Centrum Integrale Psychiatrie (CIP)

Centrum Integrale Psychiatrie

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) kijkt naar wie jij bent als persoon. We kijken naar je lichaam, je geest én je omgeving. De focus ligt dus niet alleen op de klachten die je hebt. We werken ook aan het vergroten van je (draag)kracht. En daarnaast kijken we welke leefstijlveranderingen een positieve invloed op je gezondheid en welzijn hebben. Je kunt bij het CIP terecht voor reguliere behandelingen en leefstijlinterventies bij diverse psychiatrische aandoeningen.

We behandelen niet alleen patiënten, maar doen ook wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt het CIP scholing voor professionals en kun je een beroep doen op onze expertise.

Het Centrum Integrale Psychiatrie heeft in 2021 het TOPGGz keurmerk gekregen.

Wat is Integrale Psychiatrie?

Bij integrale psychiatrie staat de patiënt centraal en is er oog voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en omgevingsfactoren die iemands gezondheid kunnen beïnvloeden. In je behandeling houden we rekening met jouw unieke omstandigheden en behoeftes. De therapeutische relatie tussen jou en je behandelaar is hierbij cruciaal.

Integrale psychiatrie biedt reguliere behandelingen, leefstijlinterventies (zoals mindfulness- en compassietrainingen) en natuurlijke middelen (kruiden en supplementen), als de effectiviteit daarvan door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund. Bij het inzetten van leefstijlinterventies en natuurlijke middelen wordt gewerkt volgens het Protocol complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Voor wie is Integrale Psychiatrie bedoeld?

Je kunt bij ons terecht als je complexe psychische en/of psychiatrische problemen hebt. Sluit jouw hulpvraag aan bij de uitgangspunten van de integrale psychiatrie, waaronder het brede perspectief op klachten en gezondheid, focus op de therapeutische relatie, reguliere behandelingen en leefstijlveranderingen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook bij ons terecht voor een second opinion.

Daarnaast beschikt het CIP over een adviespoli complementaire zorg. Hier kun je meer informatie opvragen over integrale psychiatrie of advies vragen over leefstijlinterventies of het gebruik van natuurlijke middelen.

Hoe ziet mijn behandeling bij het CIP eruit?

Het CIP werkt op basis van zogenaamde zorgpaden om je behandeling vorm te geven. Samen met je behandelaar stel je vast wat je hulpvraag is, en binnen welk zorgpad dit past. Het kan gaan om een klachtgerichte vraag (werken aan het verminderen van klachten), een krachtgerichte vraag (werken aan het versterken van je draagkracht), een procesgerichte vraag (het doormaken van een proces, bijvoorbeeld het verwerken van trauma of het accepteren van klachten) of een combinatie daarvan. Zorgpaden duren maximaal een jaar. Daarna evalueer je de behandeling met je behandelaar. Vervolgens kunnen jullie ervoor kiezen het zorgpad te verlengen, een ander zorgpad in te zetten of om af te ronden en/of een stap te zetten naar andere zorg of ondersteuning.

Welke behandelingen biedt het CIP?

Het CIP biedt zowel reguliere behandelingen als leefstijlinterventies en behandelingen met natuurlijke middelen. Na het intakegesprek kijk je samen met je behandelaar welk behandelaanbod het beste aansluit, op grond van wetenschappelijk bewijs, expertise van de behandelaar en jouw voorkeur.

We bieden onder meer de volgende behandelingen aan:

Individuele behandelingen

Groepsbehandelingen:

Overige:

Hoe kan ik mij aanmelden bij het CIP?

Je kunt je niet zelf aanmelden bij het CIP. Je huisarts, specialist of behandelaar van Lentis kan je doorverwijzen. Nadat je bent doorverwezen ontvang je een vragenlijst met vragen over jouw leefstijl, levensvisie, klachten en krachten, behandelgeschiedenis en behandelvoorkeur. De antwoorden vormen de leidraad voor de intake. Samen met jou wordt gezocht naar de beste weg om je klachten te verminderen en jouw krachten te versterken.

Hoe weten we of cliënten tevreden zijn over hun behandeling?

Het CIP werkt met ‘Routine Outcome Monitoring’: we evalueren een behandeling altijd aan de hand van vier vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn gericht op psychologische klachten, kwaliteit van leven, veerkracht en klanttevredenheid. Op basis van deze vragenlijsten en de evaluatie van je behandelplan beslis je samen met je behandelaar(s) of je behandeling kan worden afgerond, moet worden vervolgd of aangepast.

Daarnaast onderzoekt het CIP aan de hand van deze vragenlijsten of de geboden behandelingen effectief zijn en of patiënten tevreden zijn met hun behandeling. Uit eerdere analyse van deze vragenlijsten bleek dat patiënten de behandeling bij het CIP gemiddeld met een 8 beoordelen (op een schaal van 1-10). Ook de individuele behandelaar scoorde gemiddeld een 8 (op een schaal van 1-10). Patiënten waren daarnaast redelijk tevreden met het behaalde resultaat (gemiddeld een 7).

De cliëntencommissie van het CIP

Het CIP heeft een gezamenlijke cliëntencommissie met de afdeling de Berkenhof. De cliëntencommissie bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de Berkenhof en het CIP. Vanuit cliëntperspectief leveren zij een bijdrage aan het evalueren en vernieuwen van het behandelaanbod en de werkwijze van het CIP en de Berkenhof.

De commissie bestaat uit minimaal drie leden en komt twee keer per maand bij elkaar om te vergaderen over allerlei relevante onderwerpen. Dit varieert van het bewaken van de kwaliteit van de bestaande behandelingen tot het meedenken over de toekomst van het CIP en de Berkenhof en van het aanschaffen van beeldschermen in de wachtruimte tot het schrijven van een nieuwsbrief. Daarnaast is er minimaal zes keer per jaar overleg met de teamleiding van het CIP en de Berkenhof, waar diverse zaken worden besproken en informatie wordt uitgewisseld.

Lijkt het je leuk om jouw ervaringen te gebruiken om de behandelingen en diensten van het CIP te verbeteren? We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, neem gerust contact met ons op. Je kunt dan bellen met het Cliënten Belangen Bureau (CBB) op (050) 526 58 22, op maandag en donderdag tijdens kantooruren. Je kunt ook een mail sturen naar cbb21@lentis.nl. Vermeld je naam en e-mailadres en als onderwerp: ‘CC CIP/Berkenhof’.

Waarom doen we onderzoek bij het CIP?

Het CIP wil blijven vernieuwen en kwalitatief hoogstaande behandelingen bieden. Onderzoek is van groot belang om te bepalen of behandelingen effectief zijn. Als bewezen is dat een behandeling voldoende effectief is, kan deze worden vergoed door zorgverzekeraars. Daarmee is de behandeling toegankelijk voor alle mensen met een bepaalde aandoening. We doen zelf, of samen met andere onderzoekers, wetenschappelijk onderzoek naar onze innovatieve behandelingen. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken, brengen we advies uit over behandelingen in de GGZ.

Welke onderzoeken lopen er bij het CIP?

Het CIP doet onderzoek naar medicatie, kruiden en voedingssupplementen. Op dit moment onderzoeken we de effectiviteit van:

 • Lasea (lavendel) bij angststoornissen;
 • SAMe bij chronische recidiverende depressies en als aanvulling op antidepressiva.

Daarnaast onderzoeken we innovatieve behandelingen bij psychiatrische aandoeningen, zoals:

 • De effectiviteit van een 9-weekse Mindfulness-based Cognitieve Therapie op symptomen van angst en depressie, psychologisch welbevinden en mate van mindfulness voor cliënten met langdurige psychiatrische aandoeningen.
 • De effectiviteit van een 15-weekse training ‘Voluit Leven training’ op symptomen van angst en depressie en psychologisch welbevinden voor cliënten met langdurige angst- en stemmingsstoornissen.
 • De effectiviteit van een 9-weekse yogatraining op symptomen van angst en depressie, psychologisch welbevinden en potentiële werkingsmechanismes als piekeren en zelfkritiek bij jonge vrouwen met een depressie.

Ten slotte werkt het CIP samen met Lentis Research en met andere instellingen aan onder meer een onderzoek naar het gebruik van ketamine bij mensen met een depressie die geen baat hebben gehad bij therapie, en naar het effect van Mindfulness-based Cognitieve Therapie bij mensen met een bipolaire stoornis. Onder de naam Steadymood doen we onderzoek naar terugvalpreventie.

Ik wil wel meewerken aan een onderzoek. Hoe gaat dat?

Ben je bij ons in behandeling, dan kan het zijn dat we je vragen deel te nemen aan een onderzoek. Hiervoor geef je altijd eerst officieel toestemming. Je gegevens worden anoniem verwerkt, zodat niet kan worden achterhaald dat bepaalde gegevens van jou zijn. Daarnaast kun je altijd, zonder een reden op te geven, besluiten te stoppen met het onderzoek.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van het CIP worden gepubliceerd in artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Van de volgende onderzoeken zijn de resultaten inmiddels gepubliceerd:

 

Scholing voor professionals door het CIP

Integrale psychiatrie is als vakgebied voortdurend in beweging. Het CIP ziet voor zichzelf een taak om professionals in de zorg op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Daarom organiseren we congressen over integrale psychiatrie en geven we trainingen op het gebied van mindfulness en compassie voor professionals in de zorg. Ook geven medewerkers van het CIP lezingen over integrale psychiatrie en lopende onderzoeken van de afdeling. Zie voor de workshops die het CIP organiseert de tab ‘Workshops’.

Welke congressen organiseert het CIP?

Het CIP heeft de afgelopen jaren congressen georganiseerd met onder meer de thema’s ‘Nieuwe perspectieven op lichaam en geest’, ‘Zelfhelend vermogen’ en ‘De (G)GZ in crisis?’.  Het eerstvolgende congres vindt plaats in 2021.

Bekijk onderstaand filmpje om een beeld te krijgen van de inhoud en sfeer van zo’n congres. Lees meer over onze congressen over integrale psychiatrie.

Kan ik het CIP vragen voor een lezing, workshop of advies?

Medewerkers van CIP geven regelmatig lezingen over integrale psychiatrie en lopende onderzoeken van de afdeling. Meer informatie hierover vind je in de agenda. Mocht je interesse hebben in een lezing of workshop over integrale psychiatrie en wetenschappelijke onderbouwing, leefstijlgeneeskunde of een van de lopende onderzoeksprojecten bij het CIP, neem dan contact met ons op.

Het CIP heeft, in samenwerking met vijf algemene ziekenhuizen en een kennisinstituut in Nederland, het consortium voor integrale zorg en gezondheid (CIZG) opgericht. Het CIZG biedt betrouwbare informatie over leefstijl en natuurlijke middelen, en bijdragen aan een gezondheidszorg waarbij de mens en zijn gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Het CIP als opleidingsafdeling van Lentis

Het CIP is een belangrijke afdeling voor de opleidingen binnen Lentis. De behandelaren en onderzoekers van het CIP werken mee aan de opleiding van co-assistenten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en klinisch psychologen.

Welke workshops biedt het CIP voor zorgprofessionals?

Zorgprofessionals kunnen bij het CIP terecht voor:

Compassietraining voor (G)Gz -professionals

Veel mensen die langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen hebben, gaan gebukt onder allerlei overtuigingen en gevoelens. Gesprekstherapieën bieden voor hen niet altijd een oplossing, omdat deze therapieën onvoldoende aandacht hebben voor de ervaringen van mensen (“ik snap het wel, maar ik voel het niet”). In dit geval kan compassietraining (MBCL) waardevol zijn, waarbij oefeningen worden aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid te ervaren. MBCL biedt een vervolgtraject aan mensen die ontdekt hebben dat de cursus MBSRT/MBCT hen goed heeft gedaan, maar moeite hebben om de cursus te integreren in hun leven.

Psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer Erik van den Brink heeft, samen met mindfulnesstrainer Frits Koster, een groepsgerichte verdiepingscursus opgezet voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. Dit programma bestaat uit acht sessies en één extra oefen-of stiltesessie.

Voor wie

De cursus is voor medewerkers in de (G)Gz en is vooral geschikt voor mensen die al een cursus MBSR/MBCT hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen. Daarnaast kan de cursus ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken. Voor dit laatste is een aparte scholingsmodule ontworpen.

Meer informatie 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Mindfulness-based Cognitieve Therapie voor ggz-professionals

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), ruim 30 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, is een effectieve methode om op een gezondere wijze met stress om te gaan. Patiënten met chronische en stressgerelateerde aandoeningen, zoals pijn en vermoeidheid, blijken er veel baat bij te hebben. Het uitgangspunt van MBSR is niet symptoombestrijding, maar het aandachtig onderzoeken van de wijze waarop men zich tot klachten en stressverschijnselen verhoudt. Het krampachtig nastreven van prettige ervaringen en vermijden van onprettige ervaringen, maakt plaats voor erkenning en aanvaarding van het huidige moment zoals het is, inclusief de eigen kwetsbaarheid, vanuit een milde, niet-oordelende houding.

Mindfulness-based Cognitieve Therapie (MBCT) is grotendeels op MBSR gebaseerd met toevoegingen uit de cognitieve gedragstherapie. MBCT is bedacht als methode om terugkeer van depressie te voorkomen. Men leert gedachtepatronen niet-oordelend te observeren waardoor het ontstaan van een depressieve terugval in de kiem kan worden gesmoord.

Voor wie is deze training?
Psychotherapeuten, gz-psychologen, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere professionals, werkzaam in de  G)GZ. Werk je veel met mensen (bijvoorbeeld in het onderwijs), ook dan ben je van harte welkom.

Wat is het doel van deze training?
Na afloop heb je uitgebreid ervaring opgedaan met de meest gangbare mindfulnessoefeningen zoals die in de (G)Gz kunnen worden toegepast en de daarbij behorende grondhouding. Je hebt je vaardigheid vergroot in het ‘mindful’ omgaan met stress. Je kunt een inschatting maken voor welke cliënten de training wel of niet geschikt is. Het zelf doorlopen van de training is een eerste noodzakelijke stap op weg naar het MBSR/MBCT trainerschap. Bij opleidingen tot trainer MBSR/MBCT is het zelf ervaringsgericht deelnemen aan de cursus doorgaans een belangrijk toelatingscriterium.

Waar bestaat de training uit?
Het 8-weekse MBSR/MBCT programma wordt geïntegreerd aangeboden. Je volgt het programma zoals cliënten dat zouden doen. Daarbij wordt er van je gevraagd dagelijks ¾ tot 1 uur te oefenen. In acht dagdelen van 2,5 uur wordt uitgebreid ruimte gegeven aan ervaringsgerichte aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, liggende en staande bewegingsoefeningen en zitmeditatie en de voor deze methode kenmerkende nabesprekingen daarvan (‘inquiry’ of ‘mindful dialogue’). Kortere oefeningen vormen de brug naar het dagelijkse leven, aangevuld met psycho-educatieve en cognitief-gedragstherapeutische onderdelen met betrekking tot het omgaan met stressvolle gebeurtenissen en terugvalpreventie. Een stiltesessie met begeleide aandachtoefeningen hoort ook bij de training.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of om je aan te melden voor deze workshop contact ons op.

Beluister hieronder alvast een aantal mindfulness audiofragmenten.

Korte bodyscan:


Ademruimte in het volle leven:

Ademruimte met vriendelijkheid:

 

Compassie voor ggz-professionals

Compassie is een houding van mildheid en vriendelijkheid tegenover lastige situaties of moeilijke gevoelens, zoals pijn, stress en andere psychische klachten. Daarnaast bestaat compassie ook uit de wens deze lastige situaties of gevoelens te verlichten. Als professional in de ggz is compassie vaak een belangrijk aspect in het werken met cliënten. Door hoge werkdruk of persoonlijke omstandigheden kan deze eigenschap soms onder druk komen te staan. We spreken dan wel van ‘empathiemoeheid’ richting anderen en het tekort schieten van zelfcompassie (wat zelfs kan doorslaan in zelfkritiek).

Voor wie is deze training?
Deze training is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere (G)Gz-professionals. Werk je veel met andere mensen, bijvoorbeeld als coach of leraar, dan ben je ook van harte welkom. De compassietraining gaat uit van een bepaald niveau van meditatievaardigheden en is daarmee een vervolg op de mindfulness-based cognitieve therapie of een andere mindfulness training. Daarnaast kan de cursus ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken.

Wat is het doel van deze training?
In de compassietraining leer je compassie te ontwikkelen en verdiepen. Zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie naar anderen toe. In de compassietraining leert u, aan de hand van meditatie-oefeningen, meer vriendelijkheid, acceptatie en verbinding met uzelf en anderen te ervaren.

Waar bestaat de training uit?
Het programma bestaat uit acht sessies en één extra oefen- of stiltesessie. De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie, en is geïnspireerd onder meer op het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009; www.compassionatemind.co.uk), Christopher Germer (Mindfulness en Zelfcompassie, Nieuwezijds, 2012) en Kristin Neff (Zelfcompassie, De Bezige Bij 2011; www.self-compassion.org).

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het CIP.

Interpersoonlijke Mindfulness voor ggz-professionals

Als hulpverlener wil je wijs en compassievol communiceren, maar dit is niet altijd makkelijk. Je kunt hierin vastlopen en jezelf daarbij (onbewust) uitputten. Wanneer je communiceert met open, niet-oordelende aandacht, wijsheid en compassie, kan dit het werk van jou als hulpverlener verlichten en kun je cliënten beter ondersteunen.

Voor wie is deze training?
Deze training is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere (G)Gz-professionals. Werk je veel met andere mensen, bijvoorbeeld als coach of leraar, dan ben je ook van harte welkom. Deze training is een vervolg op de acht weken durende cursus Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Bij deelname aan de cursus Interpersoonlijke Mindfulness moet je minimaal één keer de cursus MBSR of MBCT gevolgd hebben.

Wat is het doel van deze training?
De training stimuleert het ontwikkelen van mindfulness en compassie in communicatie en draagt bij aan betere stresshantering en preventie van burn-out. Doel is het meer vertrouwd raken met de vaardigheid van mindful communiceren en het verdiepen van de eigen mindfulnessbeoefening.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het CIP.

Algemene lezing over het belang van Integrale Psychiatrie en de wetenschappelijke onderbouwing

Eind jaren negentig werd door een Amerikaans consortium van acht academische ziekenhuizen een nieuw concept gelanceerd: integrale geneeskunde (‘integrative medicine’). Integrale geneeskunde gaat uit van de volgende principes:

 • De therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener staat centraal;
 • Men gaat uit van de gehele mens;
 • Gebruikmaken van alle geschikte therapeutische benaderingen, gezondheidszorgprofessionals en disciplines,
 • Met als doel optimale gezondheid en een optimaal herstel.

Inmiddels zijn 74 medisch-academische gezondheidscentra (waaronder Harvard, Stanford, Mayo Clinic) actief lid van het consortium. In 2007 werd integrale geneeskunde binnen de Nederlandse GGZ (integrale psychiatrie) door het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis geïntroduceerd. Sindsdien is er sprake van een gestage groei.

Voor wie is deze lezing?
Deze lezing is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, ervaringswerkers en andere (G)Gz-professionals. Ook coaches, leraren en andere professionals die werken met andere mensen zijn van harte welkom.

Wat is het doel van deze lezing?
Je krijgt een beeld van wat integrale psychiatrie inhoudt en welke mate van wetenschappelijk bewijs er is voor de uitgangspunten van integrale psychiatrie en complementaire en leefstijlinterventies.

Meer informatie en aanmelden
Deze lezing wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van het CIP.

Lezing Toegepaste Integrale Psychiatrie in de praktijk

Eind jaren negentig werd door een Amerikaans consortium van acht academische ziekenhuizen een nieuw concept gelanceerd: integrale geneeskunde (‘integrative medicine’). Integrale geneeskunde gaat uit van de volgende principes:

 • De therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener staat centraal;
 • Men gaat uit van de gehele mens;
 • Gebruikmaken van alle geschikte therapeutische benaderingen, gezondheidszorgprofessionals en disciplines,
 • Met als doel optimale gezondheid en een optimaal herstel.

Inmiddels zijn 74 medisch-academische gezondheidscentra (waaronder Harvard, Stanford, Mayo Clinic) actief lid van het consortium. In 2007 werd integrale geneeskunde binnen de Nederlandse GGZ (integrale psychiatrie) door het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis geïntroduceerd. Sindsdien is er sprake van een gestage groei.

Voor wie is deze lezing?
Deze lezing is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, ervaringswerkers en andere (G)Gz-professionals. Werk je veel met mensen, bijvoorbeeld als coach of leraar, dan ben je ook van harte welkom.Wat is het doel van deze lezing?
Je krijgt een beeld van wat integrale psychiatrie inhoudt en op welke manier dit een rol zou kunnen spelen in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de uitgangspunten van integrale psychiatrie, verschillende complementaire behandelvormen en de mate van wetenschappelijk bewijs hiervoor en informatie over een gezonde leefstijl.

Meer informatie en aanmelden
Deze lezing wordt op aanvraag gegeven. Neem voor meer informatie contact op met het CIP.

Workshop leefstijltraining

Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen leefstijl en psychiatrische aandoeningen en dat leefstijlinterventies effectief zijn bij psychiatrische klachten. Onder leefstijl valt onder meer voeding, beweging, ontspanning, sociale relaties en zingeving. Leefstijlinterventies vinden steeds meer hun weg richting de geestelijke gezondheidszorg. Ook komt er meer aandacht voor leefstijl van professionals in de zorg, omdat bepaalde leefstijlveranderingen kunnen helpen bij het verminderen van stress en het verbeteren van gezondheid.

Voor wie is deze workshop?
Deze workshop is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, ervaringswerkers en andere (G)Gz-professionals. Werk je met andere mensen, bijvoorbeeld als coach of leraar, dan ben je ook van harte welkom.

Wat is het doel van deze workshop?
Tijdens de workshop krijg je een overzicht van leefstijlinterventies, de meest recente wetenschappelijke informatie en oefenen we met makkelijk toepasbare bewegings- en ontspanningsoefeningen. Ook werk je aan je eigen leefstijl in het kader van ‘practice what you preach’.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het CIP.

Workshop yoga bij depressie

Ongeveer 20% van alle Nederlanders krijgt ooit een depressie in zijn of haar leven. Een reguliere behandeling bestaat vaak uit medicatie en/of een psychologische behandeling. Deze behandelingen zijn effectief, maar ongeveer de helft van de mensen herstelt niet of onvoldoende. Daarom is het van belang om verder te kijken naar nieuwe behandelingen die mogelijk effectief zijn bij depressie.

Uit onderzoek blijkt dat een yogatraining depressieve klachten kan verminderen. Yoga heeft effect op mechanismes die betrokken zijn bij het ontstaan, voortbestaan en terugval van depressie, waaronder piekeren, zelfkritiek, omgaan met negatieve emoties en lichaamsbewustzijn. In deze workshop ervaren de deelnemers op welke manier yoga-oefeningen deze onderliggende mechanismes kunnen beïnvloeden en wat het effect hiervan kan zijn bij depressie. Ten slotte wordt er een koppeling gemaakt naar wetenschappelijk onderzoek, waaronder een grote studie naar 171 vrouwen met een depressie die wel of niet aanvullend een yogatraining hebben gevolgd.

Voor wie is deze workshop?
Deze workshop is voor gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, ervaringswerkers en andere (G)Gz-professionals. Werk je veel met mensen, bijvoorbeeld als coach of leraar, dan ben je ook van harte welkom.

Wat is het doel van deze workshop?
In deze workshop krijg je informatie en ga je zelf aan de slag met oefeningen, zodat je ervaart op welke manier yoga toegepast zou kunnen worden bij bepaalde mechanismes die een rol spelen bij psychiatrische aandoeningen.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met het CIP.

 • #
 • #
 • #
 • #