Home Problemen Schizofrenie

Schizofrenie

“Het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen wat dat precies is, een psychose"

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening. Er wordt vaak gedacht dat mensen met schizofrenie meerdere persoonlijkheden hebben. Dat is niet zo. Het is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen waarbij je last hebt van psychoses.

Schizofrenie wordt ook wel psychose-gevoeligheid genoemd. Bij een psychose verlies je grip op de werkelijkheid. Je ziet of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties). Ook denk je bepaalde dingen die niet waar zijn (wanen)

Diagnose Schizofrenie

Niet iedereen die in zijn leven een keer een psychose meemaakt heeft schizofrenie. We spreken van schizofrenie wanneer de psychotische verschijnselen langer dan 6 maanden aanhouden en functioneren in het dagelijkse leven moeilijk gaat. Dat betekent niet dat de psychotische symptomen 6 maanden of langer moeten duren. De problemen in je functioneren, voor of na de psychose, worden meegerekend. Zo kan je vóór een psychose al problemen hebben met concentreren, geheugen, angst of somberheid. Soms lig je veel op bed, of ga je door onrust en verwardheid juist zwerven. Lees hier meer over de kenmerken van schizofrenie.

Er zijn goede behandelmogelijkheden voor mensen met psychotische klachten. Zoals medicatie, gespreksbehandeling en voorlichting.

Geen dubbele persoonlijkheid

Er wordt vaak onrecht gedacht dat iemand met schizofrenie een gespleten persoonlijkheid heeft. Het woord schizofrenie komt uit het Grieks en betekent ‘gespleten geest’. Mensen met schizofrenie hebben geen meerdere persoonlijkheden. De ziekte wordt verward met een andere aandoening, namelijk de meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS)

“Het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen wat dat precies is, een psychose"

Erik heeft meerdere malen in zijn leven een psychose gehad. Een opname bij Lentis, gesprekken met een psychiater en medicijnen…

Lees het volledige verhaal van Erik (39)