Home Problemen Genderdysforie Omgaan met genderdysforie

Genderdysforie

Omgaan met genderdysforie

Je vreemd voelen in je eigen lichaam kan zwaar zijn. De volgende tips kunnen je hiermee helpen.

Tijd
Neem de tijd om je genderidentiteit voor jezelf uit te zoeken. Het is jouw proces.

Praat erover met naasten
Praat over jouw gevoelens met iemand die je vertrouwt.  Dit kan spannend zijn, maar waarschijnlijk lucht het je op om je gevoelens te delen.

Dagboek
Schrijf je gevoelens van je af in bijvoorbeeld een dagboek. Dit kan ook helpen bij het op een rijtje krijgen van je gedachten en gevoelens.

Lotgenotencontact
Praat met mensen die soortgelijke gevoelens en gedachten hebben. In Groningen vinden er bijeenkomsten plaats waar mensen met genderdysforie elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren en volwassenen van 12-30 jaar kunnen in Groningen terecht bij The Box. The Box organiseert maandelijkse meetings voor LHBTI’s (lesbisch, homoseksueel, biseksuelen, transgender- en intersekse personen)