Home GGZ-preventie cursussen en workshops

GGZ-preventie cursussen en workshops

Onderstaande cursussen en workshops worden regelmatig verzorgd door onze preventiemedewerkers, soms in samenwerking met gemeenten en regionale partners. Klik op de ‘lees meer’ knoppen voor meer info.

Cursus Mentaal Fit/Psychisch fit

De cursus is bedoeld om psychisch fitter te worden en is gestoeld op de theorie van Jan Auke Walburg en Linda Bolier (vanuit de positieve psychologie). 

Cursus Psychische problemen in de familie

De deelnemers aan deze cursus krijgen informatie over ziektebeelden en leren om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner.

Workshop Geluk en Grenzen

Tijdens deze workshop van twee uur besteden we aandacht aan het thema ‘Geluk en Grenzen’ en welke invloed je hierop zelf kan uitoefenen.