “Dat doen we ook al. We leggen bijvoorbeeld cases neer bij studenten van de Hanze, die nadenken over het vervoersprobleem van cliënten. In de toekomst willen we samen met de opleidingsinstituten op MBO, HBO en Universitair niveau een groot innovatief centrum zijn. Dat kan de zorginhoud zijn, maar ook de techniek.”

Een rooskleurig toekomstbeeld: samenwerking tussen zorgorganisaties, ouderen die langer thuis blijven wonen en een aantrekkelijke leerplek voor jongeren. Als het aan Witteman ligt wordt het expertisecentrum een broedplaats van succes en innovatie. Maar zijn er naast kansen ook gevaren? “Het grote risico is dat we denken in onmogelijkheden en ons daardoor tegen laten houden. We gaan het gewoon doen!”

Deel dit artikel