Home Informatie voor verwijzers Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

Lentis is betrokken bij de Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland. Het doel van deze regiotafel is om betere GGZ te bieden aan mensen met een hoog-complexe zorgvraag die integrale, op maat aangeboden zorg nodig hebben.

Welke patiënten komen in aanmerking?

Patiënten moeten voldoen aan ‘inclusiecriteria’ die landelijk zijn opgesteld. Het gaat om mensen voor wie er geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Het betreft hier:

  1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
  2. Patiënten voor wie de behandeldoelstelling aanwezig én realiseerbaar is (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
  3. Patiënten waarbij er samenhang met meerdere stoornissen is in combinatie met systemische problematiek / meerdere levensdomeinen (ook werk en inkomen)
  4. Patiënten voor wie er ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden dreigt
  5. Patiënten die een uitgebreid traject hebben doorlopen van (specifieke) behandelingen
  6. Patiënten die een uitzonderlijk behandelregime nodig hebben om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
  7. Patiënten voor wie zorg schaars is, intensief, duur. En het aanbod niet makkelijk op te schalen is (maatwerk staat centraal)

Het belangrijkste doel van de Regionale casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog-complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing.

Patiënten in Noord-Nederland aanmelden

Patiënten en GGZ instellingen in Groningen, Drenthe en Friesland kunnen een aanmelding doen. Evenals huisartsen en het Ministerie van VWS. Aanmelden bij de Regionale casuïstiektafel kan door een mail te sturen naar het centrale meldpunt hoog-complexe GGZ. Bij aanmelding vragen we je dit ‘aanmeldformulier’ en dit ‘toestemmingformulier’ in te vullen en mee te sturen.

De regionale casuïstiektafel GGZ Noord-Nederland is een samenwerking tussen Lentis, GGZ Drenthe, UMCG (UCP), VNN en GGZ Friesland. Zij hebben een leidende rol in deze aanpak. Lentis heeft de regie over de casuïstiektafel in Groningen, Drenthe en Friesland. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering.

Heeft u nog aanvullende vragen over de regionale casuïstiektafel? Stuur dan een mail naar het centrale meldpunt hoog-complexe zorg Noord-Nederland.