Home Week 12 is Week van de Psychiatrie

Week 12 is Week van de Psychiatrie

Geplaatst op 19 maart, 2023

Deze week, van 20 tot en met 26 maart, is het de Week van de Psychiatrie. Deze week is opgedragen aan alle mensen die zich inzetten voor een beter leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek.

Doel van de Week van de Psychiatrie

De manier waarop we in de maatschappij omgaan met mensen met mentale problemen is de laatste jaren beter geworden, maar er moet nog veel gedaan worden om een beter beeld te creëren en mensen uit hun isolement te halen. Er zijn nog steeds te veel mensen die naast hun psychische problematiek ook last hebben van stigmatisering. Daarom wordt er elk jaar de Week van de Psychiatrie georganiseerd.

In het hele land worden activiteiten georganiseerd die in kaart brengen waar psychiatrische patiënten en hun naasten vaak (onbedoeld) mee geconfronteerd worden. Voor een overzicht ga je naar de speciale site.

Lentis tegen stigma

Lentis ondersteunt de gedachte achter de Week van Psychiatrie. Want een mens is meer dan zijn problemen. Dat is ook altijd de insteek bij onze behandelingen. We zetten in op ontwikkeling en herstel. Maar ook een plek om te wonen, meedoen in de samenleving, vrijetijdsbesteding en werk is belangrijk voor onze patiënten. Daarnaast willen we begrip stimuleren voor mensen die te maken krijgen met psychiatrische problematiek.

Deel dit artikel