‘Ik kreeg een psychose en werd opgenomen.’
Lees het verhaal van Erwin
Man in park

Schizofrenie

Als psychotische ervaringen lang duren (langer dan enkele weken) of vaak terugkeren en iemand niet goed kan functioneren is internationaal afgesproken dit schizofrenie te noemen. Niet iedereen die in zijn of haar leven een keer een psychose heeft meegemaakt voldoet aan de criteria voor schizofrenie. Een psychose kan ook bij andere psychische problemen voorkomen, zoals een ernstige depressie. Soms zijn mensen tijdens een psychose over actief, slapen slecht en zijn vrolijk of wat prikkelbaar. We spreken dan van manie of bipolaire stoornis.

Diagnose Schizofrenie

Niet iedereen die in zijn leven een keer een psychose heeft meegemaakt, heeft schizofrenie. Internationaal spreekt men van schizofrenie, wanneer de psychotische verschijnselen langer dan 6 maanden aanhouden en de klachten maken dat functioneren in dagelijkse leven, zoals je werk, studie, wonen en je gezin moeilijk zijn. Dat betekent niet dat de psychotisch symptomen 6 maanden of langer moeten duren. De problemen in je functioneren die voor of na de psychose, zoals problemen op school, werk en sociale contacten worden meegerekend.  Zo hebben veel mensen voor de psychotische symptomen als problemen met concentreren, geheugen, nemen minder initiatieven, zijn soms wat angstig of somber. Soms liggen mensen veel op bed, of gaan door onrust en verwardheid juist zwerven. Als zowel periodes met psychosen en  ook periodes met somberheid of overactiviteit spelen, spreekt men van een schizoaffectieve stoornis. Lees hier meer over de kenmerken van een psychose.

Er zijn goede behandelmogelijkheden voor mensen psychotische klachten, zoals medicatie (o.a. antipsychotica), gespreksbehandeling en voorlichting. Verderop vertellen we hier meer over behandelmogelijkheden.

Geen dubbele persoonlijkheid

Vaak denkt men ten onrechte dat iemand die schizofrenie heeft, een gespleten persoonlijkheid heeft. Het woord schizofrenie komt uit het Grieks en betekent ‘gespleten geest’. Mensen met schizofrenie hebben echter geen meerdere persoonlijkheden. De ziekte wordt verward met een andere aandoening, namelijk de meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS).

Term ‘schizofrenie’ ter discussie

Wie op let, kan wekelijks het woord schizofreen of schizofrenie lezen of horen. Vaak in de krant of op radio en televisie. Meestal bedoelen ze dat beleid van het bestuur dan niet consequent is. Het woord wordt vaak verkeerd wordt gebruikt. De betekenis van de term sluit ook niet aan bij de problemen die mensen ervaren. Veel mensen willen de term schizofrenie afschaffen. In Japan en Zuid-Korea wordt de term schizofrenie niet meer gebruikt. Het is voldoende om te constateren dat iemand psychotische symptomen heeft, angstig en of somber om een goede behandeling te kunnen geven. Verschillende psychiaters, de belangenvereniging Anoiksis en Psychosenet maken zich sterk voor een nieuwe naam die wetenschappelijk juister is. Er wordt wel gesproken over psychosegevoeligheidssyndroom of schizofreniespectrumstoornis. Een officiële nieuwe naam is er echter nog niet.

Omdat de wetenschappelijke wereld de term schizofrenie en ook schizoaffectieve stoornis en schizofreniforme stoornis nog veel gebruikt, en er veel informatie over te vinden is, wordt deze termen hier gebruikt. Het liefst spreekt Lentis over psychose gevoeligheid. Meer informatie over psychose gevoeligheid zoals oorzaken, behandelingen en tips vind je op onze pagina over psychose gevoeligheid.