Lentis - Wonen Delfzijl

Wonen Delfzijl

Bij Wonen Delfzijl kun je terecht als je tussen 18 en 65 jaar bent, een psychiatrische stoornis hebt en je voor langere tijd bent aangewezen op psychiatrische zorg. Je vindt het moeilijk om in het dagelijks leven zelfstandig te zijn.

Welke woningen heeft Wonen Delfzijl?

Het kerngebouw van Wonen Delfzijl aan de Kustweg bestaat uit drie geschakelde woningen. In het eerste woonhuis vind je de inloop, de activiteitenruimte en het kantoor van het begeleidingsteam. De twee woningen ernaast zijn groepswoningen voor vijf en zes personen. In de directe omgeving van het kerngebouw zijn nog ongeveer twintig éénpersoonsappartementen.

Welke begeleiding krijg je bij Wonen Delfzijl?

Voor ons is het belangrijkste dat we samen werken aan jouw herstel. Hierbij gaan we uit van jouw mogelijkheden. Onze medewerkers bespreken samen met jou welke wensen je voor je toekomst hebt. Daarnaast brengen we je wensen en behoeften in kaart met betrekking tot lichamelijke verzorging, huishoudelijke zaken en dagbesteding. Vervolgens gaan we aan de slag met het begeleidingsplan dat gericht is op jouw herstel. Om dit te bevorderen vinden we het heel belangrijk dat je een zinvolle dagbesteding hebt.

Samen met jou maken we afspraken over:

 • het gebruiken van je medicijnen
 • het huishouden
 • het contact met je begeleidingsteam
 • deelname aan dagbesteding
 • rekening houden met andere bewoners om prettig samen te wonen

Je mag van Wonen Delfzijl verwachten:

 • wij komen afspraken uit het woonbegeleidingsplan na
 • wij zijn bereikbaar en geven duidelijk aan wanneer we beschikbaar voor je zijn
 • wij werken samen met jou aan je herstel
 • wij betrekken je familie en naasten bij de zorg als jij dat wilt
 • wij stimuleren je aan sport te doen en gezond te eten
 • wij begeleiden je actief naar een bij jou passende dagbesteding

Als je last hebt van grote verslavingsproblemen en of agressieproblemen, dan is Wonen Delfzijl minder geschikt.

Begeleiding

Binnen Wonen Delfzijl maken we onderscheid tussen begeleiding en behandeling. De begeleiding komt voor rekening van de woonbegeleiders van Wonen Delfzijl. Het team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden die tussen 7.30 en 22.30 uur aan het werk zijn. ’s Nachts is de slaapdienst voor noodgevallen telefonisch bereikbaar. Als bewoner heb je twee persoonlijk begeleiders die het eerste aanspreekpunt zijn om je wensen kenbaar te maken en afspraken vast te leggen.

Behandeling

Het FACT-team biedt ambulante begeleiding en is verantwoordelijk voor de behandeling. Als bewoner krijg je te maken met de verpleegkundig behandelaar, de psychiater en de trajectbegeleider. De medewerkers van het FACT-team en het woonbegeleidingsteam voeren regelmatig overleg.

Hoe meld ik me aan?

Je kunt gebruik maken van Wonen Delfzijl wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet (meer) lukt.  Om een indruk te krijgen van Wonen Delfzijl, kun je een afspraak maken om te komen kijken. De woonbegeleider die bij dit bezoek aanwezig is, bekijkt wat je hulpvraag is en geeft een advies of Wonen Delfzijl geschikt voor je is. Vervolgens schrijft je verwijzer een aanmeldingsbrief naar het FACT Delfzijl.

Intake

Je ontvangt daarna een uitnodiging voor een intakegesprek bij het FACT Delfzijl. Bij dit gesprek zijn de psychiater, de verpleegkundig behandelaar en een vertegenwoordiger van het woonbegeleidingsteam aanwezig. Als de intake leidt tot een akkoord voor behandeling en begeleiding en de woonindicatie in orde is, dan ben je bij ons van harte welkom.

Indicaties

Voor meer informatie over aanmelden en indicaties kun je een e-mail sturen naar wachtlijstbeheer@lentis.nl. Of neem contact op met onze informatieservice.

Praktische informatie

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Wonen Delfzijl: 0596-634071.

Je kunt ook rechtstreeks bellen met teamleider Kornelis Prins: 06-31944363

Lees onze nieuwsbrief

Maak in onze nieuwsbrief kennis met onze verschillende woonvormen en een aantal medewerkers. Lees hier onze nieuwsbrief van augustus 2021.

#
Feedback