jonge-vrouw-rode-jas-in-bos

Begeleiding genderdysforie

Lentis kan psychische hulp bieden bij gevoelens van genderdysforie. We kunnen bijvoorbeeld helpen jouw gevoelens en gedachten op een rijtje te krijgen of je psychische hulp bieden tijdens het transitieproces bij een genderkliniek.

Behandeling

De Genderpoli van Jonx heeft een samenwerking met het Genderteam van het VUmc Amsterdam en het Genderteam van het UMCG. Bij het VUmc kunnen kinderen en jongeren met genderdysforie terecht voor een medisch indicatietraject met eventuele puberteitsremming en crosshormonen. Vanaf 18 jaar kan je in aanmerking komen voor een geslachtsaanpassende behandeling. Bij het UMCG kun je vanaf 18 jaar terecht voor een medisch indicatietraject en een eventueel geslacht aanpassend behandeltraject. Jonx biedt psychische hulp bij deze medische trajecten. Ook wanneer je niet voor een medisch indicatietraject kiest, maar je wel genderdysforie ervaart, biedt de Genderpoli van Jonx begeleiding bij het omgaan met deze gevoelens en het onderzoeken van je genderidentiteit.

Wanneer je op latere leeftijd genderdysforie ervaart kun je eventueel begeleiding van één van onze seksuologen van PsyQ ontvangen. PsyQ ziet vaak mensen met genderdysforie in het traject voor of tijdens de intakefase van het genderteam van het UMCG. Eventueel ook in het transitietraject daarna. Sinds kort is begonnen met een groepsaanbod voor mensen met gendervragen. Deze groep is bedoeld voor iedereen die bij PsyQ in behandeling is en geeft ruimte voor het uitwisselen van informatie. Dit omdat mensen die bij bij PsyQ komen vaak nog zoeken naar de inhoud van hun gendervraag en de consequenties die dat kan geven.