Ouderen op bankje in bos bij water

Hulp bij dementie

Team290 ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. We zijn er vooral als er door het geheugenverlies ook andere problemen zijn ontstaan.

Voor wie is Team290?

Team290 is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, met een vorm van dementie. Of als er een vermoeden bestaat dat u deze ziekte heeft. We begeleiden mensen die zelfstandig wonen in hun eigen huis. Dat doen we in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De mantelzorger kan ook rekenen op onze ondersteuning.

Zijn de klachten ernstig of verstoren ze het dagelijks leven, dan kan team290 u helpen. Bij een milder ziektebeeld of stabiele situatie dragen we de begeleiding in goed overleg over aan een andere hulpverlener. Dit kan een wijkverpleegkundige of de huisarts zijn.

Wat doet team290?

Onze medewerkers zijn specialisten in de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. U heeft regelmatig contact met uw persoonlijk begeleider (casemanager), die u en uw naasten intensief begeleidt. Samen zoekt u naar de best passende ondersteuning in uw situatie. Het gaat daarbij niet alleen om de verschijnselen van de ziekte, maar vooral om de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. De casemanager organiseert ook goede en praktische zorg. Als er meer begeleiding nodig is, kan de casemanager dat snel regelen. Zo is het mogelijk, dat u langer thuis kunt blijven wonen en het leven kunt leiden dat u belangrijk vindt. En uw naasten houden het vol om u de zorg te geven die nodig is.

Begeleiding door team290

Wij bieden hulp in de vorm van:

  • Diagnostiek: onderzoek om een antwoord te krijgen op de vraag wat er aan de hand is. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, geheugentest en lichamelijk onderzoek. Vervolgens maken we een plan hoe we verder gaan
  • Begeleiding: voorlichting over de ziekte, deelname aan gespreksgroepen, ondersteuning bij activiteiten, contact met andere hulpverleners.
  • Behandeling: begeleiding in gedragsverandering, eventueel medicatie

Team290 werkt in de stad en provincie Groningen en in de kop van Drenthe. We doen dat vanuit twee locaties: Groningen en Winschoten

Samenwerking

De medewerkers werken in een team van casemanagers, psychologen, een psychiater en specialist ouderengeneeskunde. De casemanagers onderhouden goede contacten met huisartsen en thuiszorgorganisaties. We hebben een breed netwerk in de regio, waarvan we gebruik maken om de zorg in te zetten die u nodig heeft.

Dementie op jonge leeftijd

De problemen zijn vaak anders als jongere mensen dementie krijgen. Zij staan nog midden in het leven, hebben hun plek in het gezin, op het werk en in verenigingen. De ervaring dat veel niet meer kan, geeft onzekerheid, maar ook gevoelens van machteloosheid en boosheid. Ook kan de relatie met partner en gezinsleden veranderen.

Lotgenotencontact

Veel mensen hebben er baat bij om met anderen over hun ervaringen te kunnen praten. Daarom organiseren we gespreksgroepen. Er zijn bijeenkomsten voor cliënten, hun partners en kinderen. Wilt u meedoen aan een gespreksgroep of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van team290.

Leergemeenschap Noord-Nederland

De Leergemeenschap is een samenwerkingsverband van noordelijke zorgorganisaties, dementienetwerken, het Kenniscentrum jonge mensen met dementie en het UMCG Alzheimer Centrum Groningen. De partners werken samen om de zorg aan jongere mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Meer informatie vindt u op de website van Netwerk Dementie Groningen.
Mantelzorg Groningen geeft ook informatie over jongeren en dementie. De website vindt u via deze link.

 

Mantelzorg en dementie

Zorgen voor een naaste met dementie is niet gemakkelijk. Er wordt veel gevraagd van uw geduld en aandacht. U moet wennen aan de relatie, die verandert. Het kan zijn dat u zich eenzaam voelt. De medewerkers van team290 kunnen u professionele ondersteuning geven in de vorm van informatie en advies. Ze begeleiden u naar deskundige hulp voor uzelf, als dat nodig is.

Op de website van Mantelzorg Groningen is een interview gepubliceerd met de ervaringen van een mantelzorger en een tip over de steun van team290.

Dementie in Vogelvlucht

We organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor mantelzorgers: ‘Dementie in vogelvlucht’. U krijgt informatie over de ziekte en de gevolgen daarvan en hoe u ermee om kunt gaan. Medewerkers van team290 begeleiden de bijeenkomsten. Er is een algemene inleiding over de hersenen, wat dementie is en welke vormen er zijn. Ook wordt de film ‘Met mij is niks mis’ vertoond. De film laat op inzichtelijke wijze zien wat er kan gebeuren in de hersenen van iemand met dementie en hoe zich dit uit in het dagelijks leven. Er is veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Het aantal deelnemers is ongeveer twaalf. We organiseren deze bijeenkomsten regelmatig. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom. Bekijk hier de folder over ‘Dementie in vogelvlucht’.

Voorlichtingsbijeenkomsten 2021
Door corona organiseren we dit jaar de bijeenkomsten online. Voor de volgende data kunt u zich aanmelden:

  • Dinsdag 5 oktober 2021
  • Dinsdag 2 november 2021
  • Dinsdag 7 december 2021

De bijeenkomsten vinden van 19:30 – 21:30 plaats. Aanmelden kan bij voorkeur door te bellen naar het secretariaat via 050 – 522 38 00. Indien u liever mailt is het secretariaat te bereiken via secretariaat@team290.nl.

In 2022 zullen de bijeenkomsten naar verwachting weer op locatie plaatsvinden.

Meer weten over dementie?

Dementie is een aandoening in de hersenen. De ziekte kan verschillende oorzaken hebben. Naast geheugenverlies is er sprake van veranderingen in karakter en gedrag. Het tijdsbesef raakt vaak verstoord en er ontstaat moeite met dagelijkse handelingen. Meestal gaat de lichamelijke conditie achteruit.

Vormen van dementie

Er zijn veel verschillende vormen van dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm, gevolgd door vasculaire dementie. De ziekte komt meestal voor op oudere leeftijd, maar ook jongeren kunnen dementie krijgen.

Ondersteuning en begeleiding

Hoewel de ziekte nog niet te genezen is kan er wel iets aan gedaan worden. Mensen met dementie en hun naasten kunnen goede begeleiding en ondersteuning gebruiken. Team290 kan u daarbij helpen.

Meer informatie

Op de website van Lentis vindt u meer informatie over  Dementie en  Geheugenproblemen.
Daarnaast zijn er andere organisaties die informatie geven over dementie en praktische tips bieden hoe ermee om te gaan:
www.alzheimer-nederland.nl
www.vasculairedementie.com
www.moderne-dementiezorg.nl
www.hersenstichting.nl
www.dementiegroningen.nl
www.dementiedrenthe.nl

Voor mantelzorgers

Meer informatie over mantelzorg en voor mantelzorgers vindt u op:
www.mantelzorggroningen.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.dementieonline.n
zorgverzekering informatiecentrum

Alzheimer Café

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt op veel plekken het Alzheimer Café georganiseerd. Kijk voor meer informatie voor Groningen op de website van Alzheimer Groningen en voor Drenthe op Stichting Trias

Hoe kan ik hulp krijgen en mij aanmelden?

Aanmelden

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk uw huisarts of medisch specialist daarover te vertellen. Hij of zij kan u een verwijzing geven voor hulp van team290. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, maakt een medewerker van team290 binnen twee weken een afspraak met u en uw mantelzorger. Het kennismakingsgesprek kan plaatsvinden in Groningen of Winschoten of bij u thuis.

Vergoeding en eigen bijdrage

De kosten voor de hulp van team290 worden vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt een verplicht eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.

Voor meer informatie over aanmelden en kosten kunt u bellen met het secretariaat, telefoon (050) 522 38 00. e-mail secretariaat@team290.nl Er is altijd contact mogelijk voor advies of overleg.

Helpdesk dementie

Heeft u een vraag over dementie en wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk dementie. Het kan een vraag zijn over u zelf, maar ook over iemand uit uw omgeving, zoals uw partner, ouder, bekende. Er kunnen veel vragen en twijfels zijn over de ziekte. Vooral in de beginfase of als de diagnose nog niet duidelijk is. De mensen van de helpdesk zijn goed op de hoogte en kunnen u een deskundig advies geven. Ook weten zij de weg naar zorgvoorzieningen. Afhankelijk van uw situatie nodigen ze u uit voor een persoonlijk gesprek of geven telefonisch meer informatie.

De Helpdesk dementie is telefonisch bereikbaar via (050) 522 3800, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u op de eerstvolgende werkdag terug.
U kunt ook mailen: helpdeskdementie@team290.nl

 

Onderzoek ziekte-inzicht bij dementie

U kunt ons helpen om meer inzicht te krijgen in de ziekte dementie. Elly Krist doet onderzoek naar hoe mensen met dementie zich voelen en wat ze denken. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst. De mantelzorgers en partners krijgen dezelfde vragen. De resultaten kunnen iets zeggen over hoe we beter kunnen aansluiten bij uw belevingswereld. Ook kunnen we conclusies uit het onderzoek halen die ons helpen de behandeling aan mensen met dementie te verbeteren.

Wie kan meedoen?

Mensen met de diagnose Alzheimer, vasculaire dementie of gemengde dementie, die samen met hun partner wonen en onder behandeling zijn (geweest) van team290.

Wat verwachten we van u?

Als u meedoet met het onderzoek, vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen over hoe u zich voelt en wat u denkt. Aan uw partner vragen we ook of hij/zij de vragenlijsten wil invullen. Uw partner blijft gedurende het hele onderzoek in de buurt.

De informatie wordt anoniem bewaard, deelname is vrijwillig en u kunt op elk moment stoppen met het onderzoek zonder dat dit consequenties heeft.

Meer informatie en aanmelding

Wilt u meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Ellen Krist, e-mail em.krist@lentis.nl, telefoon (050) 5223292

 

Dementiemonitor Mantelzorgers

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. En wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. We kunnen dan beter uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van een naaste met dementie. Uw naasten kan thuis wonen of in een zorginstelling.

Doet u mee?

U kunt meedoen met het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op de dementiemonitor.
Heeft u geen internet, dan kunt u de vragenlijst opvragen bij het Netwerk Dementie  Groningen, Ida Wielinga, e-mail i.wielinga@lentis.nl, telefoon 050 5214733.
Meer informatie vindt u op de website van Alzheimer Nederland  

Doel van onderzoek

Alzheimer Nederland voert samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL) dit onderzoek tweejaarlijks uit. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem gerapporteerd. De resultaten van de dementiemonitor Mantelzorg gebruikt Alzheimer Nederland in het overleg met het Ministerie van VWS, de Tweede Kamer, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de zorg te verbeteren.

 

Team290 voor verwijzers

Uw aanmelding ontvangen wij bij voorkeur via Zorgdomein. U kunt ons ook bellen, faxen of mailen:
Telefoon (050) 522 38 00
Fax (050) 522 38 01
e-mail secretariaat@team290.nl

Het secretariaat van team290 is tijdens kantooruren bereikbaar. Buiten kantoortijden is de crisisdienst van Lentis beschikbaar voor de cliënten van Team290.

Patiënten verwijst u naar de basis- of specialistische GGZ. Is op het moment van verwijzing een keuze nog niet mogelijk, dan kunt u dat aangeven. Na intake en diagnostiek overleggen we dan met u.

Feedback