Home Professioneel statuut van Lentis

Professioneel statuut van Lentis

Geplaatst op 18 april, 2023

Lentis heeft een nieuw Professioneel statuut. Hierin beschrijven we op een heldere manier hoe we met elkaar willen samenwerken en wat ieders rol is binnen Lentis. Een document voor álle medewerkers van Lentis.

Waarom een nieuw Professioneel statuut?

Het oude Professioneel statuut was niet meer up tot date. Vorig jaar juli is het nieuwe kwaliteitsstatuut Lentis GGZ in werking getreden en is onze visie vernieuwd. Die visie gaat over onze zorg en rol in de maatschappij, en ook over de manier waarop we onze organisatie samen vormgeven en hoe we met elkaar omgaan. Dit alles is verwerkt in dit nieuwe Professioneel statuut. De relevante delen van het Kwaliteitsstatuut Lentis GGZ zijn overgenomen in het Professioneel statuut, zodat er voor medewerkers één document is om te raadplegen.

Deel dit artikel