Home Wereld Suïcide Preventieweek: 1K Z1E J3 bankjes bij Lentis

Wereld Suïcide Preventieweek: 1K Z1E J3 bankjes bij Lentis

Geplaatst op 7 september, 2023

Het is deze week Wereld Suïcide Preventie week. In de Wereld Suïcide Preventieweek wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor suïcidepreventie. Je kunt zelf te maken krijgen met suïcidale gedachten of iemand tegenkomen in je omgeving die hiermee worstelt. Door aandacht te hebben voor elkaar én suïcide bespreekbaar te maken, kunnen we suïcide helpen voorkomen.

We vragen blijvend aandacht voor suïcidepreventie met de 1K Z1E J3 bankjes bij onze vestigingen. Op 6 september werden de eerste plaquettes bevestigd op drie bankjes op het Dennenoordterrein in Zuidlaren. Ook zullen er in Winschoten en Groningen plaquettes op bankjes worden bevestigd. Onder het motto: praten over suïcide is best spannend, maar jij kan het ook. Natuurlijk kun je op het bankje ook andere moeilijke onderwerpen bespreken.

Marjon Huiting Familie Ervaringswerker en systeemtherapeut bij Lentis, nam samen met haar collega Familie Ervaringswerker Silvia Siekmans als eerste plaats op een 1K Z1E J3 bankje. Beiden maakten in hun familie ook een suïcide mee. “Als je in de familie psychische kwetsbaarheid meemaakt en dit bijvoorbeeld resulteert in suïcidaal gedrag, kan dit erg heftig zijn. Hoe ga je hiermee om, en ook hoe bescherm je jezelf hiertegen. Het is belangrijk dat je weet dat jij als naaste nooit verantwoordelijk bent voor de keuze van jouw familielid of naaste.”

Aandacht voor emoties
Een suïcide heeft veel impact voor naasten: “Voor familie en naasten lijkt dit soms zo ongrijpbaar en niet te snappen; ‘Je hebt toch een leuke man en kinderen – Jij met jouw looks – Ik zou willen dat ik jouw baan had – Ach even goed slapen…’ Totdat je als familie doorkrijgt dat het niet overgaat, die depressie, die stemmen en dan soms de wens naar de dood of eigenlijk de wens naar rust in het hoofd. Naasten voelen zich door suïcidale gedrag van de patiënt vaak zwaar belast. Aandacht voor de emoties van de naasten, uitleg over suïcidaal gedrag en hoe hiermee kan worden omgegaan is voor hen vaak erg steunend. Er kan besproken worden wat ieders rol is in de begeleiding van de patiënt, het is wenselijk om dit samen met de patiënt te bespreken. Dit merken wij in ons werk ook, het is erg fijn dat er bij Lentis nu veel meer aandacht is voor naasten bij dreiging van suïcide, onder andere door de trainingen Suïcide Preventie en door het realiseren van functies als de Familie Ervaringswerker.”

Naasten als bondgenoten
Naasten spelen een rol in het leven van de patiënt en kunnen een belangrijke bijdrage leveren als bondgenoot bij de observatie, de begeleiding en/of behandeling. “In het gesprek met naasten bespreek je of zij iets hebben opgemerkt wat zou kunnen wijzen op suïcidale uitingen, of er sprake is van eerdere suïcidepogingen, of er recentelijk sprake is van ingrijpende levensgebeurtenissen, en of veranderingen zijn opgevallen ten opzichte van het gebruikelijke functioneren van de patiënt. Ook is het relevant informatie in te winnen over suïcidaal gedrag in de familie en eventuele psychiatrische (co-) morbiditeit die bij suïcidaal gedrag vaak aanwezig is.

Tips voor naasten
‘Wat helpt voor naasten is dat er aandacht voor hen is, voor hun emoties en vragen en dat zij ook handvatten ontvangen hoe met suïcidaal gedrag om te gaan. Dat men hierin betrouwbare informatie zoekt, praat met deskundigen, open durft te zijn omtrent eigen verdriet. Omgaan met suïcidaliteit is zwaar en uitputtend, zeker als het langer duurt. Zorg daarom goed voor jezelf, en organiseer zo nodig ook steun voor jezelf.’

In gesprek
De bankjes worden geplaatst in het kader van de Wereld Suïcide Preventie Week, maar we zien de bankjes als een gelegenheid om over verschillende onderwerpen in gesprek te gaan. Een goed gesprek is immers altijd waardevol.

Meer informatie
Kijk ook op de website van 113 voor meer informatie en voor hulp.

Deel dit artikel