relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie

Het doel van relatie- en gezinstherapie (ook wel systeemtherapie genoemd) is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen voor problemen die je in je relatie of gezin tegenkomt.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van hoe je met elkaar omgaat of op het veranderen van de manier waarop je tegen je problemen aankijkt. Een systeemtherapeut kan hierbij helpen. Deze staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor je naasten en stimuleert je bij het zoeken naar eigen oplossingen.

Inhoud van relatie- en gezinstherapie

Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor de gewenste verandering, ook je omgeving doet hier aan mee. Hierdoor herstel je sneller.
In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van je naasten (partner, gezin) om bij de behandeling te worden betrokken, vaak groot. Door vroegtijdige behandeling bij ernstige problemen of ziekte, kan de impact voor je naasten beperkt worden en kan vaak worden voorkomen worden dat je klachten verergeren.

Is relatie- en gezinstherapie geschikt voor jou?

Relatie- of gezinstherapie kan ingezet worden wanneer er relationele problemen zijn waar je niet goed meer uit komt. Hierbij kun je denken aan:

  • Communicatieproblemen
  • Ruzies
  • Gebrek aan intimiteit
  • Vreemdgaan
  • Problemen tijdens de pubertijd en losmakingsproblemen
  • Veranderingen in het gezin of relatie zoals geboorte, uit huis gaan of pensioen

Relatie- of gezinstherapie kan ook een aanvullende behandelmethode zijn bij problemen die een van de partners treft zoals

Dat kan voor de relatie of gezin van grote invloed zijn en omgekeerd beïnvloedt een systeem/relatie ook weer de klacht.

Behandelaren relatie- en gezinstherapie

De behandelaren bij relatie- en gezinstherapie zijn systeemtherapeuten met verschillende achtergronden. De behandeling van een relatie- en gezinstherapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Zie het overzicht van behandelingen die niet vergoed worden.

Locaties relatie- en gezinstherapie

Deze behandeling is mogelijk bij PsyQ Groningen.

Praktische informatie