Jongen met autisme in park

Behandeling autisme

Autisme kan niet worden genezen. Behandeling kan bepaalde verschijnselen wel verminderen zodat het functioneren verbetert. Zo kun je sociale en communicatieve vaardigheden aanleren om beter om te gaan met de beperkingen. Ook wordt de omgeving zodanig aangepast dat je je optimaal kan ontwikkelen en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebt.

Opvoeding

Het opvoeden van een kind met autisme kan een zware opgave zijn voor ouders. Voor de opvoeding heeft Jonx een aantal adviezen:

  • Voorspelbaarheid: zorg voor een omgeving met weinig prikkels. Breng voorspelbaarheid aan in het leven van je kind. Dit geldt voor de omgeving, maar ook voor de invulling van de dag en de omgang met mensen.
  • Eisen aanpassen: pas eisen aan je kind aan. Dit geldt voor eisen aan het denken, het voelen en het gedrag. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen te veel en te weinig vragen van je kind.
  • Communicatie: spreek met weinig woorden. Probeer eventueel te communiceren met voorwerpen. Ouders maken ook gebruik van pictogrammen of foto’s waarop bepaalde activiteiten als douchen of tandenpoetsen stap voor stap worden uitgebeeld. Als het niet zonder woorden kan, spreek dan langzaam in korte, eenvoudige zinnen.

Medicatie bij autisme

Er is geen medicijn dat autisme geneest. Tot nu toe worden medicijnen gebruikt die voor andere stoornissen zijn bedoeld, zoals antipsychotica en antidepressiva.

Behandelingen bij Lentis

Autisme Team Noord-Nederland (ATN)

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx heeft al 40 jaar ervaring met behandeling en begeleiding van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). We hebben naast veel ervaring ook veel verschillende behandelvormen in huis. Er is altijd wel iets dat bij jou past. ATN heeft locaties in Groningen, Friesland en Hoogeveen.

Woonbegeleiding van Lentis

Jonx biedt ook verschillende vormen van woonbegeleiding voor mensen met autisme:

Wonen en Werken voor volwassenen met ASS (WWA)

De WWA biedt gespecialiseerde woonbegeleiding en werk- en dagbesteding aan volwassenen met een ernstige autismespectrumstoornis die niet zelfstandig kunnen wonen en waarbij de verstandelijke problematiek niet op de voorgrond staat.

Begeleid Wonen voor Jeugd (BWJ)

Begeleid Wonen voor Jeugd (BWJ) biedt begeleiding aan op twee locaties in de stad Groningen. Cliënten tussen de 18 en 23 jaar kunnen terecht bij Begeleid Wonen Munsterheerd. Jongvolwassenen tussen de 19 en 30 jaar kunnen terecht bij Begeleid Wonen Talma.

In de BWJ wonen cliënten die om welke reden dan ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In veel gevallen is er sprake van ASS. De cliënten die binnen de BWJ wonen, zijn voor langere tijd afhankelijk van begeleiding.

TOPGGz keurmerk

ATN Groningingen heeft het keurmerk TOPGGz

Onze Autisme Teams hebben allemaal het TOPGGz keurmerk van de Stichting Topklinische GGz. TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Topklinische GGz is bestemd voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere tweedelijns behandeling.