Home Werkbezoek Jet Bussemaker, René Paas en Ruth Peetoom in Winschoten

Werkbezoek Jet Bussemaker, René Paas en Ruth Peetoom in Winschoten

Geplaatst op 7 februari, 2024

Donderdag 1 februari brachten Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), René Paas (Commissaris van de Koning) en Ruth Peetoom (voorzitter de Nederlandse ggz) een werkbezoek aan onze locatie A-borg in Winschoten. Zij wilden meer inzicht krijgen in de uitdagingen waarvoor Lentis en onze collega’s in de regio staan. Samen met gemeenten, Menzis, de huisartsen en verschillende Lentis-collega’s hebben we met elkaar het gesprek gevoerd.

Problemen in de regio
De aftrap werd verzorgd door Gezondheidseconoom Jochen Mierau. Hij zoomde in op de problematiek in de regio. Hij belichtte met name de kloof die ontstaat als gevolg van de sterke vraag naar (complexe) GGZ-zorg in de regio aan de ene kant en de personeelstekorten aan de andere kant. Onze regio lijkt daarmee op bijvoorbeeld de situatie zoals die ook is in de provincies Zeeland en Limburg. Vervolgens nam René Paas het woord. Hij plaatste de sociale ongelijkheid in onze regio in een historisch perspectief.

Kiezen voor de complexe zorg
Daarna presenteerde Johan Oostinga van de Raad van Bestuur van Lentis hoe wij de uitdagingen het hoofd willen bieden. Vanuit onze strategische koers maken we de keuze voor een toekomstbestendige complexe zorg. We willen een kansrijk perspectief bieden voor patiënten in de regio. In dat kader participeert of neemt Lentis de regie in verschillende samenwerkingsprojecten, zoals het Groninger Zorgakkoord (GZA), Regionale Taskforsce wachttijden, Mentaal Gezondheid Netwerk, Samen voor Herstel, Mentale Gezondheidscentra en meer. In al die projecten werken we samen met gemeenten, de zorgverzekeraar en huisartsen, omdat de zorg in de toekomst alleen in gezamenlijkheid kan worden geboden. We staan voor een flinke uitdaging om ook in de toekomst zorg te blijven bieden aan onze patiënten. En dat wordt ons soms door regelgeving niet eenvoudig gemaakt. Johan Oostinga maakte gebruik van de gelegenheid en deed een beroep op de aanwezigen om de wet- en regelgeving die ons hierbij soms in de weg zit, eenvoudiger te maken.

In gesprek met cliënten, collega’s en ervaringsdeskundigen
Tijdens en na de lunch was er voor het bezoek alle ruimte om in gesprek te gaan met collega’s, cliënten, ervaringsdeskundigen en met elkaar. Het werkbezoek is door de aanwezigen als zeer nuttig ervaren. Johan Oostinga kijkt tevreden terug op het bezoek: “Ik ben blij dat we de uitdagingen waar Lentis, de gemeenten, de zorgverzekeraar en de huisartsen voor staan hebben kunnen delen.”

Deel dit artikel