Ouderen op bankje in bos bij water

Hulp bij dementie

Team290 ondersteunt mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Zijn de klachten ernstig? Dan kan Team290 u helpen. Wij zijn een specialistisch team van casemanagers dementie, (gz-)psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Team290 biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies.

Voor wie is Team290?

Team290 is er voor mensen met (het vermoeden van) dementie waarbij de klachten ernstig zijn. De mantelzorger kan ook rekenen op onze ondersteuning.

Team290 is actief in de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

Wat doet Team290?

Team290 ondersteunt u en uw naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Diagnostiek – wat is er aan de hand?

Team290 onderzoekt uw huidige situatie door middel van (meerdere) thuisbezoeken. Wij komen zoveel mogelijk bij u thuis, zodat u in uw eigen veilige omgeving kunt blijven. Het onderzoek bestaat o.a. uit gesprekken, een geheugentest en lichamelijk onderzoek. We geven uitleg over het ziektebeeld en de gevolgen op het dagelijks leven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde en de casemanager dementie. Als vervolg hierop kan ook een (gz-)psycholoog worden ingeschakeld voor uitgebreider onderzoek.

Uw naasten worden ook betrokken, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Is de diagnose dementie vastgesteld? Dan wordt er op basis van de bevindingen naar de best passende ondersteuning gezocht. Heeft u milde klachten? Dan kan de casemanager dementie van een thuiszorgorganisatie de begeleiding overnemen. Heeft u ernstigere klachten of is er sprake van een complexe situatie? Dan biedt Team290 de begeleiding en behandeling.

Begeleiding en behandeling

Wij stellen een behandelplan op en er wordt afgesproken welke specialistische ondersteuning Team290 biedt en waarvoor andere zorgverleners worden ingeschakeld. U heeft regelmatig contact met de casemanager dementie, die u en uw naasten begeleidt. Ook stemt de casemanager af met andere disciplines. Zo is het mogelijk dat u langer thuis kunt blijven wonen en het leven kunt leiden dat u belangrijk vindt. En uw naasten houden het vol om u de zorg te geven die nodig is.

De begeleiding van Team290 wordt door een multidisciplinair team gegeven. Het team bestaat uit de casemanager dementie, (gz-)psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. De begeleiding bestaat o.a. uit voorlichting over het ziektebeeld, adviezen voor de toekomst, gesprekken met naasten, ondersteuning bij het regelen van indicaties vanuit Wmo en Wlz en afstemming met andere zorgverleners. De behandeling bestaat o.a. uit adviezen over medicatie en over hoe om te gaan met veranderingen van emoties en gedrag.

Samenwerking

Het multidisciplinaire team van Team290 onderhoudt goede contacten met huisartsen, medisch specialisten, thuiszorgorganisaties, Wmo-consulenten en andere samenwerkingspartners. We hebben een breed netwerk in de regio, waarvan we gebruik maken om de zorg in te zetten die u nodig heeft.

Dementie op jonge leeftijd

Mensen die op jonge leeftijd (<70 jaar) dementie krijgen, ervaren vaak andere problemen. Zij staan nog midden in het leven, hebben hun plek in het gezien, op het werk en in verenigingen. De ervaring dat veel niet meer kan geeft onzekerheid, maar ook gevoelens van machteloosheid en boosheid. Ook kan de relatie met de partner en gezinsleven veranderen.

Gespreksgroepen voor naasten

Naasten kunnen er baat bij hebben om met anderen over hun ervaringen te praten. We organiseren daarom gespreksgroepen voor partners en gespreksgroepen voor kinderen. U kunt hieraan deelnemen als uw familielid met dementie op jonge leeftijd staat ingeschreven bij Team290.

Mantelzorg en dementie

Zorgen voor een naaste met dementie is vaak niet gemakkelijk. Er wordt veel gevraagd van uw geduld en aandacht. U moet mogelijk wennen aan de veranderende relatie. Het kan zijn dat u zich eenzaam voelt. Team290 kan u professionele ondersteuning geven in de vorm van informatie, advies en leren om anders met uw naaste om te gaan. We kunnen u ook begeleiden naar deskundige hulp voor uzelf, als dat nodig is.

Voorlichtingsbijeenkomst Dementie in vogelvlucht

We organiseren regelmatig de voorlichtingsbijeenkomst ‘Dementie in vogelvlucht’ voor naasten. U krijgt informatie over de verschillende vormen van dementie, de gevolgen van dementie en hoe u ermee om kunt gaan. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Medewerkers van Team290 begeleiden de bijeenkomsten.

Deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten? Dat kan nadat Team290 de diagnose dementie heeft gesteld bij uw familielid. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom!

Voorlichtingsbijeenkomsten 2021
Door corona organiseren we dit jaar de bijeenkomsten online. Voor de volgende data kunt u zich aanmelden:

  • Dinsdag 7 december 2021

De bijeenkomsten vinden van 19:30 – 21:30 plaats. Aanmelden kan bij voorkeur door te bellen naar het secretariaat via 050 – 522 38 00. Indien u liever mailt is het secretariaat te bereiken via secretariaat@team290.nl.

In 2022 zullen de bijeenkomsten naar verwachting weer op locatie plaatsvinden.

Meer weten over dementie?

Dementie is een aandoening in de hersenen. De ziekte kan verschillende oorzaken hebben. Naast geheugenverlies is er sprake van veranderingen in karakter en gedrag. Het tijdsbesef raakt vaak verstoord en er ontstaat moeite met dagelijkse handelingen. Meestal gaat de lichamelijke conditie achteruit.

Vormen van dementie

Er zijn veel verschillende vormen van dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm, gevolgd door vasculaire dementie. De ziekte komt meestal voor op oudere leeftijd, maar ook jongeren kunnen dementie krijgen.

Meer informatie

Op de website van Lentis vindt u meer informatie over Dementie en Geheugenproblemen.
Daarnaast zijn er andere organisaties die informatie geven over dementie en praktische tips bieden hoe ermee om te gaan:
www.alzheimer-nederland.nl
www.dementie.nl
www.modernedementiezorg.nl
www.hersenstichting.nl
www.dementiegroningen.nl
www.dementiedrenthe.nl

Voor mantelzorgers

Meer informatie over mantelzorg en voor mantelzorgers vindt u op:
www.alzheimer-nederland.nl
www.dementieonline.nl
www.sphv.nl
Zorgverzekering Informatie Centrum

Alzheimer Café

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt op veel plekken het Alzheimer Café georganiseerd. Klik hier voor meer informatie over een Alzheimer Café bij u in de buurt.

Leergemeenschap Noord-Nederland

De Leergemeenschap is een samenwerkingsverband van noordelijke zorgorganisaties, dementienetwerken, het Kenniscentrum jonge mensen met dementie en het UMCG Alzheimer Centrum Groningen. De partners werken samen om de zorg aan jongere mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. 

Hoe kan ik hulp krijgen en mij aanmelden?

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk hierover met uw huisarts in gesprek te gaan. De huisarts kan in overleg met u en uw naasten besluiten om te verwijzen naar Team290. Het is ook mogelijk dat de huisarts zelf de diagnostiek doet of u eerst doorstuurt naar het ziekenhuis. Zodra wij de verwijsbrief hebben ontvangen, ontvangt u van ons een brief en plannen wij een huisbezoek in.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat via (050) 522 38 00 of secretariaat@team290.nl.

Eigen bijdrage

De kosten voor de inzet van Team290 worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het jaarlijks vastgestelde verplichte eigen risico.

Helpdesk dementie

Heeft u een vraag over dementie en wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk dementie. Het kan een vraag zijn over u zelf, maar ook over iemand uit uw omgeving. Er kunnen veel vragen en twijfels zijn over de ziekte. Vooral in de beginfase of als de diagnose nog niet duidelijk is. De medewerkers van de helpdesk zijn goed op de hoogte en kunnen u deskundig advies geven. Ook weten zij de weg naar de zorgvoorzieningen.

De Helpdesk dementie is telefonisch bereikbaar via (050) 522 3800.

Team290 voor verwijzers

Aanmeldingen ontvangen wij graag via Zorgdomein. U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor advies of verwijzing via (050) 522 38 00.