Home Over Lentis Cliëntondersteuning

Cliënt-ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als cliënt bij Lentis heb je recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner komt op voor jouw rechten en helpt je om je hulpvraag duidelijk te maken. Je kunt bij een cliëntondersteuner onder andere terecht voor:

  • informatie en advies over welke vormen van zorg er zijn, en welke het beste bij je passen;
  • informatie over wachttijden en wat je kunt verwachten als je ergens in zorg komt;
  • hulp bij het opstellen en evalueren van een zorgplan;
  • bemiddeling als je niet tevreden bent over de zorg die je krijgt.

Cliëntondersteuning wordt geboden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)/Jeugdzorg.

Heb je een WLZ-indicatie, lees dan meer over cliëntondersteuning op de website van het Menzis Zorgkantoor.

Ook vanuit de WMO heb je recht op cliëntondersteuning. Je gemeente kan je helpen bij het vinden van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Informeer altijd eerst even bij je gemeente wat de afspraken zijn over cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersonen

Soms is het prettig met iemand te spreken die onafhankelijk is en niet in dienst is van Lentis. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het oplossen van een klacht. Of ondersteuning nodig hebt bij de behandeling van een familielid. Daarvoor hebben we een vertrouwenspersoon voor cliënten en voor familie en naasten. Lees hieronder meer over de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Ben je opgenomen bij Lentis en heb je een vraag of klacht waar je met je behandelaars niet uitkomt? Dan kun je advies of bijstand krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Hij of zij kan je informatie en advies geven over je rechten als cliënt en je ondersteunen bij het oplossen van een klacht.

Ben je niet opgenomen maar krijg je ambulante zorg van Lentis? Dan kun je alleen een beroep doen op de patiëntenvertrouwenspersoon voor advies of bijstand wanneer je te maken krijgt of gaat krijgen met verplichte zorg (mogelijke dwang en/of drang).

De vertrouwenspersoon behartigt je belangen en doet niets zonder jouw toestemming. Bovendien is hij of zij onafhankelijk: hij werkt niet voor Lentis, maar voor de landelijke Stichting PVP.

Je kunt alle vragen stellen die te maken hebben met jouw rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De patiëntenvertrouwenspersoon zal je zo goed mogelijk informeren en adviseren. Veelgestelde vragen zijn:

  • kan ik andere medicijnen krijgen?
  • moet ik medicijnen accepteren?
  • mag ik van de afdeling af?
  • kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • mag ik mijn dossier inzien?
  • kan ik zomaar gesepareerd worden?

Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met elke klacht over jouw verblijf, de behandeling en het behandelend team of de behandelende arts. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Dat kun je samen met de vertrouwenspersoon doen, of je kunt de hem of haar vragen het gesprek namens jou te voeren. Maar je kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling. De patiëntenvertrouwenspersoon adviseert en helpt je bij iedere stap die daarvoor nodig is.

Informatie over hoe je de vertrouwenspersoon kunt bereiken is op elke afdeling van Lentis en haar zorggroepen beschikbaar. Ook kun je de hem of haar op de afdeling ontmoeten, want hij of zij bezoekt afdelingen regelmatig. Je mag altijd contact met de vertrouwenspersoon opnemen. Ook als dat nodig is onder therapietijd of als je gesepareerd bent.

Bij Lentis werken de volgende patiëntenvertrouwenspersonen:

Cocky Oppelaar: FACT Westerkwartier en FACT Leek 
Telefoon: 06-470 90 517
E- mail: c.oppelaar@pvp.nl

Roy Smolders: Afdelingen in Zuidlaren, Ouderenpsychiatrie Winschoten en de FACT-teams in de provincie (Winschoten, Stadskanaal, Veendam)
Telefoon: 06 82 97 40 77
E-mail: r.smolders@pvp.nl

Maran Reese: Kliniek Groningen, Ouderenpsychiatrie West, FACT Winsum en FACT Delfzijl 
Telefoon: 06 825 818 91
E-mail: m.reese@pvp.nl

Klaas Kasper: cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang
Telefoon: 06 825 011 91
E-mail: KlaasKasper@quasir.nl

Als je een vertrouwenspersoon wilt spreken en de plaatselijke vertrouwenspersoon is afwezig, dan kun je contact opnemen met de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. Dat kan telefonisch of per mail, maar ook anoniem via de chat. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en je gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.

Contact gegevens landelijke helpdesk

Telefoon 0900 – 444 88 88.
E- mail: helpdesk@pvp.nl
Website en chat: www.pvp.nl

De landelijke helpdesk van de Stichting PVP is open op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Vertrouwenspersoon voor familie en naasten

Als je als familie of naaste betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat belastend zijn. Het kan vragen en frustraties bij je oproepen. Bijvoorbeeld over het psychiatrische ziektebeeld of over de manier waarop je naaste wordt geholpen. Daarvoor kan je terecht bij de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon is er voor familie, naasten en vrienden van patiënten die bij Lentis in behandeling zijn. Zij kan luisteren naar het verhaal en ondersteuning bieden. Daarbij vertegenwoordigt zij het belang van het familielid of de naaste. Zij helpt ervoor te zorgen dat men meer betrokken raakt bij de behandeling, zodat de samenwerking tussen hulpverlener, patiënt en familie of naaste beter verloopt. Dit komt de behandeling van de patiënt ten goede. Er zijn geen kosten verbonden aan haar hulp.

Extra aanspreekpunt
De familievertrouwenspersoon is een extra aanspreekpunt voor familie. Soms is het prettig met iemand te spreken die onafhankelijk is en niet in dienst is van Lentis. De familievertrouwenspersoon is in dienst van de onafhankelijke Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Familie kan zich uiteraard ook altijd wenden tot de behandelaar, die in dienst is van Lentis en direct is betrokken bij de patiënt.

Privacy
De privacy is te allen tijde gewaarborgd. Wat de familie de familievertrouwenspersoon vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij geeft zonder toestemming van betrokkenen geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverlener.

José van Voorthuizen is de familievertrouwenspersoon bij Lentis. Je kunt als familie of naaste contact met haar opnemen via:

j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersoon.nl

Telefoon 06 29 47 65 46