‘Ik kreeg een psychose en werd opgenomen.’
Lees het verhaal van Erwin
Bouke

Soorten schizofrenie

Er bestaan meerdere soorten schizofrenie. We leggen hieronder de verschillende typen uit.

Paranoïde type

Als je last hebt van deze vorm van schizofrenie, lijd je veel aan paranoïde gedachten, ofwel achterdochtswanen. Je bent argwanend naar alles en iedereen en voelt je bedreigd. Soms krijg je te maken met achtervolgingswanen: de sterke overtuiging dat iemand achter je aan zit. Bij deze vorm heb je minder last van vervlakte emoties, katatoon gedrag of verwarde spraak.

Katatone type

Bij het katatone type van schizofrenie lijd je aan bewegingsstoornissen, dat zich uit in onbeweeglijkheid of overbeweeglijkheid. Iemand beweegt nauwelijks en zit of staat soms uren stil in een verkrampte houding. Of iemand is juist overbeweeglijk, erg onrustig en kan de neiging hebben gedrag of spraak van anderen constant te imiteren.

Gedesorganiseerde type

Bij deze vorm van schizofrenie heb je vooral last van verwardheid. De spraak is erg verward en anderen kunnen moeilijk volgen wat iemand wilt vertellen. Omdat het zoveel moeite kost om je gedachten te ordenen, kom je erg chaotisch over. Mensen met het gedesorganiseerde type hebben doorgaans ook te maken met vervlakte emoties.

Ongedifferentieerde type

Bij het ongedifferentieerde type vertoon je verschijnselen van alle hierboven genoemde vormen van schizofrenie. Het is daarom moeilijk om de schizofrenie onder een bepaalde type te scharen.

Resttype

Schizofrenie kent een rusttoestand waarbij de symptomen minder aanwezig zijn. Je hebt bij deze vorm van schizofrenie al een heftige periode van schizofrenie achter de rug.

Schizo-affectieve stoornis

De schizo-affectieve stoornis is een stoornis die zowel kenmerken van schizofrenie als van een stemmingsstoornis kent. De stemmingsstoornis uit zich in neerslachtigheid, depressie, een manie of een sterke afwisseling van stemmingen. In de periode tussen de sombere of manische stemming ontstaan er psychotische verschijnselen. Hoewel het functioneren van iemand met de schizo-affectieve stoornis achteruit gaat, is de achteruitgang minder hevig dan bij mensen met schizofrenie.