Vrouw met boulimia bij molen

Oorzaken boulimia

Er is niet één aanwijsbare oorzaak voor boulimia. De oorzaken voor boulimia verschillen per persoon. Samen met jou gaan we op zoek naar de reden en/of achterliggende oorzaak van jouw eetbuien. Vaak ontstaat boulimia door een combinatie van biologische, psychische en omgevingsfactoren.

Mogelijke oorzaken bij ontstaan boulimia

Biologische factoren

Erfelijkheid speelt een rol bij boulimia. Wanneer er in je familie eetstoornissen voorkomen, is het risico op een eetstoornis bij jou groter.

Psychische factoren

Er zijn verschillende psychologische kenmerken die invloed kunnen hebben op het krijgen van boulimia:

  • Weinig zelfvertrouwen
  • Een negatief zelfbeeld
  • Je vindt jezelf te dik
  • (Sociale) faalangst
  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Conflict vermijdend karakter

Sociale factoren

Ook je gezinssituatie of je opvoeding kan van invloed zijn op het ontwikkelen van boulimia. De volgende factoren binnen het ouderlijk huis kunnen hieraan bijdragen:

  • Druk om te voldoen aan te hoge verwachting van je ouders
  • Je ouders hebben vaak ruzie
  • In huis hangt er een slechte sfeer
  • De scheiding van je ouders

Boulimia nervosa is een stoornis waarachter vaak een dieperliggende oorzaak ligt. Wat de oorzaak bij jou ook lijkt te zijn, het is belangrijk om hulp te zoeken. Samen bekijken we hoe we de oorzaken van jouw boulimia het beste kunnen aanpakken en welke behandeling geschikt is voor jou.

Boulimia test

Heb je het vermoeden dat je boulimia hebt? Herken je één of meerdere bovenstaande oorzaken van boulimia? Doe dan onze boulimia test. De test toont aan of je mogelijk een eetstoornis hebt.