Home Problemen Dementie Soorten dementie – 4 vormen

Dementie

"De alarmbellen gingen rinkelen toen m’n ouders plotseling wilden verhuizen".

Soorten dementie

Er zijn verschillende soorten dementie. “Dementie” is een verzamelnaam voor een aantal symptomen. Deze symptomen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ziektes. De bekendste vier ziektes waardoor iemand dement wordt, zijn:

  • de ziekte van Alzheimer;
  • vasculaire dementie;
  • frontotemporale dementie (FTD);
  • lewy body dementie.

We vertellen je meer over de vier soorten dementie.

De ziekte van Alzheimer
De meest voorkomende en bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. Bijna 70% van de mensen die dementerend zijn, heeft deze vorm. Bij de ziekte van Alzheimer raken steeds meer hersencellen beschadigd. Deze vorm verloopt geleidelijk en het eerste symptoom is vaak geheugenverlies.

Vasculaire dementie
Ook bij vasculaire dementie, ook wel multi-infarctdementie genoemd, speelt dementie op. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een storing van de doorbloeding in de hersenen. Er treedt verkalking op in de aderen, waardoor er hersenbloedingen of -infarcten ontstaan. Hierdoor sterft hersenweefsel af. Vasculaire dementie ontstaat vaak acuut en nieuwe bloedingen of infarcten zijn niet uitgesloten. Ook kunnen er lichamelijke verschijnselen optreden zoals verlamming of gevoelsverlies. De levensverwachting van een patiënt met vasculaire dementie is gemiddeld 5 jaar vanaf het verschijnen van de eerste symptomen.

Frontotemporale dementie (FTD)
Frontotemporale dementie (FTD) werd vroeger ook wel ‘de ziekte van Pick’ genoemd. Deze vorm komt al op jonge leeftijd voor. De meeste mensen die te maken krijgen met FTD zijn gemiddeld namelijk tussen de 40 en 60 jaar oud. De ziekte is bij 25% tot 40% van de gevallen erfelijk. Doordat FTD ontstaat in de frontaalkwab en temporaalkwab, zijn veranderingen in gedrag en problemen met taal de meest voorkomende symptomen.

Lewy body dementie
De kenmerken van lewy body dementie lijken erg op die van Alzheimer en Parkinson. Er ontstaan lichamelijke klachten zoals trillen, stijve spieren, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Iemand met lewy body dementie schommelt erg in de achteruitgang van zijn verstandelijk functioneren.

Andere aanverwante aandoeningen zijn:

  • Korsakov;
  • Parkinson;
  • Creutzfeldt-Jakob;
  • syndroom van Down;
  • delier.