Oude vrouw bij water

Behandeling dementie – Begeleiding en medicatie

Er bestaan geen geneesmiddelen voor dementie. Wel zijn er medicijnen die het proces kunnen vertragen en bepaalde verschijnselen kunnen verlichten. De werking van deze medicijnen is mogelijk doeltreffend bij licht tot gemiddelde vormen van dementie. Lentis biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten met  begeleiding en behandelingen.

Behandeling en begeleiding: Team290

Bij een vermoeden van dementie kunt u terecht bij  Team290. Team290 biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuissituatie bij dementie. Het team is spin in het web bij de begeleiding. U heeft regelmatig contact met de persoonlijk begeleider (casemanager), die gespecialiseerd is in een intensieve ondersteuning.

Aanmelden bij Team290

Om u aan te melden bij Team290 is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Na verwijzing neemt een casemanager van Team290 contact met u en uw partner op.

Hulp voor mensen met beginnende dementie en naasten

Lentis biedt ook psychologische hulp aan mensen met beginnende dementie en naasten:

Contactgroep jong dementerenden: Bij dementie wordt vaak gedacht aan ouderen. Toch komt dementie ook op relatief jonge leeftijd (45-65 jaar) voor. Team290 helpt patiënten, partners, kinderen en andere betrokkenen bij het omgaan met dementie op jonge(re) leeftijd. We doen dat door deze contactgroepen maar ook door op maat gesneden zorgplannen.
Gespreksgroep voor naasten van dementerenden: De professionals van Team290 begeleiden gespreksgroepen met direct betrokkenen van dementiepatiënten. Dat kunnen partners, kinderen, familieleden en andere mantelzorgers zijn. De gespreksgroep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en telt zeven bijeenkomsten van circa twee uur.