Home Problemen Schizofrenie Soorten schizofrenie

Schizofrenie

“Het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen wat dat precies is, een psychose"

Soorten schizofrenie

Niet iedereen met schizofrenie heeft dezelfde klachten. Er bestaan daarom meerdere soorten schizofrenie. We leggen hieronder de verschillende typen uit.

Paranoïde type
Als je last hebt van deze vorm van schizofrenie, lijd je aan paranoïde gedachten, ofwel achterdochtswanen. Je bent argwanend naar alles en iedereen en voelt je bedreigd. Soms krijg je te maken met achtervolgingswanen: de sterke overtuiging dat iemand achter je aan zit. Bij deze vorm heb je minder last van vervlakte emoties, katatoon gedrag of verwarde spraak.

Katatone type
Bij het katatone type van schizofrenie lijd je aan bewegingsstoornissen. Iemand beweegt nauwelijks en zit of staat soms uren stil in een verkrampte houding. Of iemand is juist overbeweeglijk. Je bent erg onrustig en kan de neiging hebben om anderen na te doen of na te praten.

Gedesorganiseerde type
Bij deze vorm van schizofrenie heb je vooral last van verwardheid. Je praat erg verward en anderen kunnen moeilijk volgen wat je wil vertellen. Omdat het zoveel moeite kost om je gedachten te ordenen, kom je chaotisch over. Mensen met het gedesorganiseerde type hebben doorgaans ook te maken met vervlakte emoties.

Ongedifferentieerde type
Bij het ongedifferentieerde type vertoon je verschijnselen van alle hierboven genoemde vormen van schizofrenie. Het is daarom moeilijk om de schizofrenie in te delen bij een bepaalde type.

Resttype
Schizofrenie kent een rusttoestand waarbij de symptomen minder aanwezig zijn. Je hebt bij deze vorm van schizofrenie al een heftige periode van schizofrenie achter de rug.

Schizo-affectieve stoornis
Een schizo-affectieve stoornis heeft zowel kenmerken van schizofrenie als van een stemmingsstoornis. De stemmingsstoornis uit zich in neerslachtigheid, depressie, een manie of een sterke stemmingswisselingen. In de periode tussen de sombere of manische stemming ontstaan er psychotische verschijnselen. Het functioneren van iemand met de schizo-affectieve stoornis gaat achteruit. Maar dit is minder hevig dan bij mensen met schizofrenie.