Ouderen op bankje in bos bij water

Hulp bij dementie

Team290 ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. We zijn er vooral als er door het geheugenverlies ook andere problemen zijn ontstaan.

Voor wie is Team290?

Team290 is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, met een vorm van dementie. Of als er een vermoeden bestaat dat u deze ziekte heeft. We begeleiden mensen die zelfstandig wonen in hun eigen huis. Dat doen we in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De mantelzorger kan ook rekenen op onze ondersteuning.

Zijn de klachten ernstig of verstoren ze het dagelijks leven, dan kan team290 u helpen. Bij een milder ziektebeeld of stabiele situatie dragen we de begeleiding in goed overleg over aan een andere hulpverlener. Dit kan een wijkverpleegkundige of de huisarts zijn.

Wat doet team290?

Onze medewerkers zijn specialisten in de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. U heeft regelmatig contact met uw persoonlijk begeleider (casemanager), die u en uw naasten intensief begeleidt. Samen zoekt u naar de best passende ondersteuning in uw situatie. Het gaat daarbij niet alleen om de verschijnselen van de ziekte, maar vooral om de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. De casemanager organiseert ook goede en praktische zorg. Als er meer begeleiding nodig is, kan de casemanager dat snel regelen. Zo is het mogelijk, dat u langer thuis kunt blijven wonen en het leven kunt leiden dat u belangrijk vindt. En uw naasten houden het vol om u de zorg te geven die nodig is.

Begeleiding door team290

Wij bieden hulp in de vorm van:

  • Diagnostiek: onderzoek om een antwoord te krijgen op de vraag wat er aan de hand is. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, geheugentest en lichamelijk onderzoek. Vervolgens maken we een plan hoe we verder gaan
  • Begeleiding: voorlichting over de ziekte, deelname aan gespreksgroepen, ondersteuning bij activiteiten, contact met andere hulpverleners.
  • Behandeling: begeleiding in gedragsverandering, eventueel medicatie

Team290 werkt in de stad en provincie Groningen en in de kop van Drenthe. We doen dat vanuit twee locaties: Groningen en Winschoten

Samenwerking

De medewerkers werken in een team van casemanagers, psychologen, een psychiater en specialist ouderengeneeskunde. De casemanagers onderhouden goede contacten met huisartsen en thuiszorgorganisaties. We hebben een breed netwerk in de regio, waarvan we gebruik maken om de zorg in te zetten die u nodig heeft.

Jongeren en dementie

De problemen zijn vaak anders als jongere mensen dementie krijgen. Zij staan nog midden in het leven, hebben hun plek in het gezin, op het werk en in verenigingen. De ervaring dat veel niet meer kan, geeft onzekerheid, maar ook gevoelens van machteloosheid en boosheid. Ook kan de relatie met partner en gezinsleden veranderen.

Lotgenotencontact

Veel mensen hebben er baat bij om met anderen over hun ervaringen te kunnen praten. Daarom organiseren we gespreksgroepen. Er zijn bijeenkomsten voor cliënten, hun partners en kinderen. Wilt u meedoen aan een gespreksgroep of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van team290.

Leergemeenschap Noord-Nederland

De Leergemeenschap is een samenwerkingsverband van noordelijke zorgorganisaties, dementienetwerken, het Kenniscentrum jonge mensen met dementie en het UMCG Alzheimer Centrum Groningen. De partners werken samen om de zorg aan jongere mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Meer informatie vindt u op de website van Netwerk Dementie Groningen.
Mantelzorg Groningen geeft ook informatie over jongeren en dementie. De website vindt u via deze link.

 

Mantelzorg en dementie

Zorgen voor een naaste met dementie is niet gemakkelijk. Er wordt veel gevraagd van uw geduld en aandacht. U moet wennen aan de relatie, die verandert. Het kan zijn dat u zich eenzaam voelt. De medewerkers van team290 kunnen u professionele ondersteuning geven in de vorm van informatie en advies. Ze begeleiden u naar deskundige hulp voor uzelf, als dat nodig is.

Op de website van Mantelzorg Groningen is een interview gepubliceerd met de ervaringen van een mantelzorger en een tip over de steun van team290.

Dementie in Vogelvlucht

We organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor mantelzorgers: ‘Dementie in vogelvlucht’. U krijgt informatie over de ziekte en de gevolgen daarvan en hoe u ermee om kunt gaan. Medewerkers van team290 begeleiden de bijeenkomsten. Er is een algemene inleiding over de hersenen, wat dementie is en welke vormen er zijn. Ook wordt de film ‘Met mij is niks mis’ vertoond. De film laat op inzichtelijke wijze zien wat er kan gebeuren in de hersenen van iemand met dementie en hoe zich dit uit in het dagelijks leven. Er is veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Het aantal deelnemers is ongeveer twaalf. We organiseren deze bijeenkomsten regelmatig. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom.

Meer weten over dementie?

Dementie is een aandoening in de hersenen. De ziekte kan verschillende oorzaken hebben. Naast geheugenverlies is er sprake van veranderingen in karakter en gedrag. Het tijdsbesef raakt vaak verstoord en er ontstaat moeite met dagelijkse handelingen. Meestal gaat de lichamelijke conditie achteruit.

Vormen van dementie

Er zijn veel verschillende vormen van dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm, gevolgd door vasculaire dementie. De ziekte komt meestal voor op oudere leeftijd, maar ook jongeren kunnen dementie krijgen.

Ondersteuning en begeleiding

Hoewel de ziekte nog niet te genezen is kan er wel iets aan gedaan worden. Mensen met dementie en hun naasten kunnen goede begeleiding en ondersteuning gebruiken. Team290 kan u daarbij helpen.

Meer informatie

Op de website van Lentis vindt u meer informatie over  Dementie en  Geheugenproblemen.
Daarnaast zijn er andere organisaties die informatie geven over dementie en praktische tips bieden hoe ermee om te gaan:
www.alzheimer-nederland.nl
www.vasculairedementie.com
www.moderne-dementiezorg.nl
www.hersenstichting.nl
www.dementiegroningen.nl
www.dementiedrenthe.nl

Voor mantelzorgers

Meer informatie over mantelzorg en voor mantelzorgers vindt u op:
www.mantelzorggroningen.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.dementieonline.n
zorgverzekering informatiecentrum

Alzheimer Café

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt op veel plekken het Alzheimer Café georganiseerd. Kijk voor meer informatie voor Groningen op de website van Alzheimer Groningen en voor Drenthe op Stichting Trias

Hoe kan ik hulp krijgen en mij aanmelden?

Aanmelden

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk uw huisarts of medisch specialist daarover te vertellen. Hij of zij kan u een verwijzing geven voor hulp van team290. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, maakt een medewerker van team290 binnen twee weken een afspraak met u en uw mantelzorger. Het kennismakingsgesprek kan plaatsvinden in Groningen of Winschoten of bij u thuis.

Vergoeding en eigen bijdrage

De kosten voor de hulp van team290 worden vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt een verplicht eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.

Voor meer informatie over aanmelden en kosten kunt u bellen met het secretariaat, telefoon (050) 522 38 00. e-mail secretariaat@team290.nl Er is altijd contact mogelijk voor advies of overleg.

Helpdesk dementie

Heeft u een vraag over dementie en wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk dementie. Het kan een vraag zijn over u zelf, maar ook over iemand uit uw omgeving, zoals uw partner, ouder, bekende. Er kunnen veel vragen en twijfels zijn over de ziekte. Vooral in de beginfase of als de diagnose nog niet duidelijk is. De mensen van de helpdesk zijn goed op de hoogte en kunnen u een deskundig advies geven. Ook weten zij de weg naar zorgvoorzieningen. Afhankelijk van uw situatie nodigen ze u uit voor een persoonlijk gesprek of geven telefonisch meer informatie.

De Helpdesk dementie is telefonisch bereikbaar via (050) 522 3800, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u op de eerstvolgende werkdag terug.
U kunt ook mailen: helpdeskdementie@team290.nl

 

Deelnemers gezocht bijeenkomst zorg in laatste levensfase

Op dinsdag 12 december vindt een bijeenkomst plaats over zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie. Is bij u beginnende dementie vastgesteld of bent u naaste van iemand die de ziekte dementie heeft? Dan bent u van harte welkom op de klankbordbijeenkomst, die wordt georganiseerd door Zorgbelang Groningen.

Op de bijeenkomst kunt u meepraten over een gesprekswijzer ter ondersteuning van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Deze gesprekswijzer is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie door onderzoekers van Ligare, het consortium palliatieve zorg Noordoost Nederland. Voordat zij verder gaan met de ontwikkeling, willen ze graag de mening horen van de mensen zelf. Uw deelname op basis van uw ervaringen stelt Zorgbelang Groningen zeer op prijs.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de laatste levensfase is het essentieel dat de (palliatieve) zorg goed aansluit op de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Bij mensen met dementie zal het gesprek hierover al vroegtijdig gevoerd moeten worden. Dat is niet eenvoudig, voor zowel de patiënt als de naasten. Het is moeilijk om concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Ervaringen van de mensen zelf zijn daarom waardevol bij het ontwikkelen van palliatieve zorg en een gespreksinstrument ter ondersteuning hiervan.

Hoe de bijeenkomst eruit ziet

De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Er kunnen 6 tot 12 personen meedoen aan het gesprek. Na een korte kennismaking zal Madeleen Uitdehaag vertellen over het project ‘Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.’ Madeleen is onderzoeker bij de Saxion Hogeschool. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over dit project en over de gesprekswijzer. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen in de definitieve versie van de gesprekswijzer.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december 2017, van 19.00 uur tot 21.30 uur bij Zorgbelang, Hoendiep 95, 9718 TE Groningen. U kunt in de buurt van het gebouw parkeren. De reiskosten en onkosten worden vergoed.
U kunt zich aanmelden bij Marieke Nanninga (projectleider patiëntparticipatie), e-mail m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl. Bij Marieke kunt u ook terecht voor meer informatie, via het mailadres of telefonisch 050 571 39 99.

 

Uw mening telt over de Slimme Bril

Eén op de vijf mensen krijgt de ziekte dementie. De ziekte is helaas nog niet te genezen. Er wordt veel onderzoek verricht naar de risico’s op het krijgen van de ziekte en de mogelijkheden om deze te verminderen. Daarnaast zetten onderzoekers zich in voor de verbetering van begeleidingsmethoden. Ze gaan vertrouwelijk om met de informatie die ze ontvangen.

Team290 ondersteunt deze onderzoeken. Het is een van de middelen om de begeleiding aan mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren.

De Slimme Bril

Elsdon Health is op zoek naar kinderen van mensen met geheugenproblemen of dementie, die mee willen doen aan een onderzoek over ‘Smartglasses’, de slimme bril. Uw vader of moeder woont nog thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. De Smartglasses ziet eruit als een gewone bril, maar er is moderne techniek in verwerkt. In het montuur zit bijvoorbeeld een klein cameraatje en de bril heeft een telefoon- en internetverbinding. De mantelzorger kan op afstand meekijken en via de apparatuur in de bril heel gemakkelijk contact maken. Er zijn nog meer mogelijkheden, waarbij de bril ondersteuning kan bieden.

Voordat Elsdon Health verder gaat met de ontwikkeling van de bril wil ze graag weten hoe mantelzorgers denken over de verschillende toepassingen. U kunt daarbij helpen. Als u zich aanmeldt, krijgt u een aantal filmpjes te zien over de bril en de toepassingen daarvan. Vervolgens kunt u een aantal vragen beantwoorden. Of het nuttig lijkt of dat u het juist niets vindt. Alle feedback is welkom. Het bekijken van de filmpjes en beantwoorden van de vragen duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Meer informatie over de slimme bril en Elsdon Health vindt u op de website Care2wear.

Wilt u meedoen? U kunt de online enquête invullen, klik dan hier. U kunt ook persoonlijk geïnterviewd worden. Neem dan contact op met Marrit Klamer van Elsdon Health, telefoon 06 33740451, e-mail marritklamer@gmail.com. Zij geeft u ook graag meer informatie.

Team290 beveelt dit onderzoek van harte aan.

Team290 voor verwijzers

Uw aanmelding ontvangen wij bij voorkeur via Zorgdomein. U kunt ons ook bellen, faxen of mailen:
Telefoon (050) 522 38 00
Fax (050) 522 38 01
e-mail secretariaat@team290.nl

Het secretariaat van team290 is tijdens kantooruren bereikbaar. Buiten kantoortijden is de crisisdienst van Lentis beschikbaar voor de cliënten van Team290.

Patiënten verwijst u naar de basis- of specialistische GGZ. Is op het moment van verwijzing een keuze nog niet mogelijk, dan kunt u dat aangeven. Na intake en diagnostiek overleggen we dan met u.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback