Home Ouderenpsychiatrie Kliniek voor Ouderenpsychiatrie

Kliniek voor Ouderenpsychiatrie

Heeft u ernstige psychische problemen die niet op de polikliniek of thuis kunnen worden behandeld, dan kunt u worden opgenomen in een van onze klinieken voor Ouderenpsychiatrie. Hier bieden wij een beschermde en veilige omgeving. In de kliniek kunnen ook patiënten in het kader van de Wet verplichte GGZ worden opgenomen. De klinieken hebben gesloten en een open afdelingen.

Gesloten opname

Wanneer het in uw situatie verstandig of noodzakelijk is, kunt u terecht op de gesloten opname-afdeling. In sommige gevallen is dit een gedwongen opname. Vaak bent u al in behandeling bij de polikliniek van Ouderenpsychiatrie als al dan niet in samenspraak met u wordt besloten dat een opname nodig is.

De behandeling op de gesloten afdeling is intensief. Wij bieden hier een veilige omgeving waarin contact, rust, structuur en stabilisatie centraal staan. Daarnaast is er ook aandacht voor het verbeteren of behandelen van uw lichamelijke toestand of eventuele geheugenproblemen.

Uw ambulante behandelaar houdt tijdens uw opname contact en ondersteunt bij de terugkeer naar huis. Ook uw naasten worden nauw betrokken bij uw behandeling. Door regelmatige zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) zorgen wij voor een goede afstemming en samenwerking tussen u, uw naasten, het ambulante team, het klinische team en eventuele andere professionals die betrokken zijn bij uw zorg.

De duur van de opname hangt af van de ernst van de crisis en hoe goed u reageert op de behandeling. Ook is het mogelijk, en soms ook noodzakelijk, dat u een verdere behandeling krijgt op een van onze andere afdelingen.

Open opname

U kunt rechtstreeks door uw ambulante behandelaar worden verwezen naar de open opnameafdeling. Ook kunt u vanuit de gesloten opnameafdeling naar de open opnameafdeling worden verwezen, omdat u nog wat langer een klinische behandeling nodig heeft. Uw naasten en ambulante behandelaar blijven op dezelfde wijze als op de gesloten opnameafdeling bij uw behandeling betrokken.

De behandeling richt zich op het bieden van steun, structuur, medicatie, rust, bescherming en veiligheid. Tijdens dagactiviteiten en (groeps-)gesprekken is er aandacht voor het verbeteren van de psychische en lichamelijke toestand. Het herstel van contact, communicatie en het nemen van eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten.

Voortgezette behandelafdelingen in de klinieken

In de klinieken zijn nog een aantal afdelingen die gericht zijn op patiënten die langduriger klinische zorg nodig hebben.

Lees hier meer over de kliniek de A-borg in Winschoten en de kliniek het Zuiderpaviljoen in Zuidlaren.