Home Ouderenpsychiatrie Team290: dementiezorg

Team290

Dementiezorg bij Lentis

Team290 is een team dat gespecialiseerd is in dementie. U kunt bij ons terecht als er een vermoeden is van dementie, wij onderzoeken dan of er sprake van is. Daarnaast bieden we u en uw naaste(n) behandeling, begeleiding en advies bij ernstige klachten door dementie.

Wat kunt u verwachten van Team290?

Team290 ondersteunt u en uw naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Diagnose

Team290 onderzoekt uw huidige situatie door middel van huisbezoeken. Het onderzoek bestaat onder meer uit gesprekken, een geheugentest en lichamelijk onderzoek. We geven uitleg over dementie en de gevolgen voor het dagelijks leven.

Is de diagnose dementie vastgesteld? Dan kijken we samen met u en uw naasten naar de best passende ondersteuning. Heeft u milde klachten? Dan neemt de casemanager dementie van een thuiszorgorganisatie de begeleiding over. Heeft u ernstige klachten of is er sprake van een complexe situatie? Dan biedt Team290 de begeleiding en behandeling. We sturen altijd een verslag van het onderzoek en de diagnose naar uw huisarts.

Begeleiding en behandeling

We stellen een behandelplan op en spreken met u af welke specialistische ondersteuning Team290 biedt en waarvoor andere zorgverleners worden ingeschakeld. U heeft regelmatig contact met de Casemanager dementie, die u en uw naasten begeleidt. Daarnaast hebben u en uw naaste(n) gesprekken met een psycholoog en/of een specialist ouderengeneeskunde.

We adviseren over eventuele medicatie en hoe om te gaan met veranderingen in emoties en gedrag. Als het nodig is, ondersteunen we bij het regelen van indicaties vanuit de WMO en WLZ en in de afstemming met andere zorgverleners.

De begeleiding en behandeling is erop gericht dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en het leven kunt leiden zoals u dat wilt. Ook vinden we het belangrijk dat mantelzorgers de zorg goed aankunnen. Team290 geeft u professionele ondersteuning en kan u begeleiden naar deskundige hulp als dat nodig is.

Groepsgesprekken voor naasten

Misschien vindt u als dochter/zoon of partner van iemand met dementie het prettig om ervaringen met anderen uit te wisselen. Voor naasten van mensen die op jonge leeftijd (<65 jaar) dementie krijgen, organiseren we gespreksgroepen. U kunt hiervoor terecht op een van onze locaties.

Hoe ziet een traject bij Team290 eruit?

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk hierover met uw huisarts in gesprek te gaan. De huisarts kan in overleg met u en uw naasten besluiten om te verwijzen naar Team290. Het is ook mogelijk dat de huisarts zelf de diagnostiek doet of u eerst doorstuurt naar het ziekenhuis. Zodra wij de verwijsbrief hebben ontvangen, ontvangt u van ons een brief met daarin de datum van de eerste afspraak.

U krijgt een casemanager toegewezen die uw vaste contactpersoon wordt. De casemanager neemt contact met u op om een intakegesprek in te plannen. De intake is bij u thuis. Hier is ook een specialist ouderengeneeskunde (arts) bij aanwezig. Als het nodig is, zijn er meerdere gesprekken bij u thuis om de situatie in kaart te brengen. Hier kan een psycholoog bij worden betrokken. Samen met u en uw naasten wordt vervolgens een begeleidings- en behandelplan opgesteld.

De begeleiding van Team290 is erop gericht dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Er kunnen meerdere hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling. Met uw casemanager heeft u regelmatig contact, anderen worden ingeschakeld wanneer dat nodig is. Ook werken we samen met uw huisarts, naasten, de thuiszorg en eventuele andere hulpverleners.

De begeleiding en behandeling door Team290 wordt over het algemeen beëindigd als uw thuissituatie stabiel is. We dragen de begeleiding dan over aan een thuiszorgorganisatie.

Ook kan het zijn dat u niet langer thuis kunt blijven wonen. Dan begeleiden we u en uw naasten in de zoektocht naar een passend woonzorgcentrum. Ook zorgen we voor een goede overdracht van bijvoorbeeld de zorg rondom medicatie. Nadat we met u en uw naasten een afrondend gesprek hebben gevoerd, sturen we een verslag hiervan naar uw huisarts.

Locaties en wachttijden

De behandeling en begeleiding vindt vrijwel altijd bij uw thuis plaats. Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden op een van onderstaande locaties.

Meer lezen over dementie?

Op de website dementie.nl vindt u uitgebreide informatie over omgaan met dementie en veel ervaringen en verhalen van lotgenoten. De website is zowel voor mensen die dementie hebben, als voor naasten en mantelzorgers.