Jongen met autisme in park

Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, net als de aandoeningen ADHD en OCD. Autisme komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Als volwassene kun je ook op latere leeftijd nog steeds veel last hebben van de stoornis.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Vormen van autisme

Er zijn verschillende vormen van autisme. Naast de autistische stoornis (klassiek autisme) en het Syndroom van Asperger bestaat ook de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). In de komende jaren worden de verschillende typen samengevoegd en vallen ze onder de benaming ‘autismespectrumstoornis’ (ASS).

ASS

In de nieuwe onderverdeling is onderscheid gemaakt tussen een milde, matige en een ernstige mate van ASS. Met de term autisme bedoelen we autismespectrumstoornissen. Meer dan 1% van de Nederlanders (zo’n 190.000 mensen) heeft een vorm van een autismespectrumstoornis.

Kenmerken van autisme

Autisme kan zich op verschillende manieren uiten bij iemand, niet iedereen vertoont hetzelfde gedrag. De symptomen zijn zichtbaar op verschillende vlakken, zoals sociale interactie, herhalende patronen en op het gebied van communicatie.  Vooral een combinatie van kenmerken geeft aan of iemand autisme heeft.

Bij een Autismespectrumstoornis (ASS) is altijd sprake van een combinatie van de volgende kenmerken:

  • Het contact met anderen is onvoldoende ontwikkeld, verloopt anders of er is minder behoefte aan contact
  • De communicatie en taalontwikkeling zijn vertraagd of zijn afwijkend (bijvoorbeeld bij gebaren en gezichtsuitdrukkingen)
  • De interesses en bezigheden zijn beperkt en soms extreem eenzijdig ontwikkeld.

Hier vind je meer informatie over de verschillende kenmerken van autisme.

Leven met autisme: een zelfstandig bestaan

Sommige mensen met autisme kunnen zelfstandig leven, maar een groot deel heeft zijn hele leven begeleiding nodig. Hier vind je meer informatie over leven met autisme.

Behandeling autisme

Autisme is niet te genezen. Wel kan een behandeling je helpen om verschijnselen te verminderen zodat je beter kan functioneren. Je kan bijvoorbeeld bepaalde sociale vaardigheden aanleren. Ook kan je geholpen worden bij het aanpassen van jouw omgeving zodat jij optimaal kan functioneren.

Lees hier meer over de behandelmogelijkheden van Lentis bij autisme.

Omgaan met autisme

Als je autisme hebt, is het belangrijk om te weten wat dit precies inhoudt. Vergroot daarom je kennis hierover en deel dit met de mensen om je heen.