Home Stand van zaken contractering zorgverzekeraars (09-11-’23)

Stand van zaken contractering zorgverzekeraars (09-11-’23)

gestapelde blokjes met zorgafbeeldingen

Geplaatst op 8 februari, 2023

Ieder jaar maakt Lentis GGZ afspraken met zorgverzekeraars in Nederland over de zorg die het jaar daarop geleverd wordt. Tijdens de gesprekken die hierover gevoerd worden, geven wij als organisatie aan welke zorg wij verwachten te leveren en de zorgverzekeraars kijken welke zorg zij van ons willen inkopen. Zodra we het met elkaar eens zijn sluiten we een contract af.

Stand van zaken

Lentis heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Uw zorg wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. Binnenkort zullen wij u op deze plek eveneens op de hoogte houden van de gesloten overeenkomsten 2024.

Gecontracteerd:

  • Menzis (Anderzorg, Vink Vink, HEMA)
  • Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife)
  • VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Univé ZEKUR, United Consumers VGZ, Besured, National Academic, Promovendum)
  • ONVZ (VvAA)
  • Zorg en Zekerheid (AZVZ).
  • Eno (Salland, ZorgDirect, Hollandzorg)
  • a.s.r. (Ditzo)
  • DSW (InTwente, StadHolland, SZVK)
  • Eucare (Caresq, Aevitae)
  • CZ (CZ Direct, Just, Nationale-Nederlanden, Ohra)

Wat betekent dit voor u?

Bent u in 2022 al gestart met uw behandeling, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor deze lopende behandeling.

Is er nog geen overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Lentis en bent u na 1 januari 2023 gestart met uw behandeling dan zult u nog even moeten wachten tot u volledige duidelijkheid hebt. Wij verwachten hierover de komende tijd per zorgverzekeraar duidelijkheid te kunnen geven. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraars waar we (uiteindelijk) geen contract mee hebben? Dan ontvangt u in het komende jaar een factuur voor de geleverde zorg van ons. Mogelijk krijgt u slechts een deel van de kosten terug van uw zorgverzekeraar. Iedere verzekeraar hanteert andere regels. Over de daadwerkelijke gevolgen zullen wij u in dat geval nog nader informeren.

Aangepaste tarieven

Wanneer er geen contract is en u zelf voor uw zorg moet betalen, hanteren wij passantentarieven.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt onderzoeken wat de hoogte van de vergoeding is en welke afspraken er voor u gelden in 2023.

Deel dit artikel